Опонування дисертації за новими вимогами

4 червня 2021 р. завідувач кафедри історії України і методики викладання історії, професор Райківський І.Я. як офіційний опонент взяв участь у захисті дисертації Гульоватої Лілії Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 032 «Історія та археологія», що відбувся у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Захист дисертації на тему «Міжнародна діяльність Львівського університету у 1991–2019 рр. (на прикладі співпраці соціогуманітарних факультетів з академічними середовищами країн Європейського Союзу)» відбувся в онлайн-форматі за новими вимогами, науковий керівник роботи – проректор Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Качмар В.М. Це було 30-е опонування І.Я. Райківського на захистах дисертацій, починаючи з 2001 р. Учасники обговорення (професори, завідувачі кафедр Львівського університету О.М. Сухий і Л.О. Зашкільняк, декан Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка доц. Місько В.В. та ін.) підкреслили фаховий рівень дисертаційного дослідження, одностайно підтримали цю роботу, в кінці було намічено конкретні заходи щодо активізації наукової співпраці між історичними кафедрами трьох галицьких університетів – Львівського національного університету імені Івана Франка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.