Попередній захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на засіданні кафедри

13 листопада 2020 р. на засіданні кафедри історії України і методики викладання історії відбувся попередній відеозахист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за участю здобувачів вищої освіти – студентів ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) і спеціальності Читати далі