Наукова робота студентів

ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ НА КАФЕДРІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ (2015-2019)

 2019 

 1. Капущак Я., Королько А. Українська громада міста Станиславова у виборчому русі в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ. 2019. Ч. 32. С. 9–24.
 2. Бойда А. Переселення жителів села Бонарівка на терени Української СРСР ( в контексті переселенських рухів середини 1940-х рр. і операції«Вісла»1947 р.) // Краєзнавець Прикарпаття. 2019. № 34 (липень-грудень). С. 13–15.
 3. Бойда А. Міжнародне співробітництво України в сфері пробації // Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29–30 листопала 2019 р., м. Дніпро. Част. І / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро, 2019. С. 10–11.
 4. Бойда А. Західноукраїнські землі в сталінській депортаційній політиці // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24–25 травня 2019 р., м. Дніпро / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро, 2019. С. 136–138.
 5. Бойда А. Законодавчі основи управління освітнім процесом у сучасній українській школі // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. № 31. С. 19–25.
 6. Бойда А. Інститут глави держави в Казахстані, Туркменістані та Киргизстані: авторитаризм на противагу демократії // Еврика XX. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: ПНУ імені В. Стефаника. 2019. С. 15–16.
 7. Кобута С., Паска Г. Адвокат Лев Бачинський: штрихи до біографічного портрета // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, Ч. 31. С. 126–135.
 8. Водославський Т. Боротьба українського представництва за виборчу реформу до Галицького крайового сейму (1908–1914 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2019. № 11. С. 25–30.

2018 

 1. Паска Г. Лев Бачинський: творець української соборності / За науковою редакцією А. Королька. Івано-Франківськ, 2018. 122 с.
 2. Паска Г. Громадсько-політична діяльність Лева Бачинського у кінці ХІХ – на початку ХХ століть // Po stronie pamęci i dialogu … Stanisławów i ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. T. 1. Warszawa – Stanisławów, 2017. С. 35–48.
 3. Паска Г., Королько А. Депутатська діяльність Лева Бачинського в австрійському парламенті (1907–1912) // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці, 2017. № 2. С. 92–96.
 4. Паска Г. Участь Лева Бачинського у передвиборчих кампаніях 1907 і 1911 рр. до австрійського парламенту // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, Ч. 29–30. С. 343–349.
 5. Паска Г. Партійна діяльність Лева Бачинського на початку ХХ ст. // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 10. С. 67–73.
 6. Паска Г. Роль Лева Бачинського в боротьбі за створення у Львові українського університету // Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / За наук. редакцією І. Федоришина та А. Королька. Тисмениця; Івано-Франківськ, 2018. С. 304–306.
 7. Паска Г. Бачинський Лев Васильович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ – Львів, 2018. С. 105–106.
 8. Капущак Я. Станиславівська ратуша: етапи історичного розвитку // Stanisławów i ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. T. II. Gospodarka, kultura, religia. Warszawa – Stanisławów, 2017. С. 250–265.
 9. Уманців Н., Королько А. Форми і методи боротьби ОУН (б) та УПА проти радянської влади в 1944–1957 рр. (на прикладі Станіславської області) // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. Чернівці, 2018. Т. 20. С. 29–36.
 10. Николин Л. Середньовічні та ранньомодерні сакральні івано-франківського Опілля: вибрані проблеми // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ. 2018. Вип. 10. С. 37–44. (науковий керівник – А.З. Королько).
 11. Водославський Т. Утворення і механізм діяльності Галицького крайового сейму // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2018. № 10. С. 50–58.
 12. Будинкевич Л. «Малорусько-німецький словник» Євгена Желехівського // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2018. № 10. С. 58–66.
 13. Будинкевич Л. Деякі цікаві відомості про життя та погляди викладачів-істориків Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2018. № 10. С. 95–97.
 14. Малик А., Дрогомирецька Л., Репресії проти селян в західних областях України в період колективізації (1944–1953 рр.) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 138. № 11. Ч. 1. Історичні науки. К., 2018. С. 97–100.

2017 

 1. Сагайдачна К. Культурно-освітня і наукова діяльність українців у Чехо-Словацькій республіці (1918–1939 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2017. Вип. 9. С. 22–27.
 2. Приймак В. Історичний портрет Олекси Гірника // Еврика. Т. ХVІІІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ, 2017. С. 36–38.
 3. Чорній А. Військово-політична діяльність Миколи Твердохліба (1911–1954 рр.) // Еврика. ХVІІІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ, 2017. С. 39–40.
 4. Федоришин І. Тисмениччина. Суспільно-політичне та національно-культурне життя українців краю (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. 204 с.
 5. Паска Г. Найдовша промова Лева Бачинського в австрійському парламенті // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. Городенка, 2017. Ч. 28. С. 186–189.
 6. Капущак Я. Палац Потоцьких в м. Івано-Франківську: історія та сучасний стан // Матеріали ХХХІV Міжнародної краєзнавчої конференції молодих вчених, присвяченої 50-річчю Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Харків, 2017. С. 45–47.
 7. Капущак Я. Станиславівська фортеця: віхи історії // Краєзнавець Прикарпаття. Івано-Франківськ, 2017. № 29 (січень – червень). С. 15–20.
 8. Капущак Я. Палац Потоцьких у м. Івано-Франківську: історія та сучасний стан // Краєзнавець Прикарпаття. Івано-Франківськ, 2017. № 29 (січень – червень). С. 20–24.

2016 

 1. Лесюк (Паска) Г., Королько А. Діяльність Лева Бачинського у 1920-х рр. (за матеріалами часопису «Громадський голос») // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія. Чернівці, 2016. № 1. С. 44–50.
 2. Димова О., Єгрешій О. «Фестиваль рівності» 2016 р. у Львові: перебіг, громадський резонанс, наслідки // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Збірник наукових праць. Богослов’я / Гол. ред. Р.А. Горбань. Вип. 9: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору. Івано-Франківськ, 2016.С. 255–263.
 3. Кавацюк Д. Українське представництво в Палаті послів австрійського парламенту 1861–1873 рр. // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2016. № 8. С. 28–32.
 4. Соф’як Н. Відгуки Січневого польського повстання 1863–1864 рр. у Східній Галичині // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2016. № 7. С. 66–72.
 5. Кавацюк Д. Пастирські послання митрополита Андрея Шептицького про участь духовенства і вірних у виборах до австрійського парламенту і Галицького сейму на початку ХХ ст. // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені Івана Золотоустого «Добрий пастир». Богослов’я. Збірник наукових праць. Вип. 8. Івано-Франківськ, 2015. С. 130–135.
 6. Соф’як Н. Участь римо-католицького духовенства у Січневому польському повстанні 1863 – 1864 рр. // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені Івана Золотоустого «Добрий пастир». Богослов’я. Збірник наукових праць. Вип. 9. Івано-Франківськ, 2016. С. 154–163.
 7. Кавацюк Д. Участь Івана Франка у виборах до австрійського парламенту в кінці 1890-х рр. // Еврика – ХVІІ. Івано-Франківськ, 2016. С. 27–29.
 1. Мельник Ю. Дзвоноливарня братів Фельчинських у Калуші (1808–1939 рр.) // Еврика – ХVІІ. Івано-Франківськ, 2016. С. 29–30.
 2. Лесюк (Паска) Г. Парламентська діяльність Лева Бачинського у 1928–1930 роках // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної науки України» (17 березня 2016 р.). Кам’янець-Подільський, 2016. С. 105–109.
 3. Федоришин І. Етнокультурні процеси на Тисмениччині (кінець ХІХ – початку ХХ ст.) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Етнокультурна спадщина Прикарпаття (на пошану Михайла Паньківа з нагоди його 75-річчя)» (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2015 р.) / Наук. редактор А. Королько. Івано-Франківськ, 2016. С. 120–128.
 4. Лизень Є. Славетний командир УПА – Дмитро Гах («Скуба») // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Етнокультурна спадщина Прикарпаття (на пошану Михайла Паньківа з нагоди його 75-річчя)» (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2015 р.) / Наук. редактор А. Королько. Івано-Франківськ, 2016. С. 403–413. (Науковий керівник – доц. А.З. Королько).
 5. Шелемей Т. Михайло Горинь в українсько-польських відносинах доби дезінтеграційних процесів у СРСР часів «перебудови» та в період становлення нових незалежних держав // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2016. № 7. С. 91–97.
 6. Сухоручко В. Проблеми війни і миру у відносинах Речі Посполитої з козацькою Україною (1648 – початок 1654 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, № 7. С. 56–65.
 7. Качанський М., Сапіга І. Деякі цікаві відомості про життя та погляди викладачів-істориків Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, № 8. С. 79–86.

2015 

 1. Савчук Б., Дрогомирецька Л. Соціально-економічна політика ЗУНР: історико-правовий аспект // Галичина. Науковий і культурно-просвітницький часопис. Івано-Франківськ, 2014. Ч. 25–26. С. 132–141.
 2. Заріцька-Юнгер О., Єгрешій О. Громадянська позиція кардинала Любомира Гузара у час Революції гідності // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Збірник наукових праць. Богослов’я / Гол. ред. Р.А. Горбань. Вип. 7. До 130-річчя з часу створення Станиславівської єпархії. Івано-Франківськ, 2015. С. 248–264.
 3. Кавацюк Д. Українські депутати в Палаті послів Габсбурзької монархії 1901–1914 рр. // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2015. № 6. С. 23–29.
 4. Кавацюк Д. Греко-католицькі священики в австрійському парламенті (1867–1907 рр.) // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого “Добрий пастир”. Богослов’я. Збірник наукових праць. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 7. С. 127–133.
 5. Розумович (Романович) І. Культурно-мистецьке життя української громади Станиславова в період Західно-Української Народної Республіки // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Івано-Франківськ, 2014. Ч. 25–26. С. 372–376.
 6. Лесюк Г. (Паска Г.) Парламентська діяльність Давида Абрагамовича наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Студентські сторичні зошити. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 6. С. 106–111.
 7. Мельник Т. Музеї Івано-Франківська: перспективи розвитку // Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-культурна спадщина Прикарпаття» (на пошану Петра Арсенича з нагоди його 80-річчя та 55-річчя історико-краєзнавчої діяльності) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 р.) / Наук. редактор А. Королько. Івано-Франківськ, 2014. С. 163–172.
 8. Терлецька Х. Пошуково-збиральницька, науково-дослідна та екскурсійна робота Літературного музею Прикарпаття // Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-культурна спадщина Прикарпаття» (на пошану Петра Арсенича з нагоди його 80-річчя та 55-річчя історико-краєзнавчої діяльності) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 р.) / Наук. редактор А. Королько. – Івано-Франківськ, 2014. С. 172–181.
 9. Тимочко (Славська) Н. Творча спадщина відомих діячів Галичини на сторінках часопису «Краєзнавець Прикарпаття» // Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-культурна спадщина Прикарпаття» (на пошану Петра Арсенича з нагоди його 80-річчя та 55-річчя історико-краєзнавчої діяльності) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 р.) / Наук. редактор А. Королько. Івано-Франківськ, 2014. С. 181–189.
 10. Сухоручко В. Відносини гетьмана І. Мазепи із Запорозькою Січчю (1687-1709 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2015. № 6. С. 7–14.