Силабуси ОР Бакалавр

Силабус

ОР Бакалавр

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

1. Іноземна мова

2. Українська мова за професійним спрямуванням

3. Політологія

4. Філософія

5. Безпека життєдіяльності і цивільний захист

6. Правознавство

1.2. Цикл професійної підготовки

1.2.1. Теоретична підготовка

7.1. Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням

7.2. Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням

8. Давня і середньовічна історія України

9. Історія України середини ХVІ – ХVІІІ ст.

10. Історія України ХІХ – початку ХХ ст.

11. Історія України (1914 – 1945 рр.)

12. Історія України (1945 р. – до сьогодення)

13. Давня історія та основи археології

14. Історія стародавнього світу

15. Історія середніх віків

16. Історія Центрально-Східної Європи у давні часи і середньовіччі

17. Нова історія країн Західної Європи і Америки (ХVІ – ХІХ ст.)

18. Історія країн Західної Європи і Америки ХХ – поч. ХХІ ст.

19. Історія Центрально-Східної Європи нового і новітнього часу

20. Історія країн Азії і Африки в нові і новітні часи

21. Вступ до спеціальності

22. Психологія

23. Педагогіка

24. Методика навчання історії

25. Методика виховної роботи

26. Сучасні освітні технології

27. Теорія і методика наукових досліджень та основи академічного письма

28. Методика навчання суспільствознавчих предметів

29. Теоретичні та методичні засади вивчення культури

30. Історичне краєзнавство, музеєзнавство

31. Організація позакласної гурткової роботи

32. Спеціальні історичні дисципліни

33. Етнологія

34. Курсова робота з історії України і всесвітньої історії

35. Курсова робота з методики навчання історії

36. Кваліфікаційна робота

1.2.2. Практична підготовка

37. Навчальна практика в закладах освіти (ознайомлююча)

38. Виробнича історико-краєзнавча практика (в закладах позашкільної освіти)

39. Виробнича педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти

40. Виробнича педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти

2. Вибіркові навчальні дисципліни

ІІ курс, ІІ семестр

41. Культурологія

42. Релігієзнавство

43. Соціологія

44. Тайм-менеджмент

45. Soft skills у професійній діяльності

ІІІ курс, І семестр

46. Актуальні проблеми історії України давньої і середньовічної доби у шкільному курсі історії

47. Основи шкільного краєзнавства

48. Тоталітарні держави у ХХ столітті: ідеологія, структури, диктатори

49. Методика роботи з історичними картами

50. Дидактичні ігри на уроках історії

51. Історія українського війська в шкільних курсах історії

52. Сучасні цифрові технології в галузі історичної освіти

53. Зброєзнавство і уніформістика на уроках історії

54. Слов’яни і європейська цивілізація

55. Історична географія на уроках історії в середній школі

56. Методичні аспекти вивчення духовної історії України в школі

57. Джерела з історії України в шкільній освіті

58. “Червоний виклик”: Національна політика радянського режиму на українських землях

59. Імперська політика росії у шкільному курсі історії

ІІІ курс, ІІ семестр

60. Актуальні проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. та їх вивчення у школі

61. Український національно-визвольний рух у 1960-1980-х рр.: ідеологія, структура, постаті

62. Суспільно-культурні процеси у слов’янських країнах ХІХ – початку ХХІ ст. на уроках історії

63. Історичні портрети політичних та громадських діячів слов’янських країн на уроках історії в школі

64. Історія міжнародних відносин друга половина XVII – початку ХХ ст.

65. Історія повсякденності у шкільних курсах історії

66. Історія світової культури на уроках історії і суспільствознавчих предметів

67. Суспільно-політичні процеси в слов’янських країнах у міжвоєнний період у шкільній програмі історії.

ІV курс, І семестр

68. Компетентнісний підхід на уроках історії

69 Російсько-українська війна 2014-2023 рр.

70. Актуальні проблеми української революції 1914-1923 рр. у шкільних курсах історії

71. Таємні спецслужби на українських землях у ХХ ст.

72. Замки і фортеці України

73. Євроінтеграційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи

74. Історія Чехії

75. Усна історія в сучасній школі

76. Правознавство у школі

77. Українознавство в шкільному курсі історії

78. Методика викладання народознавства в школі

79. Падіння світових імперій у ХХ ст.

ІV курс, ІІ семестр

80. Історія Прикарпаття в школі

81. Історія розвідки провідних країн світу

82. Історія міжнародних відносин та геополітика другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: персоналії

83. Історія міжнародних відносин (ХХ – поч. ХХІ ст.) у всесвітньо-історичному циклі шкільної програми

84. Шкільні олімпіади з історії і правознавства. МАН

85. Актуальні проблеми історії незалежної України та їх вивчення у школі

86. Громадянська освіта

87. Християнство в Україні: історія та сьогодення

88. Політико-адміністративна система управління в УРСР 1945-1991 рр. в шкільних курсах історії

89. Джерелознавство з історії Центрально-Східної Європи

3. Атестація

90. Атестація (комплексний екзамен)

91. Атестація (захист роботи)