Курсові/дипломні роботи

2020 – 2021 навч. рік

Тематика дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. ІІ курс Денна і заочна форма навчання. 2020-2021 навч. рік (інформація про рецензентів робіт)

Тематика дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. ІІ курс. Денна і заочна форма навчання. 2020-2021 навч. рік

Тематика дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. І курс. Денна і заочна форма навчання. 2020-2021 навч. рік

Тематика дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. ІV курс. Денна і заочна форма навчання. 2020-2021 навч. рік

Тематика курсових робіт. Спеціальність 014 Середня освіта (Історія). Денна форма навчання 2020-2021 навч. рік

Тематика курсових робіт. Спецальність 032 Історія та археологія. Денна форма навчання. 2020-2021 навч. рік

Тематика курсових робіт. Спеціальність 014 Середня освіта (Історія). Заочна форма навчання 2020-2021 навч. рік

Тематика курсових робіт. Спеціальність 032 Історія та археологія. Заочна форма навчання 2020-2021 навч. рік

2019 – 2020 навч. рік

Тематика дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. ІІ курс. Денна і заочна форма навчання. 2019-2020 навч. рік

Тематика дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. І курс. Денна і заочна форма навчання. 2019-2020 навч. рік

Тематика дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. ІV курс. Денна і заочна форма навчання. 2019-2020 навч. рік

Тематика курсових робіт. Спеціальність 014 Середня освіта (Історія). Денна форма навчання. 2019-2020 навч. рік.

Тематика курсових робіт. Спеціальність 032 Історія та археологія. Денна форма навчання. 2019-2020 навч. рік