Наукова робота викладачів

Райківський І.Я. – науковий керівник кандидатських дисертацій (PhD):

 1. Гайдукевич Олена Олександрівна «Природоохоронна діяльність Греко-католицької церкви в Галичині в 20–30-х роках ХХ століття». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2 липня 2007 р.
 2. Кудлач-Мельник Віра Іванівна «Політичне товариство «Руська рада» (1870–1914 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 18 листопада 2008 р.
 3. Ілин Любомир Михайлович «Українське представництво Галицького крайового сейму в 1870–1876 рр.».Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 16 грудня 2009 р.
 4. Древніцький Юрій Романович «Громадсько-політична та наукова діяльність Володимира Старосольського (1878–1942)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2 липня 2010 р.
 5. Стасюк Ірина Михайлівна «Греко-католицьке жіноче чернецтво Станиславівської єпархії (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 16 вересня 2014 р.
 6. Маслій Ольга Данківна «Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині (1946–1989 рр.). Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 4 жовтня 2016 р.
 7. Савчук Богдан Романович «Громадська діяльність Степана Федака (1861–1937 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 12 листопада 2019 р.
 8. Кавацюк Дмитро Іванович «Українське представництво Галичини в австрійському парламенті (1861–1897 рр.). Спеціальність 032 – історія та археологія. Захист відбувся у разовій спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 5 травня 2022 р.

Галицька-Дідух Т.В. – науковий керівник кандидатських дисертацій:

 1. Островський Валерій Васильович «Суспільно-політична діяльність Зіновія Красівського (1929–1991 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 23 вересня 2015 р.
 2. Паска Богдан Валерійович «Громадсько-політична і наукова діяльність Валентина Мороза». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 6 червня 2017 р.

Королько А.З. – науковий керівник кандидатських дисертацій (PhD):

 1. Гавриш Іванна Вікторівна «Станиславівська єпархія Української Греко-католицької церкви у період підпілля (1946–1989 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 27 грудня 2017 р.
 2. Федоришин Ігор Ярославович «Українські культурно-просвітницькі та молодіжні товариства Товмаччини в 1920–1930-х рр.». Спеціальність 032 – історія та археологія. Захист відбувся у разовій спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 16 червня 2021 р.