Підсумкова нарада з питань виробничої педагогічної практики для студентів ОР «Магістр»

16 листопада 2020 р. відбулася підсумкова нарада з питань виробничої педагогічної практики для студентів другого курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) і 032 Історія та археологія ОР «Магістр» (заочна форма навчання). Керівник практики по Факультету, викладач кафедри історії України і методики викладання історії доц. Т.В. Галицька-Дідух ознайомила студентів та їхніх керівників, викладачів Факультету історії, політології і міжнародних відносин, про вчасне і правильне оформлення документації виробничої педагогічної практики (календарний графік проходження практики, психолого-педагогічний щоденник студента-практиканта, звіт про проходження практики, робоча програма курсу, конспект лекційного заняття, конспекти семінарських занять, конспект виховного заходу, конспект позакласного заходу, конспекти уроків з історії та громадянської освіти, психолого-педагогічна характеристика на клас, індивідуальне завдання, заліковий лист результатів педпрактики, відгук осіб, які перевіряли проходження практики, а також висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики).

Доц. Т.В. Галицька-Дідух поінформувала студентів, що вони також мають підготувати матеріали науково-дослідної практики як результат підготовки і написання дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Студенти також ознайомилися з розпорядженням № 7 по Факультету історії, політології і міжнародних відносин від 13 листопада 2020 р. «Про підготовку і проведення атестації випускників спеціальностей факультету ОР «Магістр» у 2020 році».