Цікавий і корисний вебінар про запобігання плагіату в студентській і науковій роботі

Викладачі кафедри історії України і методики викладання історії та студенти І–ІІ курсів ОР «Магістр» і ІІІ–ІV курсів ОР «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Історія) стали учасниками цікавого і водночас корисного вебінару на теми «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради» та «Як перевіряти роботи на індивідуальній панелі і купувати токени», який відбувся 13 листопада 2020 р. Спікерами зустрічі стали фахівці компанії Plagiat.pl. Міністерство освіти і науки України підписало Меморандум з компанією Plagiat.pl, що дасть можливість українським вишам протягом 5 років безоплатно використовувати сучасну систему для виявлення плагіату, зокрема з робіт, виконаних різними мовами.

Зауважимо, що адміністраторами Наукової бібліотеки університету вже не перший рік здійснюється перевірка на оцінку рівня унікальності студентських кваліфікаційних робіт та дисертацій компанією Plagiat.pl. Для викладачів кафедри історії України і методики викладання історії та студентів важливо створити умови для доступу до сучасного інструменту та відповідних баз даних, які допоможуть у боротьбі з академічною недоброчесністю (плагіатом).

Учасники вебінару отримали цінні поради і рекомендації стосовно таких питань запобігання академічного плагіату: чому антиплагіатна програма необхідна для уникнення копіювання із Інтернету та з баз даних; що не являється плагіатом; розрізнення понять «плагіат» і «технічна помилка» при оформленні наукових робіт; плагіат як явище хаосу; «млини» наукових робіт – загроза національної безпеки країни; «ціна» недоброякісного виконання наукових робіт; порушення законодавства у системі запобігання академічного плагіату; законодавча база проведення антиплагіатних перевірок в ЗВО та офіційні рекомендації; види відповідальності за порушення академічної доброчесності здобувачами; та ін. Спікерами компанії Plagiat.pl були наведені приклади можливих спроб маніпуляцій з науковим текстом.

Протягом вебінару його учасники озвучувалися цікаві запитання, тривали плідні дискусії, основні аргументи яких стали основою для вироблення спільного рішення у царині запобігання плагіату в студентській і науковій роботі. Сподіваємося, що ця зустріч стане корисною для студентів, які готують свої кваліфікаційні (курсові, бакалаврські, магістерські) роботи під науковим керівництвом викладачів кафедри історії України і методики викладання історії.