Курсові/дипломні роботи

Тематика дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. ІІ курс. Денна і заочна форма навчання. 2019-2020 навч. рік

Тематика дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. І курс. Денна і заочна форма навчання. 2019-2020 навч. рік

Тематика дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Денна і заочна форма навчання. 2019-2020 навч. рік

Тематика курсових робіт. Спеціальність 014 Середня освіта (Історія). Денна форма навчання. 2019-2020 навч. рік

Тематика курсових робіт. Спеціальність 032 Історія та археологія. Денна форма навчання. 2019-2020 навч. рік