Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма 014 Середня освіта (Історія). ОР Бакалавр

Відомості про самооцінювання освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР Бакалавр

Заява про акредитацію Освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР Бакалавр

Освітньо-професійна програма 014 Середня освіта (Історія). ОР Магістр

З пропозиціями та зауваженнями можна звертатись за адресами:

kiu@pnu.edu.ua

igor.raikivskyi@pnu.edu.ua

tamara.halytska@pnu.edu.ua