Міщук Андрій Іванович

 

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

 

 

 

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 4 березня 1979 р. у м. Івано-Франківську в сім’ї службовців. Після закінчення Івано-Франківської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 7 у 1996 р. вступив на навчання до Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Історія». У 2001 р. отримав диплом магістра та здобув кваліфікацію історика-викладача. У жовтні того ж року розпочав навчання в аспірантурі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

У листопаді 2004 р. був призначений на посаду молодшого наукового співробітника Наукового центру досліджень українського національно-визвольного руху Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. Івана Кураса НАН України. У квітні 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Громадська та наукова діяльність Юліана Целевича (1843–1892 рр.)». Згодом був переведений на посаду наукового співробітника, а з листопада 2005 р. – старшого наукового співробітника. Рішенням президії ВАК України 16 грудня 2009 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. З вересня 2014 р. – доцент кафедри історії України. Пройшов наукове стажування у відділі історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України з 15 лютого по 22 березня 2017 р. на тему «Українці у визвольній боротьбі 1914–1923 рр.».

Викладає в університеті навчальні дисципліни: «Історія України» та «Історія української культури» на неісторичних спеціальностях, курсу вільного вибору студента «Історія українського війська в шкільних курсах історії».

Предметом наукових зацікавлень є проблеми українського національно-визвольного руху ХІХ – ХХ ст. На цю тему підготував низку публікацій у різних наукових виданнях України. Приймав участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

 1. Міщук А. Громадська та наукова діяльність Юліана Целевича (1843–1892 рр.). – Косів: Писаний Камінь, 2009. – 192 с.
 2. Райківський І., Міщук А. Українське національне відродження 1848–1914 років. Галичина // Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Ілюстрована історія. Львів Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. – С. 38–55.
 3. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк.  Упорядн.: І. Андрухів, М. Вітенко, Т. Галицька-Дідух, І. Гурак, О. Жерноклеєв, М. Кугутяк, О. Лисенко, О. Марущенко, А. Міщук, Г. Пославська, В. Сергійчук. – Том. 1. Книга 2(1929–1939). – Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2014. – 600 с.
 4. Міщук А., Міщук М. Участь Ю. Целевича в роботі національно-культурних товариств Східної Галичини другої половини XIX ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2015. – Вип. 27. – С. 11–18.
 5. Міщук А., Міщук М. Ігор Дмитрів – герой Калуської сотні // Євромайдан. Прикарпатський вимір. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 125–128.
 6. Міщук А., Міщук М. Історико-краєзнавчі дослідження Галичини в творчому доробку Юліана Целевича // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2016. – Вип. 28. – С. 10–16.
 7. Міщук А., Міщук М. Юліан Целевич: культурно-освітня діяльність // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2013. – Ч. 22–23. – С. 411–416.
 8. Міщук А., Міщук М. Коберський Карло Іванович. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. – С. 217–219.
 9. Міщук А., Міщук М. Політика УРП-УСРП у культурно-освітній сфері // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2015. – Вип. 26. – С. 32–40.
 10. Міщук А., Міщук М. Суспільно-політична діяльність УРП-УСРП на Покутті // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2017. – № 5–6. – С. 170–181.
 11. Mishchuk Andrіy, Mishchuk Mariana. National identity and the ethical and moral principles of nation-building in the views of Bishops of the UGCC. Newsletter of Precarpathian University. Political science / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Ivano-Frankivsk: LIK, Іssue 11. – 2017. – Р. 99–10.
 • Історія України (бакалаврат – факультет природничих наук, навчально-науковий інститут мистецтв);
 • Історія української культури (бакалаврат – Міжнародні відносини, Міжнародні економічні відносини, Політологія);
 • Історія українського війська в шкільних курсах історії (бакалаврат – Середня освіта (Історія)).

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: andrmishchuk@gmail.com

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника