Наукова робота студентів

Тематика виступів студентів кафедри на звітній науковій конференції за 2020 р.

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ НА КАФЕДРІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ (2015-2020)

2020

 1. Кречко В., Королько А. Особливості впровадження музейної педагогіки в сучасному інноваційному освітньому просторі України (на прикладі музеїв міста Коломиї) // Гірська школа Українських Карпат. 2020. № 22. С. 88–94.
 2. Дичкевич О. Освітньо-виховний потенціал туристично-краєзнавчої роботи в закладах загальної середньої освіти та в закладах позашкільної освіти (на прикладі села Спас Спаської ОТГ Івано-Франківської області) // Студентські історичні зошити. 2020. Вип. 12. С. 28–35.
 3. Синяк Ю. Переяслав (1654 р.) як прототип політичної доктрини «русского мира» // Студентські історичні зошити. 2020. Вип. 12. С. 15–21.
 4. Сенів Р. Громадська діяльність Омеляна Огоновського (1833–1894 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2020. № 12. С. 35–39.
 5. Бойда А. Від рядового до генпрокурора: життя та діяльність Василя Порайка (1888–1937) // Студентські історичні зошити. 2020. Вип. 12. С. 39–47.
 6. Будинкевич Л. Діяльність Михайла Геника-Березовського у товаристві «Просвіта» // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Товариство «Просвіта» – символ української національної ідеї (до 150-річчя «Просвіти»)» (м. Івано-Франківськ, 13 грудня 2018 р.) / За ред. С.Волковецького, І.Райківського. Івано-Франківськ: Видавництво «Просвіта», 2019. С. 208–213.
 7. Бойда А. Микола Пирогов – провісник освітньої реформи 1863–1864 рр. // Матеріали науково-практичної конференції «Роль Національного музею-садиби М. І. Пирогова формуванні загальноосвітнього та медичного простору України»: наук. зб.: До 210-річчя від дня народження М. І. Пирогова / Національний музей-садиба М. І. Пирогова. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. С. 45–52.
 8. Бойда А. Переселення жителів села Бонарівка на терени Української СРСР (в контексті переселенських рухів середини 1940-х рр. і операції «Вісла»1947 р.) // Краєзнавець Прикарпаття. Реґіональний науково-методичний альманах. № 34 (липень – грудень). С. 13–15.
 9. Касюкевичус В. Чорнопотіцька писанка як віддзеркалення стародавніх вірувань сучасності // Краєзнавець Прикарпаття. Реґіональний науково-методичний альманах. № 34 (липень – грудень). С. 33–37.
 10. Сенів Р.А Наукова і громадська діяльність Омеляна Огоновського (1833–1894 рр.) // Еврика–ХХІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: Прикарпат. Нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2000. С. 41–43.
 11. Бойда А. Пострадянські вектори еволюції авторитаризму (на прикладі Республіки Казахстан та Російської Федерації) // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27–28 березня 2020 р., м. Дніпро. Частина ІI. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 59–61.
 12. Бойда А. В. Процедури імпічменту та екстрадиції глав держав на пострадянському просторі // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали II Міжнародної наукової конференції. 26–27 червня 2020 р., м. Дніпро / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С. 27–29.

 2019 

 1. Капущак Я., Королько А. Українська громада міста Станиславова у виборчому русі в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ. 2019. Ч. 32. С. 9–24.
 2. Бойда А. Переселення жителів села Бонарівка на терени Української СРСР ( в контексті переселенських рухів середини 1940-х рр. і операції«Вісла»1947 р.) // Краєзнавець Прикарпаття. 2019. № 34 (липень-грудень). С. 13–15.
 3. Бойда А. Міжнародне співробітництво України в сфері пробації // Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29–30 листопала 2019 р., м. Дніпро. Част. І / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро, 2019. С. 10–11.
 4. Бойда А. Західноукраїнські землі в сталінській депортаційній політиці // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24–25 травня 2019 р., м. Дніпро / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро, 2019. С. 136–138.
 5. Бойда А. Законодавчі основи управління освітнім процесом у сучасній українській школі // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. № 31. С. 19–25.
 6. Бойда А. Інститут глави держави в Казахстані, Туркменістані та Киргизстані: авторитаризм на противагу демократії // Еврика XX. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: ПНУ імені В. Стефаника. 2019. С. 15–16.
 7. Кобута С., Паска Г. Адвокат Лев Бачинський: штрихи до біографічного портрета // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, Ч. 31. С. 126–135.
 8. Водославський Т. Боротьба українського представництва за виборчу реформу до Галицького крайового сейму (1908–1914 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2019. № 11. С. 25–30.

2018 

 1. Паска Г. Лев Бачинський: творець української соборності / За науковою редакцією А. Королька. Івано-Франківськ, 2018. 122 с.
 2. Паска Г. Громадсько-політична діяльність Лева Бачинського у кінці ХІХ – на початку ХХ століть // Po stronie pamęci i dialogu … Stanisławów i ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. T. 1. Warszawa – Stanisławów, 2017. С. 35–48.
 3. Паска Г., Королько А. Депутатська діяльність Лева Бачинського в австрійському парламенті (1907–1912) // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці, 2017. № 2. С. 92–96.
 4. Паска Г. Участь Лева Бачинського у передвиборчих кампаніях 1907 і 1911 рр. до австрійського парламенту // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, Ч. 29–30. С. 343–349.
 5. Паска Г. Партійна діяльність Лева Бачинського на початку ХХ ст. // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 10. С. 67–73.
 6. Паска Г. Роль Лева Бачинського в боротьбі за створення у Львові українського університету // Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / За наук. редакцією І. Федоришина та А. Королька. Тисмениця; Івано-Франківськ, 2018. С. 304–306.
 7. Паска Г. Бачинський Лев Васильович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ – Львів, 2018. С. 105–106.
 8. Капущак Я. Станиславівська ратуша: етапи історичного розвитку // Stanisławów i ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. T. II. Gospodarka, kultura, religia. Warszawa – Stanisławów, 2017. С. 250–265.
 9. Уманців Н., Королько А. Форми і методи боротьби ОУН (б) та УПА проти радянської влади в 1944–1957 рр. (на прикладі Станіславської області) // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. Чернівці, 2018. Т. 20. С. 29–36.
 10. Николин Л. Середньовічні та ранньомодерні сакральні івано-франківського Опілля: вибрані проблеми // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ. 2018. Вип. 10. С. 37–44. (науковий керівник – А.З. Королько).
 11. Водославський Т. Утворення і механізм діяльності Галицького крайового сейму // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2018. № 10. С. 50–58.
 12. Будинкевич Л. «Малорусько-німецький словник» Євгена Желехівського // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2018. № 10. С. 58–66.
 13. Будинкевич Л. Деякі цікаві відомості про життя та погляди викладачів-істориків Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2018. № 10. С. 95–97.
 14. Малик А., Дрогомирецька Л., Репресії проти селян в західних областях України в період колективізації (1944–1953 рр.) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 138. № 11. Ч. 1. Історичні науки. К., 2018. С. 97–100.

2017 

 1. Сагайдачна К. Культурно-освітня і наукова діяльність українців у Чехо-Словацькій республіці (1918–1939 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2017. Вип. 9. С. 22–27.
 2. Приймак В. Історичний портрет Олекси Гірника // Еврика. Т. ХVІІІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ, 2017. С. 36–38.
 3. Чорній А. Військово-політична діяльність Миколи Твердохліба (1911–1954 рр.) // Еврика. ХVІІІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ, 2017. С. 39–40.
 4. Федоришин І. Тисмениччина. Суспільно-політичне та національно-культурне життя українців краю (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. 204 с.
 5. Паска Г. Найдовша промова Лева Бачинського в австрійському парламенті // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. Городенка, 2017. Ч. 28. С. 186–189.
 6. Капущак Я. Палац Потоцьких в м. Івано-Франківську: історія та сучасний стан // Матеріали ХХХІV Міжнародної краєзнавчої конференції молодих вчених, присвяченої 50-річчю Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Харків, 2017. С. 45–47.
 7. Капущак Я. Станиславівська фортеця: віхи історії // Краєзнавець Прикарпаття. Івано-Франківськ, 2017. № 29 (січень – червень). С. 15–20.
 8. Капущак Я. Палац Потоцьких у м. Івано-Франківську: історія та сучасний стан // Краєзнавець Прикарпаття. Івано-Франківськ, 2017. № 29 (січень – червень). С. 20–24.

2016 

 1. Лесюк (Паска) Г., Королько А. Діяльність Лева Бачинського у 1920-х рр. (за матеріалами часопису «Громадський голос») // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія. Чернівці, 2016. № 1. С. 44–50.
 2. Димова О., Єгрешій О. «Фестиваль рівності» 2016 р. у Львові: перебіг, громадський резонанс, наслідки // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Збірник наукових праць. Богослов’я / Гол. ред. Р.А. Горбань. Вип. 9: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору. Івано-Франківськ, 2016.С. 255–263.
 3. Кавацюк Д. Українське представництво в Палаті послів австрійського парламенту 1861–1873 рр. // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2016. № 8. С. 28–32.
 4. Соф’як Н. Відгуки Січневого польського повстання 1863–1864 рр. у Східній Галичині // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2016. № 7. С. 66–72.
 5. Кавацюк Д. Пастирські послання митрополита Андрея Шептицького про участь духовенства і вірних у виборах до австрійського парламенту і Галицького сейму на початку ХХ ст. // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені Івана Золотоустого «Добрий пастир». Богослов’я. Збірник наукових праць. Вип. 8. Івано-Франківськ, 2015. С. 130–135.
 6. Соф’як Н. Участь римо-католицького духовенства у Січневому польському повстанні 1863 – 1864 рр. // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені Івана Золотоустого «Добрий пастир». Богослов’я. Збірник наукових праць. Вип. 9. Івано-Франківськ, 2016. С. 154–163.
 7. Кавацюк Д. Участь Івана Франка у виборах до австрійського парламенту в кінці 1890-х рр. // Еврика – ХVІІ. Івано-Франківськ, 2016. С. 27–29.
 1. Мельник Ю. Дзвоноливарня братів Фельчинських у Калуші (1808–1939 рр.) // Еврика – ХVІІ. Івано-Франківськ, 2016. С. 29–30.
 2. Лесюк (Паска) Г. Парламентська діяльність Лева Бачинського у 1928–1930 роках // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної науки України» (17 березня 2016 р.). Кам’янець-Подільський, 2016. С. 105–109.
 3. Федоришин І. Етнокультурні процеси на Тисмениччині (кінець ХІХ – початку ХХ ст.) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Етнокультурна спадщина Прикарпаття (на пошану Михайла Паньківа з нагоди його 75-річчя)» (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2015 р.) / Наук. редактор А. Королько. Івано-Франківськ, 2016. С. 120–128.
 4. Лизень Є. Славетний командир УПА – Дмитро Гах («Скуба») // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Етнокультурна спадщина Прикарпаття (на пошану Михайла Паньківа з нагоди його 75-річчя)» (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2015 р.) / Наук. редактор А. Королько. Івано-Франківськ, 2016. С. 403–413.
 5. Шелемей Т. Михайло Горинь в українсько-польських відносинах доби дезінтеграційних процесів у СРСР часів «перебудови» та в період становлення нових незалежних держав // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2016. № 7. С. 91–97.
 6. Сухоручко В. Проблеми війни і миру у відносинах Речі Посполитої з козацькою Україною (1648 – початок 1654 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, № 7. С. 56–65.
 7. Качанський М., Сапіга І. Деякі цікаві відомості про життя та погляди викладачів-істориків Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, № 8. С. 79–86.

2015 

 1. Савчук Б., Дрогомирецька Л. Соціально-економічна політика ЗУНР: історико-правовий аспект // Галичина. Науковий і культурно-просвітницький часопис. Івано-Франківськ, 2014. Ч. 25–26. С. 132–141.
 2. Заріцька-Юнгер О., Єгрешій О. Громадянська позиція кардинала Любомира Гузара у час Революції гідності // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Збірник наукових праць. Богослов’я / Гол. ред. Р.А. Горбань. Вип. 7. До 130-річчя з часу створення Станиславівської єпархії. Івано-Франківськ, 2015. С. 248–264.
 3. Кавацюк Д. Українські депутати в Палаті послів Габсбурзької монархії 1901–1914 рр. // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2015. № 6. С. 23–29.
 4. Кавацюк Д. Греко-католицькі священики в австрійському парламенті (1867–1907 рр.) // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого “Добрий пастир”. Богослов’я. Збірник наукових праць. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 7. С. 127–133.
 5. Розумович (Романович) І. Культурно-мистецьке життя української громади Станиславова в період Західно-Української Народної Республіки // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Івано-Франківськ, 2014. Ч. 25–26. С. 372–376.
 6. Лесюк Г. (Паска Г.) Парламентська діяльність Давида Абрагамовича наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Студентські сторичні зошити. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 6. С. 106–111.
 7. Мельник Т. Музеї Івано-Франківська: перспективи розвитку // Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-культурна спадщина Прикарпаття» (на пошану Петра Арсенича з нагоди його 80-річчя та 55-річчя історико-краєзнавчої діяльності) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 р.) / Наук. редактор А. Королько. Івано-Франківськ, 2014. С. 163–172.
 8. Терлецька Х. Пошуково-збиральницька, науково-дослідна та екскурсійна робота Літературного музею Прикарпаття // Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-культурна спадщина Прикарпаття» (на пошану Петра Арсенича з нагоди його 80-річчя та 55-річчя історико-краєзнавчої діяльності) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 р.) / Наук. редактор А. Королько. – Івано-Франківськ, 2014. С. 172–181.
 9. Тимочко (Славська) Н. Творча спадщина відомих діячів Галичини на сторінках часопису «Краєзнавець Прикарпаття» // Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-культурна спадщина Прикарпаття» (на пошану Петра Арсенича з нагоди його 80-річчя та 55-річчя історико-краєзнавчої діяльності) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 р.) / Наук. редактор А. Королько. Івано-Франківськ, 2014. С. 181–189.
 10. Сухоручко В. Відносини гетьмана І. Мазепи із Запорозькою Січчю (1687-1709 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2015. № 6. С. 7–14.