Кобута Степан Йосифович

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук, доцент

 

 

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 21 лютого 1963 р. в селищі Войнилів Калуського району Івано-Франківської області. Навчався у місцевій середній школі. У 1982 р. закінчив з відзнакою Львівський технікум промислової автоматики, працював на підприємствах радіоелектронної промисловості в Івано-Франківську та інших містах. Після строкової військової служби вступив на історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника, який закінчив у 1992 р., отримавши диплом з відзнакою. Працював учителем історії у СШ № 68 м. Львова. Із вересня 1994 р. викладав історію та суспільні дисципліни в Івано-Франківському коледжі електронних приладів. У 1997–2000 рр. працював у Відділі регіональних проблем Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Під керівництвом професора О.Ю. Карпенка займався дослідженням історії Західно-Української Народної Республіки, підготовкою до друку багатотомного збірника документів і матеріалів з даної тематики. Водночас підготував і у липні 2001 р. захистив у Спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича кандидатську дисертацію на тему: «Суспільно-політичні процеси в західному регіоні України (1988−1999 pp.)». У 2000 р. призначений асистентом кафедри всесвітньої історії, у 2001 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри історії України Прикарпатського національного університету, у 2002 р призначений доцентом кафедри історії України. Із грудня 2002 по червень 2005 рр. працював начальником обласного управління з питань внутрішньої політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, за сумісництвом вів навчальні заняття з історії України в ПНУ.

Із серпня 2005 р. працює на посаді доцента кафедри історії України, у 2009 р. прсивоєно вчене звання доцента. Викладає навчальні дисципліни «Історія України», «Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні», «Національна еліта у боротьбі за державність і соборність України (1914-1921 рр.)».

Брав участь у 80 наукових конференціях, автор понад 130 наукових публікацій, з них 13 у колективних наукових монографіях. Підготував 6 навчально-методичних посібників. Брав участь у підготовці п’ятитомного археографічного збірника «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали» (2001–2015).

Сфера наукового зацікавлення – політична історія України ХХ – початку ХХ ст., умови і процеси легалізації Української греко-католицької церви (1987–1991 рр.), суспільно-політичні трансформації в Україні на рубежі XX–XXI ст. Досліджує також історію розвитку адвокатської справи в Галичині, діяльність українських адвокатів Прикарпаття (Станиславівщини) наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.

Монографічні видання та розділи, підрозділи в колективних монографіях

 1. Кобута С.Й. Літопис державотворення на Прикарпатті (1988–2001). Івано-Франківськ: Плай, 2002. 96с. (Співав. М. Кугутяк, Б. Гаврилів).
 2. Кобута С.Й. У незалежній Українській державі // Прикарпаття – спадщина віків. Пам’ятки природи, історії культури, етнографії. Історико-культурне видання. Львів: Манускрипт-Львів, 2006. С. 388–437. (Співав. В. Бурдуланюк, Б. Гаврилів).
 3. Кобута С. Листопадовий чин // Західно-Українська Народна Республіка, 1918-1923: Ілюстрована історія. Львів ; Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008. С. 120–141 (Співав. О.Карпенко).
 4. Кобута С. Законодавча і нормотворча діяльність / Західно-Українська Народна Республіка, 1918-1923: Ілюстрована історія. Львів ; Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008. С. 182–191.
 5. Кобута С. Українська преса // Західно-Українська Народна Республіка, 1918-1923: Ілюстрована історія. Львів–Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008. С. 458-469. (Співав. Л. Кобута).
 6. Покуття: історико-етнографічний нарис. Львів: Манускрипт-Львів, 2010. 455 с.
 7. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення і перспективи розвитку. Івано-Франківська область. К.: Знання, 2010. 335 с.
 8. Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності. Івано-Франківськ, вид. Третяк І.Я., 2010. 336 с.
 9. Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківськ): монографія. Івано-Франківськ; Львів ; Київ: Манускрипт-Львів, 2012. 583 с.
 10. Кобута С. Івано-Франківськ в умовах незалежної української держави (1991-2011) / Історія Івано-Франківська в ХХ – ХХІ ст. Колективна монографія. Івано-Франківськ, 2012. С. 196–223.
 11. Кобута С.Й. У незалежній українській державі // Стефаниківський край Черемошу й Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авт. кол., головн. ред. А. Королько. Снятин-Івано-Франківськ-Львів: Манускрипт-Львів, 2014. С. 308–332.

