Практика

Положення про організацію та проведення практики

Додаток до положення про організацію та проведення практики

Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Робоча програма практики. Виробнича цільова педагогічна практика в школі для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія)