Гайдукевич Олена

Олена Гайдукевич – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства і філософії ВДНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

У 2003 р. закінчила з відзнакою магістратуру за спеціальністю «Історія», здобувши кваліфікацію «історик, викладач» на факультеті (тоді – Інститут) історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, навчалася в рамках наукової спеціалізації на кафедрі історії України. Після закінчення аспірантури (2003–2006 рр.) захистила дисертаційне дослідження на тему «Природоохоронна діяльність Греко-Католицької Церкви в Галичині в 20–30-х роках ХХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України (науковий керівник – доктор історичних наук, професор І.Я. Райківський). З 2006 р. до 2013 р. працювала асистентом, доцентом, завідувачем кафедри соціально-економічної та гуманітарної підготовки Приватного вищого навчального закладу «Галицька академія». З серпня 2013 р. і до сьогодні – доцент кафедри українознавства та філософії ВДНЗ «Івано- Франківський національний медичний університет». Напрям наукових досліджень: соціальні процеси в Галичині, природоохоронна діяльність УГКЦ та національних організацій регіону в першій половині ХХ ст.

З приємністю згадує студентські роки в університеті, доброзичливу атмосферу. Життєве кредо: «Кожна людина має крила, завдання педагога – розкрити їх».