Участь професора Райківського І.Я. в опонуванні дисертації в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України

17 листопада 2020 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України у м. Львові відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича та Інституту народознавства НАН України, на якому виступив професор І.Я. Райківський як опонент дисертації в.о. консула України в м. Новосибірську (Російська Федерація) Фіногенова Олега Михайловича на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Тема роботи: «Західно-Українське товариство Ліги націй: організаційні засади та напрями діяльності». Другим опонентом був кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України ім. М. Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка О.Й. Павлишин. Здобувач О.М. Фіногенов успішно захистив дисертаційне дослідження, присвячене аналізу українського питання на міжнародній арені в 1920-х рр.