Дрогомирецька Людмила Романівна

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук, доцент

 

 

SV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народилася 27 червня 1965 р. в с. Зелена Надвірнянського району Івано-Франківської області. У 1987 р. закінчила історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. У 1988-1991 рр. працювала  в Івано-Франківській ЗОШ № 21. У 1992-1996 рр. навчалася в аспірантурі  Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З вересня 1991 р. працює в університеті на посадах: старшого лаборанта, асистента (з вересня 1999 р.), доцента ( з квітня 2005 р.).

У 2004 р. у спеціалізованій вченій раді в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника захистила кандидатську дисертацію на тему: «Українська кооперація в громадсько-політичному житті Західної України (1920-1939 рр.)».

Вчене звання доцента кафедри історії України отримала у березні 2013 р.

Коло наукових інтересів: громадсько-політичне життя в Західній Україні у 1920–1939 рр., економічна історія України.

Монографії

 1. Дрогомирецька Л. Кооперація і політика: українські політичні партії Західної України в кооперативному русі  (1920–1939 рр.). – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2010. – 128 с.

Колективні монографії

 1. Дрогомирецька Л.  Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Кер. авт. кол., гол. ред. В.Великочий. – Івано-Франківськ – Львів – Київ: Манускрипт-Львів, 2012. – С. 74–91 ( у співавторстві з О.Єгрешієм, М.Кугутяком, Н.Храбатин).
 2. Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М. Кугутяка. – Івано-Франківськ: видавець  Третяк І.Я., 2010. – 336 с. – С. 237–239, 310–311.

Наукові статті

 1. Дрогомирецька Л. Кооперативний рух в документах і матеріалах українських політичних партій Західної України (1920–1939 рр.). // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 1997. – С. 57–60.
 2. Дрогомирецька Л. Проблема взаємин західноукраїнських кооперативних організацій і польських урядових кіл у 1920–1939 рр. // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21–22 листопада 1996 р.). – Івано-Франківськ, 1997. – С. 230–234.
 3. Дрогомирецька Л. Український кооперативний рух у Галичині в 20–30 рр. ХХ ст.: організаційна будова і досвід господарської діяльності // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 1998. № 2. – С. 173–180.
 4. Дрогомирецька Л.Р. Ідейні основи українського кооперативного руху в Західній Україні в теоретичних працях Ю. Павликовського // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Історія». – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. ІІ. – С. 123–127.
 5. Дрогомирецька Л. Андрей Шептицький – подвижник об’єднання українських церков. Спадщина митрополита Андрея Шептицького в національному і духовному відродженні України. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – С. 49–52.
 6. Дрогомирецька Л. Боротьба західноукраїнських партій за впливи в кооперації (1910–1939 рр.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2001. – С. 71–77.
 7. Дрогомирецька Л. Суспільно-політична діяльність українських кооперативних організацій в Західній Україні (1920–1939 рр.) // Україна між минулим і майбутнім: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Київ, 2002. – С. 125–132.
 8. Дрогомирецька Л.Р. Греко-католицьке духовенство в кооперативному русі Західної України 1920–1939 рр. // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Історія». – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. VІІ. – С. 77–89.
 9. Дрогомирецька Л. Проблеми кооперації в діяльності Українського національно-демократичного об’єднання (1925–1939 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип. 323–324. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Рута, 2006. – С. 58–64.
 10. Дрогомирецька Л. Проблеми кооперації в програмних документах і діяльності Організації українських націоналістів (1929–1939 рр.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2008. – № 14. – С. 148–154.
 11. Дрогомирецька Л. Економічні погляди Степана Бандери // Галичина. Науковий і культурно-просвітницький часопис. – 2009. – № 15–16. – С. 245–250.
 12. Дрогомирецька Л. Економічно-просвітницька діяльність українських кооперативних організацій в Західній Україні (1920–1939 рр.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2010. – № 17. – С. 159–173.
 13. Дрогомирецька Л. Роль кооперації в розвитку культури господарювання українського населення Галичини (1920–1939) // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали п’ятої наукової краєзнавчої конференції. – Львів, 2011. – С. 127–137.
 14. Дрогомирецька Л. Ідеологія українського кооперативного руху в Західній Україні (1920–1939 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Історія». – Івано-Франківськ, 2010. – Випуск 18. – С. 44–51.
 15. Дрогомирецька Л. Діяльність українських клерикальних організацій Галичини у сфері кооперації (1925–1939) // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів, 2011. – С. 453–460.
 16. Дрогомирецька Л. Станиславів у складі Другої Речі Посполитої: особливості громадсько-політичного і соціально-економічного життя // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2011. – № 18. – С. 125–138 (у співавторстві з О. Єгрешієм, Н. Храбатин).
 17. Дрогомирецька Л. Духовні святині Прикарпаття середньовічної доби // Історія України (Шкільний світ). – 2012. – № 5/6. – С. 10–14.
 18. Дрогомирецька Л. Розвиток українського кооперативного руху в Західній Україні в умовах національної політики Другої Речі Посполитої (1920–1939 рр.) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Українсько-польські відносини сьогодні: потреба «перезавантаження» чи продовження?» (м. Яремче, 24–26 вересня 2010 р.). Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej. T.I. Wolni z wolnymi, równi z równymi, zacni z zacnymi… [Від Гадяцької угоди до Європейського Союзу. Т. І. Вільні з вільними, рівні з рівними, достойні з достойними…] / За редакцією А. Кульчицького, І. Гурака, І. Слоти, М. Ровіцького, О. Бориняка. – Rzeszów – Lwów – Iwano-Frankowsk, 2012. – C. 35–47.
 19. Дрогомирецька Л. Р. Економічна політика ЗУНР: історико-правовий аспект // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2014. – Ч. 25–26. – С. 132–141.
 20. Дрогомирецька Л. Досвід діяльності західноукраїнських політичних партій у сфері кооперації (1920–1930-ті рр.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2015. – Ч. 27. – С. 116–133.
 21. Дрогомирецька Л. Співпраця українських кооперативних організацій Східної Галичини з товариством «Сільський господар» у 20–30-х рр. ХХ ст. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2016. – Ч. 28. – С. 26–33.
 22. Дрогомирецька Л. Остап Луцький – ідеолог та організатор українського кооперативного руху // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2017. – Ч. 29–30. – С. 176–183.
 23. Дрогомирецька Л. Кооперація в програмних документах і діяльності Організації Українських Націоналістів (1929–1939) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип.30: Український визвольний рух ХХ століття / [гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. – С. 97–103.
 24. Дрогомирецька Л. Р. Репресії проти селян в західних областях України в період колективізації (1944–1953 рр.) // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 138 (1). – С. 97–100 (у співавторстві з А. Малик).
 25. Дрогомирецька Л. Остап Луцький // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. – С. 470–471.

Навчально-методичні матеріали

 1. Дрогомирецька Л. Історія України. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності «Історія», «Політологія», «Філософія», «Релігієзнавство» / Людмила Дрогомирецька, Василь Бурдуланюк, Тамара Галицька-Дідух, Олег Єгрешій та ін. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 216 с. – С. 4–21.
 2. Історія України. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності «Історія», «Політологія», «Філософія», «Релігієзнавство» / Людмила Дрогомирецька, Василь Бурдуланюк , Тамара Галицька-Дідух, Олег Єгрешій та ін. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарп. націон. ун-ту імені В. Стефаника, 2006. – 215 с. С. 4–26.
 3. Дрогомирецька Л. Давня історія України. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Історія». – Івано-Франківськ, 2012. – 54 с.
 4. Дрогомирецька Л. Економічна історія України. Методичні матеріали вивчення спецкурсу. – Івано-Франківськ, 2012. – 25 с.
 5. Дрогомирецька Л. Робоча навчальна програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації до курсу «Давня і середньовічна історії України». – Івано-Франківськ : ПНУ, 2015. – 63 с.
 6. Дрогомирецька Л. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з курсу «Історія України» для студентів неісторичних спеціальностей. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2018. – 95 с.
 7. Дрогомирецька Л. «Давня і середньовічна історія України»: методичний супровід навчальної дисципліни. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2020. – 125 с.
 8. Дрогомирецька Л.Р. Методичні аспекти викладання давньої і середньовічної історії України в школі: рекомендації щодо підготовки до семінарських занять і організації самостійної роботи студентів спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Івано-Франківськ: ПНУ, 2020. – 78 с.

 • Давня і середньовічна історія України (бакалаврат – Середня освіта (Історія), Історія та археологія);
 • Методичні аспекти викладання давньої і середньовічної історії України в школі (бакалаврат – Середня освіта (Історія));
 • Економічна історія України (магістратура – Середня освіта (Історія), Історія та археологія);
 • Історія України (бакалаврат – факультет іноземних мов і економічний факультет).

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: liudmyla.drogomyretska@pnu.edu.ua

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника