Сигидин Михайло Васильович

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії 

викладач

 

 

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 17 листопада 1960 р. в м. Єнакієве Донецької області. У 1978 р. закінчив Ямницьку середню школу Тисменицького району Івано-Франківської області. Після закінчення школи працював техніком у науково-дослідному секторі Івано-Франківського інститут нафти і газу. Впродовж 1980–1982 рр. проходив строкову військову службу. Нагороджений медаллю «За бойові заслуги».

Після демобілізації вступив на історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника, який закінчив з відзнакою в 1987 р. Працював учителем історії і суспільствознавства у Поберезькій середній школі Тисменицького району. З 1988 р. – старший лаборант кафедри історії СРСР і УРСР Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. У 1988–1991 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва при кафедрі історії СРСР і УРСР Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького.

З 1991 р. працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри історії України. З вересня 1999 р. – заступника декана історичного факультету, а після реорганізації його у 2005 р. в Інститут історії і політології – заступника директора Інституту. З 2016 р. – заступник декана факультету історії, політології і міжнародних відносин.

У 2012 р. Сигидин М. В. очолив Науково-освітній центр українського козацтва імені полковника Семена Височана Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і Інституту історії України НАН України. З ініціативи центру 2013 р. була проведена на базі Прикарпатського національного університету і Музею історії Коломиї Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 400-річчю першого походу запорозьких козаків на Прикарпаття.

Сфера наукових інтересів Сигидина М. В. охоплює проблеми історії українського козацтва, Української революції ХVII ст., ранньомодерної доби української історії. Він є автором і співавтором понад 70 наукових, науково-популярних і навчально-методичних публікацій, у тому числі 10 колективних монографій, низки історіографічних і джерелознавчих праць, а також краєзнавчих розробок. Керує роботою магістрантів і активно публікується у співавторстві зі студентами. Студентські наукові роботи, виконані під його керівництвом, неодноразово були відзначені дипломами першого, другого і третього ступенів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт МОН України.

Доцентом Сигидином М. В. розроблені і читаються навчальні курси для студентів історичних спеціальностей «Історія України ранньомодерної доби ХVII–ХVІII ст.», «Історія українського козацтва», «Історіографія історії України», «Тенденції розвитку української національно-державної ідеї».

Сигидин М. В. є учасником багатьох міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференцій. З 2014 р. є заступником голови Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2002 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України як керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2008 р.), Грамотою Івано-Франківської обласної ради (2017 р.). У 2015 р. удостоєний звання «Почесний краєзнавець України». Є лауреатом обласної премії імені Володимира Полєка у галузі краєзнавства за 2014 рік; лауреатом Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України 2016 р.

Монографічні видання та розділи, підрозділи в колективних монографіях:

 1. Сигидин М., Гаврилів Б, Головатий М. Івано-Франківське спирто-горілчане об’єднання. Історія Івано-Франківського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (1878–1998). – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1998. – С. 35–65.
 2. Сигидин М. Володимир Грабовецький – дослідник історії українського козацтва XV–XVIIIст. – Івано-Франківськ, 2008. – 40 с.
 3. Сигидин М., Грабовецький В. Прикарпаття у складі Речі Посполитої (середина XIVст. – 1772 р.) // Прикарпаття – спадщина віків. Пам’ятки природи, історії, культури, етнографії / Гол. редактор М. Кугутяк. – Львів: Манускрипт-Львів, 2006. С. 76–101.
 4. Сигидин М., Гаврилів Б. ЗУНР у пам’ятках історії і культури // Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923.: Ілюстрована історія / Гол. редактор М. Кугутяк. – Львів ; Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008. С. 480–503.
 5. Сигидин М., Грабовецький В., Королько А. Період Речі Посполитої (1349–1722) // Покуття: історико-етнографічний нарис / Гол. редактор А. Королько. – Львів: Манускрипт-Львів, 2010. – С. 76–101.
 6. Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності. Під ред. професора М. Кугутяка. Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я., 2010. – 336 с. (у співавторстві).
 7. Сигидин М. Основні віхи історії Прикарпаття (до 1939 р.) // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область / ред. рада вид.: В.Г. Кремень, редкол.: Б.К. Остафійчук (гол.), В.І. Кононенко (відп. ред.). – К.: Знання України, 2010. 335 с. (у співавторстві).
 8. Сигидин М., Гаврилів Б., Миронюк І. Козацтво і Західна Україна: історія, культурна спадщина. Наукове історико-краєзнавче видання. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 128 с.
 9. Сигидин М., Грабовецький В., Федунків З. У складі Речі Посполитої (1662–1672) // Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська) / Керівник автор. колективу В. Великочий. – Івано-Франківськ ; Львів ; Київ: Манускрипт-Львів, 2012. – С. 16–27.
 10. Sygydyn M., Grabovetsky V. Prykarpattje u sastavu Poljske (od sredine 14 st. do 1772 godine) // Prikarpatska Galicija. – Zagreb, 2017. – S. 37–45.
 11. Сигидин М. Коротка історія Прикарпаття до 1772 року // Ділова Івано-Франківщина. Презентаційний альманах. – Івано-Франківська область. Рейтингове видання. – Івано-Франківськ: РВ «Ділова Івано-Франківщина», 2017. –С. 10–21.

Наукові статті:

 1. Сигидин М. Зміни в адміністративному устрої подільських земель періоду Визвольної війни середини XVIIст. // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку (Матеріали республіканських історичних читань). – К.: Інститут історії України НАН України, 1991. – С. 56–61.
 2. Сигидин М. З історії національно-визвольного руху на Поділлі в середині XVIIст. // Проблеми історії національно-визвольного руху на Україні в період феодалізму та капіталізму. – Запоріжжя, 1991. – С. 120–122.
 3. Сигидин М. Про загибель Данила Нечая // Український історичний журнал. – 1992. – № 6. – С. 123–129.
 4. Сигидин М. Покозачення народних мас України в ході Визвольної війни середини XVIIст. // 500-річчя українського козацтва і Галичина. – Івано-Франківськ, 1992. – С. 37–40.
 5. Сигидин М. З історії подільської козаччини періоду Визвольної війни 1648–1654 рр. // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва (Київ – Дніпропетровськ, 13–17 травня 1991 р.). У трьох випусках. Випуск 3. – К.: Інститут історії України, 1993. – С. 128–134.
 6. Сигидин М. Ю. Целевич як дослідник церкви // Історик, етнограф, педагог. Матеріали міжвузівської наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Юліана Целевича. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 35–37.
 7. Сигидин М. Революція 1918 р. і історична доля слов’янських народів Австро-Угорщини // Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю ЗУНР. 1–3 листопада 1993 р. Матеріали. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 22–24.
 8. Сигидин М. Запорозька Січ в контексті державотворчої діяльності Б. Хмельницького // Богдан Хмельницький та його доба. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-літтю від дня народження Б. Хмельницького. – К.: Інститут історії України НАН України, 1996. – С. 128–133.
 9. Сигидин М., Дерев’янко С. «Атлас України й сумежних країв» як історіографічне джерело // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 172–176.
 10. Сигидин М. Історичні концепції Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. : порівняльний аналіз // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1998. – № 1(2). – С. 19–28.
 11. Сигидин М. Історичні концепції Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. : порівняльний аналіз (продовження) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2001. – № 5–6. – С. 409–414.
 12. Сигидин М. Історичні концепції Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. : порівняльний аналіз (закінчення) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2003. – № 9. – С. 50–56.
 13. Сигидин М. Політичні концепції Б. Хмельницького і Запорозька Січ // Україна: державність, історія, перспективи (матеріали регіональної наукової конференції). – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – С. 108–113.
 14. Сигидин М., Томин Ю. Події на західноукраїнських землях у контексті революції 1918 р. в Австро-Угорщині // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. ЗУНР: історія і традиції. Випуск 6. – Львів, 2000. – С. 127–129.
 15. Сигидин М., Макаровський І. Соціальний стан жінки та гендерні уявлення про владу // Матеріали науково-теоретичної конференції «Наукові досягнення та методика викладання гуманітарних дисциплін». – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2004. – С. 50–62.
 16. Сигидин М. Доля українських бранців в Туреччині і Криму в XVI – середині XVIIст. // Настя Лісовська – Роксоляна: міфи і факти життя та діяльності. Матеріали наукової конференції. Рогатин, 24 вересня 2004 р. – Рогатин: ТМО «Перспектива», 2005. – С. 47–55.
 17. Сигидин М. Академік Володимир Грабовецький – дослідник історії українського козацтва XV – XVIIIст. // На вівтар історії України. Ювілейний збірник на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В.В. Грабовецького. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – С. 31–43.
 18. Сигидин М., Королько А. Народно-визвольні рухи в період польсько-шляхетського панування (XVI – XVIIIст.) // Історія України. – 2012. – № 5-6 (лютий). – С 15–20.
 19. Сигидин М. Поділля в політичних планах Б. Хмельницького // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – № 20–21. – С. 94–101.
 20. Сигидин М. Поділля в політичних планах Б. Хмельницького (продовження) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2013. – № 22–23. – С. 149–153.
 21. Сигидин М., Гаврилів Б. До 400-річчя перебування в 1613 р. українських козаків на Прикарпатті // Краєзнавець Прикарпаття. – 2012. – № 20. – С. 73–74.
 22. Сигидин М., Жерноклеєв О. До 60-річчя доктора історичних наук, професора М. Кугутяка // Український історичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 231–233.
 23. Сигидин М., Макаровський І. Південний вектор у дипломатії Івана Мазепи // Науковий вісник Інституту гуманітарної підготовки ІФНТУНГ. Випуск 1. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 48–51.
 24. Сигидин М. Українське козацтво і Галичина // Університет. – 2013. – № 53. – С. 10–11.
 25. Сигидин М., Петраш А. Українська церква в період Руїни // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2014. – Вип. 5. – С. 210–216.
 26. Сигидин М. З нагоди ювілею (до 50-річчя професора Ігоря Цепенди) // Краєзнавець Прикарпаття. – 2014. – № 23.
 27. Сигидин М. Петро Арсенич – дослідник історії національно-визвольного руху на Прикарпатті // Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-культурна спадщина Прикарпаття (на пошану П. Арсенича з нагоди його 80-річчя. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 р.). – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. – С. 29–37.
 28. Сигидин М., Єгрешій О. Матеріали особового походження з приватної колекції професора В. Грабовецького // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2018. – Ч. 31. – С. 14–27.
 29. Сигидин М. Крайовий комітет охорони військових могил (ККОВМ) // Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 314–315.

Навчально-методичні матеріали:

 1. Сигидин М. Історіографія історії України. Програма курсу для викладачів і студентів спеціальності «Історія». – Івано-Франківськ, 1997. – 32 с.
 2. Сигидин М., Пилипів І., Марчук В. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з історії України для студентів неісторичних спеціальностей. – Івано-Франківськ, 1997. – 50 с.
 3. Сигидин М. Мій рідний край – Прикарпаття. Навчальний посібник для загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 376 с. (у співавторстві).
 4. Сигидин М. Історія України. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності «Історія», «Політологія», «Філософія», «Релігієзнавство». – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 216 с. (у співавторстві).
 5. Сигидин М. Історія України. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності «Історія», «Політологія», «Філософія», «Релігієзнавство». – Івано-Франківськ: ВДВЦІТ Прикарпатського нац.-го ун-ту імені В. Стефаника, 2006. – 215 с. (у співавторстві).
 6. Сигидин М., Єгрешій О. Виконання та захист дипломної і магістерської робіт з історії. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: ВДВЦІТ Прикарпатського нац.-го ун-ту імені В. Стефаника, 2009. – 48 с.
 7. Сигидин М. Навчально-методичний посібник для студентів історичних спеціальностей до навчального курсу «Тенденції розвитку української національно-державної ідеї в XVI – XVIIІ ст.». (Робоча навчальна програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації до самостійної роботи). – Івано-Франківськ, 2015. – 41 с.
 8. Сигидин М. Навчально-методичний посібник для студентів історичних спеціальностей. Історія України ранньомодерної доби (середина XVII – XVIII ст.). – Івано-Франківськ, 2016. – 75 с.
 9. Сигидин М. Навчально-методичний посібник для студентів історичних спеціальностей при вивченні курсу «Історія українського козацтва». – Івано-Франківськ, 2018. – 42 с.
 • Історія України ранньомодерної доби (сер. XVII – XVIII ст.) (бакалаврат – Середня освіта (Історія), Історія та археологія);
 • Історія українського козацтва (бакалаврат – Середня освіта (Історія), Історія та археологія);
 • Тенденції розвитку української національної ідеї в ХVІ – ХVІІІ ст. (бакалаврат – Середня освіта (Історія));
 • Історіографія історії України (магістратура – Середня освіта (Історія), Історія та археологія).

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: msygydyn@gmail.com

тел: (0342) 59-60-06, 59-61-07

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника