Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук, доцент

 

 

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народилася в м. Івано-Франківську, навчалася у загальноосвітній школі №7. 1991-1996 рр. – навчання на історичному факультеті у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника: диплом спеціаліста з відзнакою ЛП ВЕ № 000104, кваліфікація згідно диплому – вчитель історії та народознавства, спеціальність «історія та народознавство», 25 червня 1996 р; диплом магістра з відзнакою ДМ №002649, кваліфікація згідно диплому – магістр історії, спеціальність «історія», 24 червня 1997 р. Трудову діяльність розпочала учителем історії у ЗОШ №8 м. Івано-Франківська. 1998-2000 рр. – навчання в аспірантурі. У 2002 р. захистила в Інституті українознавства імені І. Крип’якевича кандидатську дисертацію на тему «Східна Галичина і Ризька мирна конференція (1920-1921 рр.), науковий керівник –  професор О.Ю. Карпенко (диплом наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності «історія України» ДК № 016659. Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 13 листопада 2002 року (протокол №9-11/10). З 2001 р. – асистент, згодом старший викладач кафедри всесвітньої історії історичного факультету Прикарпатського університету, з 2006 р. – доцент кафедри історії України (атестат доцента кафедри історії України  02ДЦ № 013700, Рішення Атестаційної колегії протокол №5/01-Д від 22 грудня 2006 р.). Керує аспірантами, під її керівництвом захищені дві кандидатські дисертації (В.В. Островський, Б.В. Паска), опонує кандидатські дисертації, здійснює наукову роботу зі студентами, підготувала більше 10 переможців і лауреатів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з історії, голова і співголова журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (2005-2020 рр.). Голова журі конкурсу «Вчитель року (історія)» (2012, 2016), член журі конкурсу «Вчитель року (історія)» (2020 р.). Член спеціалізованої Вченої ради К 20.051.05 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України, 07.00.05 – етнологія у Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника (2014-2017). Підготувала експертні висновки оригінал-макетів (або рукописів) підручників «Історія України» 8, 10 класів. Член редакційної ради «Студентські історичні зошити». Член Вченої ради  Факультету історії, політології і міжнародних відносин з виховної роботи, член Комісії з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Факультетський керівник практики. Заступник декана факультету історії, політології і міжнародних відносин з виховної роботи. Організовує волонтерську роботу на факультеті (Містечко милосердя святого Миколая (76000, Івано-Франківськ, вул. Вербова, 8, Крихівці), Івано-Франківський навчально-реабілітаційний центр.(вул. Г.Хоткевича 52а, Івано-Франківськ). Виступає перед працівниками СБУ на актуальні суспільно-політичні теми. Займається підготовкою культурно-виховних заходів на факультеті та університеті, а також школах м. Івано-Франківська: посвят у першокурсники, виступів на університетському фестивалі-конкурсі «Весняна хвиля», проведення поетичних і театральних конкурсів ін. Автор більше 50 наукових статей, розділів монографій та ін.

Впроваджує в навчально-виховний процес інноваційні технології: кейс-технології, інтелект-карти, опорні схеми, економічні ігри ін.

Бере участь у «Прикарпатській мовній школі» (українсько-турецький освітній проект) https://mon.gov.ua/ua/news/vivchennya-ukrayinskoyi-movi-kulturi-ta-tradicij-u-pnu-zavershilas-prikarpatska-movna-litnya-shkola-dlya-studentiv-inozemciv. Член авторського колективу книги «Світ грошей» (польсько-український проект).

Коло наукових інтересів: українське питання в політиці іноземних держав в період Української національно-демократичної революції (1917-1921 рр.) та український національно-визвольний рух в повоєнні роки (1944-1953 рр.); компетентнісний підхід на уроках історії, кейс-технологія. Хобі: баскетбол, фігурне катання, читання, театральні сценарії ін.

 1. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті: Документи і матеріали. – Том 2. – Книга 3: (1947–1957) / Відп. ред. М. Кугутяк; Упорядн.: І. Андрухів, М. Вітенко, Т. Галицька-Дідух, І. Гурак, О. Жерноклеєв, М. Кугутяк, О. Лисенко, О. Марущенко, А. Міщук, Г. Пославська, В. Сергійчук, Т. Ходак. – Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2011. – 768 с.
 2. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / відп. ред. проф. М. Кугутяк. Упорядн.: М. Вітенко, Т. Галицька-Дідух, І. Гурак, О. Жерноклеєв, М. Кугутяк, А. Міщук, Г. Пославська, Т. Ходак. – Т. 1. – Кн. 2 (1929–1939). – Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2014. – 600 с.
 3. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том. 2. – Книга 1 (1939 – 1945). Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2009. – 600 с.
 4. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том. 2. – Книга 2 (1945 – 1946). – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2010.  – 695 с.
 5. Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія/ кер.авт. колект., головн. ред. В.Великочий. – Івано-Франківськ-Львів-Київ: Манускрипт-Львів, 2012. – С. 108–126.
 6. ЗУНР, 1918-1923: Ілюстрована історія. Львів – Івано-Франківськ: Манускрипт – Львів, 2008. – С. 292–319.
 7. Галицька-Дідух Т. Інформаційно-пропагандистська політика радянської влади в західних областях УРСР 1944–1947 рр. (на прикладі Станіславської області // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 126 (11). – С. 57–62.
 8. Галицька-Дідух Т. Військове й ідеологічне протистояння УПА та ОУН (б) і радянських каральних структур у 1944–1945 рр. (на прикладі Станіславської області)// Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2013. – Ч. 22–23. – С. 252–263.
 9. Галицька-Дідух Т. Галицьке представництво на Ризькій мирній конференції // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Вип.140. Ч. 3. Історичні науки. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – С. 110–118.
 10. Галицька-Дідух Т. Боротьба УВО і ОУН з ліворадикальним рухом у 1921–1934 рр.// Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21. – С. 227–237.
 11. Галицька-Дідух Т. Маріонеткові радянські республіки у політиці більшовицького уряду Росії періоду Української національно-демократичної революції (1917–1921 рр.) // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 150. Ч. 1. Історичні науки. – С. 27–37.
 12. Галицька-Дідух Т. Проблема самостійності ЗУНР і Ризька мирна конференція (1920 – 1921 рр.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Західно-Українська Народна Республіка. Вип. 6 / Відп. ред. Ю.Ю. Сливка. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – 2000. – С. 267–271.
 13. Зовнішньополітична діяльність урядів УНР і ЗУНР у контексті соборницької концепції (1919-1921 рр.). Урок-прес-конференція // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005. – №1. – С. 37–42.
 14. Галицька-Дідух Т. Західноукраїнська інтелігенція у національно-визвольній боротьбі ОУН і УПА в кін. 40-х рр. – поч. 50-х рр. ХХ ст. // Історія. – 2010. – № 4. – С. 46–54.
 • Методика викладання історії і суспільствознавчих предметів (бакалаврат – спеціальність Середня освіта (Історія));
 • Історія України І пол. ХХ ст. (бакалаврат – спеціальності Середня освіта (Історія), Історія та археологія);
 • Історія України ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (бакалаврат – спеціальності Середня освіта (Історія), Історія та археологія);
 • Вступ до спеціальності (бакалаврат – спеціальність Середня освіта (Історія));
 • Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя історії (бакалаврат – спеціальність Середня освіта (Історія)).

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

Tamara Halytska-Didukh, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57, Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine.

e-mail: tamara.halytska@pnu.edu.ua

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника