Наукова робота викладачів

План роботи науково-методологічного семінару кафедри історії України і методики викладання історії на 2019-2020 навч. рік

Плани роботи науково-методологічних семінарів кафедри історії України на 2016-2019 навч. роки

Райківський І.Я. – науковий керівник кандидатських дисертацій:

  1. Гайдукевич Олена Олександрівна «Природоохоронна діяльність Греко-католицької церкви в Галичині в 20–30-х роках ХХ століття». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2 липня 2007 р.
  2. Кудлач-Мельник Віра Іванівна «Політичне товариство «Руська рада» (1870–1914 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 18 листопада 2008 р.
  3. Ілин Любомир Михайлович «Українське представництво Галицького крайового сейму в 1870–1876 рр.».Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 16 грудня 2009 р.
  4. Древніцький Юрій Романович «Громадсько-політична та наукова діяльність Володимира Старосольського (1878–1942)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2 липня 2010 р.
  5. Стасюк Ірина Михайлівна «Греко-католицьке жіноче чернецтво Станиславівської єпархії (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 16 вересня 2014 р.
  6. Маслій Ольга Данківна «Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині (1946–1989 рр.). Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 4 жовтня 2016 р.
  7. Савчук Богдан Романович «Громадська діяльність Степана Федака (1861–1937 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 12 листопада 2019 р.

Галицька-Дідух Т.В. – науковий керівник кандидатських дисертацій:

  1. Островський Валерій Васильович «Суспільно-політична діяльність Зіновія Красівського (1929–1991 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 23 вересня 2015 р.
  2. Паска Богдан Валерійович «Громадсько-політична і наукова діяльність Валентина Мороза». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 6 червня 2017 р.

Королько А.З. – науковий керівник кандидатської дисертації:

  1. Гавриш Іванна Вікторівна «Станиславівська єпархія Української Греко-католицької церкви у період підпілля (1946–1989 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 27 грудня 2017 р.