 Збірники документів і матеріалів

 1. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали / Упорядники: О. Карпенко, К. Мицан, наук.-ред. роб.: В. Великочий, Л. Волосянко, С. Кобута. Т. 1. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. 584 с.
 2. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. Т.2. Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси. Упорядники: О.Карпенко, К.Мицан, В.Великочий, Л.Волосянко, С.Кобута. Т.2. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. 712 с.
 3. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Документи і матеріали. Т.3. Книга1. Соціально-економічні відносини і визвольні змагання / Упорядники: О.Карпенко, К.Мицан, В.Великочий, Л.Волосянко, Кобута С., Пославська-Шелест Г. та ін. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. 644 с.
 4. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. / Збірник документів і матеріалів. Т.3. Книга 2. Суспільно-політичні процеси. Національно-культурне відродження / Упорядники: О.Карпенко, К.Мицан, В.Великочий, Л.Волосянко, С.Кобута, Г.Пославська-Шелест. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. 680 с.

Статті в зарубіжних виданнях

 1. Кобута С. Українські адвокати Станиславова: професійна і громадсько-культурна діяльність (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Po stronie pamięci i dialogu… Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Tom II. Gospodarka – Kultura – Religia, red. P. Hawrylyszyn, M. Kardas, A.A. Ostanek, Warszawa – Stanisławów 2017, С. 121–137.
 2. Кобута С. Українські адвокати Станиславова і Станиславівщини у 1918-1925 рр.: чисельність, територіальне представництво, специфіка професійної і громадської діяльності / W obliczu nowej rzeczywistosci Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1918-1923, Tom II Administracja-Kultura, red. P. Hawrylyszyn, M. Kardas, A.A. Ostanek, Warszawa – Iwano-Frankiwsk, 2018, С. 128–147.

Наукові статті у фахових виданнях України та збірниках наукових праць

 1. Кобута С. Ідея соборності в політичному житті сучасної України // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. ІІ. Івано-Франківськ, 1999. С. 58–63.
 2. Кобута С. Політичні аспекти легалізації Української греко-католицької церкви (1987–1991 рр.) // Людина і політика. 1999. №3. С. 23–28.
 3. Кобута С. Розвиток політичної боротьби на Прикарпатті в 1989-1990 роках // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 1999. №3. С. 76–94.
 4. Кобута С. Конституційний проект Галицької Республіки // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Вип.6. Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. Львів, 2000. С. 154–156.
 5. Кобута С. «Рух»: перша новітня громадська організація на Прикарпатті // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. ІІІ. Івано-Франківськ, 2000. С. 135–144.
 6. Кобута С. Життя, присвячене служінню науці: до 80-ліття професора О.Ю.Карпенка // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2001. № 5–6. С. 21–34. (Співав. К.Мицан).
 7. Кобута С. Науковець і партійно-ідеологічна система: документи і матеріали // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2001. №5-6. С. 51–72.
 8. Кобута С. Прикарпаття в новітній українській національно-демократичній революції (1988–2001) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2001. № 7. С. 34–47.
 9. Кобута С. Важка історія важкого століття // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2002. №8. С. 223. (Співав. М. Кугутяк).
 10. Кобута С.Й. Регіональна специфіка формування Народного Руху України за перебудову // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. VІ. Івано-Франківськ, 2002. С. 149–159.
 11. Кобута С. Політична та ідейна співпраця Володимира Винниченка і Володимира Левинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. 2003. Вип. 48. С. 44–46. Співав. Л.Кобута
 12. Кобута С. Важка історія важкого століття // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2003. №1 (20). С. 457-460. Співав. Кугутяк М. Ел. версія: http://resource.history.org.ua/publ/gpu_2003_20_1_457
 13. Кобута С. Політичні перетворення в західноукраїнському регіоні у 1991 р. // Сторінки історії. Збірник наукових праць / Відп. ред. Н.Ф. Гнатюк. К.: ІВЦ “Вид-во “Політехніка”, 2005. Вип.23. С. 225–229.
 14. Кобута С. Міжконфесійні конфлікти як фактор дестабілізації суспільного життя в Україні у 90-х роках ХХ ст. / Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліва. Наукове видання. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2003. С. 206–210.
 15. Кобута С. Етнополітичні процеси в українських містах на рубежі 80–90-х років ХХ ст. (регіональний аспект) / Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття. Збірник науково-теоретичних статей. Вип. 2. / Головний редактор Павлюк С.П. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. С. 149–153.
 16. Кобута С.Й. Українські праві: специфіка становлення і діяльності партійних структур у західноукраїнському регіоні / Стосунки Заходу і Сходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. праць / Наук. ред. І.Ф.Кононов. Луганськ: Знання, 2007. С. 356-367. Співав. Кобута Л.П.
 17. Кобута С. «Перебудовний синдром»: влада і церква в системі політичних координат / Держава і церква в Україні за радянської доби: Збірник наукових статей / За матеріалами ІІ Всеукраїнської наукової конференції 18-19 жовтня 2007 р. Полтава: АСМІ, 2008. С. 237-244.
 18. Кобута С. «Неформальні» громадські організації у 1987-1989 роках як попередники українського політичного руху // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. Зуляка І.С. Вип.1. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. С. 125-134.
 19. Кобута С. Політико-правові підстави визнання ОУН та УПА воюючою стороною у Другій світовій війні // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис 2008. №14. С. 58-67. Співав. М.Кугутяк.
 20. Кобута С.Й. Західно-Українська Народна Республіка: нетиповий приклад українського державотворення під час Української революції 1917-1921 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 18 / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. 2009. С.51-61.
 21. Кобута С.Й. «Бандеризація» України: загрози уявні і реальні // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2009. №15-16. С.709-720.
 22. Кобута С.Й. Демократичні вибори в Україні 1990 р.: особливості проведення та наслідки // Вісник Прикарпатського університету. Істрія. Випуск 17. 2010. С.35-45. Співав. Л.П.Кобута
 23. Кобута С. Президентські вибори 2010 р.: особливості проведення та результати // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис 2010. №17. С.209-218.
 24. Кобута С. Проблеми політичної і партійної ідентифікації Народного Руху України / Україна. Нація. Держава. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 20-річчю створення Народного Руху України. Івано-Франківськ, 29 жовтня 2009 р. Івано-Франківськ, Місто НВ, 2010. С.30-47.
 25. Кобута С.Й. «Галицька асамблея 1991 року»: політичний проект чи спроба регіонального співробітництва // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип.19. 2011 С.35-45.
 26. Кобута С. Фактори політичної впізнаваності НРУ та потенціал їхньої реалізації // Народний Рух України: місце в історії та політиці . Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 20-річчю Незалежності України, 25-26 травня 2011 р., м. Одеса. Одеса: «Астропринт», 2011. С.176-182.
 27. Кобута С.Й. Міська влада Івано-Франківська(1990-1994): правління «перших демократів» // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2011. № 18-19. С.94-110.
 28. Кобута С.Й. Питання ветеранського статусу вояків УПА: консолідаційний ресурс політиків та правові перспективи визнання самих ветеранів // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 583-584. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Збірник наукових праць. – Чернівці: ЧНУ, 2011. С.173-176.
 29. Кобута С. Й. Івано-Франківська філія УГС: динаміка функціонування / С. Й. Кобута // Молода нація. 2011. Спецвип. №51: Українська Гельсінська спілка: матеріали конференції до 20-ти річчя з дня утворення. С. 173-182.
 30. Кобута С.Й. Представництво депутатів-тисменичан у Верховній Раді України та обласній раді в період незалежної України // Тисмениця в минулому та сучасному: історія, економіка і культура: Матеріали наукової краєзнавчої конференції, присвяченої 950-річчю заснування м. Тисмениці. 18 травня / Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. С.101-107. Співав. Л.П.Кобута.
 31. Кобута С.Й. «Загрози» державній незалежності України: фобії українських патріотів / Актуальні проблеми сучасної політики. Матеріали ІII міжвузівської науково-практичної конференції молодих політологів, 11 листопада 2011 р. Рівне, РДГУ, 2012. С.7-8.
 32. Кобута С.Й. Національно-демократичне відродження на Прикарпатті у 1988-1991 рр. України // Історія України. 2012. №9-10, березень. С.18-23.
 33. Кобута С.Й. Стан та тенденції економічного співробітництва в українсько-грузинських економічних відносинах у 2005-2011 рр. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2012. № 20-21. С.105-111. Співав А. Яворський
 34. Кобута С.Й. Івано-Франківськ у 1992 р.: тенденції соціально-економічного життя міста у перший рік української незалежності // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис 2013. №21-22. С.272-281. Співав. Л.П.Кобута
 35. Кобута С.Й. Мітингова «хвиля» 1989 р. на Прикарпатті / Федорчак Петро Степанович: Бібліографічний покажчик (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника) [упоряд.: О.Б.Гуцуляк, І.М.Арабчук]. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – С 53-72. Співав. Л.П.Кобута
 36. Кобута С.Й. Подвижницький шлях о. Ярослава Лесіва // Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історичні постаті Греко-Католицької Церкви та їх роль в культурно-просвітницькому й національному відродженні» (м. Коломия, 18 жовтня 2013 р.). Коломия: Вік, 2013. С.81-87.
 37. Кобута С.Й. Івано-Франківська обласна філія Української Гельсінської спілки (1988-1990 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 23-24. До 20-ліття утворення кафедри історії слов’ян і 80-річчя професора Петра Федорчака. С.129-135.
 38. Кобута С.Й. Тлумацький «експеримент» 1993 р.: гримаси місцевої демократії / Тлумач: історія та сучасність : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 800-річчю заснування м. Тлумача, (Тлумач, 25 жовтня 2013) / упорядник А.А.Білас. Тлумач: 2014. С.89-93.
 39. Кобута С.Й. Євроінтеграція держави Україна: три хвилі стратегії «повернення» у Європу / Національна консолідація в контексті європейської інтеграції. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 31 жовтня – 1 листопада 2013 р. Івано-Франківськ, 2013. С.271-274. Співав. Л.П. Кобута
 40. Кобута С.Й. Гуманітарні аспекти сучасних українсько-грузинських відносин / С.Й.Кобута // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип.25. 2014. С.68-76. Співав.  А.А.Яворський
 41. Кобута С.Й. Етнічні виміри сучасного сепаратизму в Україні / Етнополітичні трансформації України в контексті інтеграційних процесів Центрально-Східної Європи. Матеріали науково-практичної конференції, 23-24 травня 2014 р. Івано-Франківськ, 2014. С.33-39. Співав. Л.П.Кобута
 42. Кобута С.Й. Форми і методи протидії відродженню УГКЦ комуністичною владою в 1987-1989 рр. (на прикладі Івано-Франківської області) // Карпати: людина, етнос, цивілізація. Вип.5. 2014. С.224-229.
 43. Кобута С.Й. Рухівські кандидати на президентських виборах: виборча стратегія та отримані результати / Інтелігенція і влада. Матеріали Шостої Всеукраїнської наукової конференції, Одеса, 20-23 травня 2014 р. Одеса, 2014. С.88-91.  
 44. Кобута С. Професор Олександр Карпенко – складна доля українського науковця / Інтелігенція і влада. Матеріали Шостої Всеукраїнської наукової конференції, Одеса, 20-23 травня 2014 р. Одеса, 2014. С.91-94.
 45. Кобута С. Інформаційна війна Росії як чинник дестабілізації ситуації в сучасній Україні / Збірник наукових праць круглого столу  «Психологічна безпека особистості в умовах суспільно-політичної нестабільності», Івано-Франківськ, 27 листопада 2014 р. Ел. варіант:  http://www.pu.if.ua/depart/SocialPsychology/ua/4725/
 46. Кобута С. Археографічний внесок професора О.Карпенка в тематику дослідження історії Західно-Української Народної Республіки // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-ї річниці утворення Західно-Української Народної Республіки. Ч.25-26. 2014. С.358-363.
 47. Кобута С. Суспільна легалізація УГКЦ як чинник національно-релігійного відродження 1987-1991 рр. // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир». Збірник наукових праць / Гол. ред. Д.А.Горбань. Випуск 6. Богослів’я: до 120 річчя з дня народження Блаженного Миколи Чернецького. Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський університет, 2014. С.190-196.
 48. Кобута С. Героїка національної пам’яті про січове стрілецтво як чинник активізації політичної боротьби українців за незалежність в кінці 1980-х – на початку 1990-х років // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Вип. 26. 2015. С. 229-233..
 49. Кобута С. Масові несанкціоновані зібрання на Прикарпатті 1989 р. як чинник демократизації суспільно-політичного життя регіону // Галичина. Науковий і культурно-просвітницький краєзнавчий часопис. 2015. Ч.27. – С.157-167. Співав. Л.П.Кобута
 50. Кобута С. Професор В.Грабовецький: спогад про вчителя, наставника, людину / Був істориком правдолюбивим і працелюбним… (На спомин доктора історичних наук, професора Володимира Грабовецького в першу річницю його смерті 4 грудня 2015 р.). Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. С.81-84.
 51. Кобута С. Роль і місце Комітету захисту УКЦ в легалізації Греко-Католицької Церкви // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Збірник наукових праць. Богослов’я / Гол. ред. Р.А. Горбань. Вип. 8: до 150-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького. Івано-Франківськ: ІФБУ, 2015. С.224-232.
 52. Кобута С. Професійна і громадсько-політична діяльність адвокатів Станиславівщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.): історіографічний огляд // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Ч. 28. 2016. С.165-177. .
 53. Кобута С. Покутські адвокати у державотворчих процесах ЗУНР / Покуття – край звитяг і боротьби. Матеріали науково-теоретичної конференції (у рамках проведення VІІ обласного фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), Снятин, 17 вересня 2016 р./ за науковою редакцією А.Королька. Снятин, Чернівці: Друк Арт, 2017. С.65-71.
 54. Кобута С. Соціальні і морально-етичні аспекти участі українських адвокатів у політичних процесах над членами ОУН у 1930-х роках / Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-літтю УПА, Івано-Франківськ, 19-20 травня 2017 р., Івано-Франківськ, Лілея НВ, 2017. С.142-152.
 55. Кобута С.Й. Юліан Шепарович – правник, старшина УГА і Армії УНР, кооперативний діяч Галичини / Українське військо в національній революції 1917-1921 рр. (До 100-річчя армії УНР). Всеукраїнська наукова конференція, Львів, 3 листопада 2017 р. Львів: 2017. С.85-88. Співавт. Л.П.Кобута
 56. Кобута С. Місце Гошівського монастиря у процесах боротьби за легалізацію УГКЦ на Долинщині наприкінці 1980-х років // Карпати: людина, етнос, цивілізація. №7-8. 2017-2018. С.146-157. Співав. Л.П.Кобута
 57. Кобута С. Станиславівські правники М.Литвинович та Ю.Олесницький – приятелі І.Липи і Ю.Липи / ІХ Липівські читання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 11-12 травня 2018 р. Полтава: ПУЕТ, 2018.С.134-140.
 58. Кобута С. Професійна і громадсько-політична діяльність адвокатів Станиславівщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.): джерелознавчий аспект // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Ч. 29-30. 2017. С.217-225.
 59. Кобута С. Українські адвокати у громадсько-політичному й культурному житті Тисмениччини у 1920-1930-х рр. / Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VІІ наукової-краєзнавчої конференції / за наук. ред. І.Федоришина та А.Королька. Тисмениця – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. с.231-236
 60. Кобута С. Галицькі адвокати – жертви репресій НКВС у 1939 -1945 рр. / Великий терор і масові репресії в Україні (1920-1950 рр.). Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Львів, 8 червня 2018 р. Львів, 2018. С.35-37. http://www.asv.gov.ua/content/nauka/2018/08-06-2018_zb_tez_dop.pdf
 61. Кобута Степан. Політична і парламентська діяльність українських адвокатів Станиславівщини (кін. ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: ЛІК, Вип.12. 2018. С.46-57.Співав. Л.Кобута
 62. Кобута С. Політична і військова участь українських правників з Покуття у революційних подіях 1918-1919 рр. / «Коломия та Покуття у вирі державотворення ЗУНР» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю української революції (Коломия, 5 жовтня 2018 року) / Упоряд. Плекан Ю.В., Арсак М.М., Мандрусяк У.І. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. С.27-42.
 63. Кобута С. Буковинський «слід» у біографіях та діяльності українських адвокатів Станиславівщини (кін. ХІХ ст. – 1920-ті рр.) / Буковинське народне віче: сто років від ідеї до реалізації. Збірник тез міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 1-2 листопада 2018 р.). Чернівці : Технодрук, 2018. С.65-67.
 64. Кобута С. Адвокат Лев Бачинський: штрихи до біографічного портрета // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Ч. 31. 2018. С.126-135. Співав. Г.Паска
 65. Кобута С. Правники Гуцульщини / Гуцульщина – Слов’янська Атлантида: історія, культура, туризм, персонал істика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Краків-Івано-Франківськ-Космач, 2019. С.412-433 Співав. Л.Кобута
 66. Кобута С. Гуцульщина і гуцули у часи ЗУНР // Писанка. Літературно-мистецький альманах. Верховина, 2019, №3 (21), січень-червень, С.8-13.
 67. Кобута С. Правнича складова біографії та діяльності Івана Семанюка (Марка Черемшини) // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. 2019. С.19 (33). С.24-33.
 68. Кобута С. Українські правники Станиславівщини у національно-визвольних змаганнях 1914-1921 рр. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2017. С.21-28.
 69. Кобута С. Громадсько-політична діяльність українського дисидента Ярослава Лесіва // Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: ЛІК, Вип.13. – 2019. – С.15-25. Співав. Л.Кобута
 70. Кобута С. Станиславівський інтелігент Юліан Олесницький (1878-1941) / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Другі Грабовецькі історичні читання» (З нагоди 90-річчя академіка Володимира Грабовецького) (м. Івано-Франківськ, 27 вересня 2019 р.). Івано-Франківськ, 2019. С.271-281. Співав. Л.Кобута.

Гасла і статті в енциклопедичних виданнях

 1. Кобута С., Василик І. Адвокатура в ЗУНР // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 34–35.
 2. Кобута С., Кобута Л. Белей Іван Якович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 110–111.
 3. Кобута С., Кобута Л. Белей Теодор Степанович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 111.
 4. Кобута С. Воробець Михайло Антонович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. С. 295–296.
 5. Кобута С. Ганкевич Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 341–342.
 6. Кобута С. Гардецький Маріан // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 347–348.
 7. Кобута С. Гузар Лев Дмитрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 434.
 8. Кобута С. Демчук Петро Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 485–486.
 9. Кобута С. Долинський Роман // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 574–575.
 10. Кобута С. Домбчевський Роман Йосифович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 582.
 11. Кобута С. Дручків Микола // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 598.
 12. Кобута С. Дурбак Павло // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 606.
 13. Кобута С., Кобута Л. Євшан (Федюшка) Микола Йосипович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 628.
 14. Кобута С. Желехівський Микола Євгенович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 640.
 15. Кобута С. Запутович Франц (Франко) Юрійович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.48.
 16. Кобута С. Зволинський Петро / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.79.
 17. Кобута С. Іваничук Михайло Миколайович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.103. (співав. Гуцал П.)
 18. Кобута С. Карпенко Олександр Юхимович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.178. (співав. Мицан К.)
 19. Кобута С. Клодницький Осип Степанович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.213.
 20. Кобута С. Ковшевич Роман Володимирович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.223.
 21. Кобута С. Когут Осип Іванович Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.225.
 22. Кобута С. Комаринський Роман Степанович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.250. (співав. Гуцал П.)
 23. Кобута С. Комаринський Теодозій Степанович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.251.
 24. Кобута С. Коритовський Тарас / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.275.
 25. Кобута С. Краківський Юліан Дмитрович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.314. (співав. Тріска О.)
 26. Кобута С. Кречковський Марян / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.321.
 27. Кобута С. Кузик Степан Якимович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.331.
 28. Кобута С. Кульчицький-Дашинич Остап Миколайович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.341.
 29. Кобута С. Курилюк Ярослав Дмитрович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.357. (співав. Кобута Л.)
 30. Кобута С. Левицький Володимир Олександрович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.48. (співав. Паска Б.)
 31. Кобута С. Левицький Володимир Софронович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.387.
 32. Кобута С. Лепкалюк Михайло Юрійович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.414.
 33. Кобута С. Липчук Дмитро Федорович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.427.
 34. Кобута С. Лучаковський Богдан-Микола Антонович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.471. (співав. Кобута Л.)
 35. Кобута С. Лучаковський-Новіна Григорій Вікторович Антонович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.471. (співав. Кобута Л.)
 36. Кобута С. Мартинець Теодор Михайлович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.526. (співав. Кобута Л.)
 37. Кобута С. Матейко Теодор / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.536.
 38. Кобута С. Мацькевич Степан / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.546.
 39. Кобута С. Мацьків Тимотей Гаврилович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.547. (співав. Кобута Л.)
 40. Кобута С. Микитюк Дмитро Теодорович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.611. (співав. Лазарович М.)
 41. Кобута С. Мурович Володимир / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.668. (співав. Лазарович М., Мельничук Б.)
 42. Кобута С. Новодворський Іван Йосипович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.733. (співав. Кобута Л.)
 43. Кобута С. Окуневський Теофіл Іполитович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.750. (співав. Паска Б.)
 44. Кобута С. Олесницький Юлій (Юліан) Ілліч / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С.757.
 45. Кобута С. Охримович Осип Іванович / Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С.789.

Навчальні посібники

 1. Кобута С. Рух за державну незалежність і національне відродження / Мій рідний край – Прикарпаття. Навчальний посібник. Івано-Франківськ: Плай, 2000. С. 365-373.
 2. Кобута С. Історія України: модульний курс. Навчально-методичний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2008. 65 с.
 3. Кобута С. Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні. Методичні матеріали до вивчення спецкурсу. Для студентів спеціальності «Історія». Івано-Франківськ, 2008. 24 с.
 4. Кобута С.Й. Науково-дослідницька робота студентів. Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Історія» і «Політологія». Івано-Франківськ, 2008. 56 с. Співав. Л.П. Кобута.
 5. Кобута С.Й. Пошукова і дослідницька робота в архівах. Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Історія» і «Політологія» Івано-Франківськ, 2010. 64 с. Співав. Л.П.Кобута.

Кобута С.Й. Організація пошукової і дослідницької роботи в архівах: на прикладі Державного архіву Івано-Франківської області. Науково-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2015. 216 с. Співав. Л.М. Соловка. Ел. версія посібника розміщена на сайті Державного архіву Івано-Франківської області. Режим доступу: http://daifo.if.gov.ua/pdf/search_man.pdf

 • Історія України (бакалаврат – економічний факультет, педагогічний факультет, факультет туризму, філософський факультет);
 • Науковий семінар «Пошукова та дослідницька робота в архівах і бібліотеках» (бакалаврат – Середня освіта (Історія));
 • Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні (бакалаврат – Історія та археологія)
 • Національна еліта у боротьбі за державність і соборність України (1914–1921 рр.)» (магістратура – Історія та археологія);
 • дисципліни за вільним вибором студента.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: stepan.kobuta @pnu.edu.ua

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника