Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук, доцент

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0950-5182

ResearcherID: IAR-1107-2023

 

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

    Народилася 22 червня 1974 р. в м. Івано-Франківську, навчалася у загальноосвітній школі №7. 1991–1996 рр. – навчання на історичному факультеті у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника: диплом спеціаліста з відзнакою ЛП ВЕ № 000104, кваліфікація згідно диплому – вчитель історії та народознавства, спеціальність «історія та народознавство», 25 червня 1996 р; диплом магістра з відзнакою ДМ №002649, кваліфікація згідно диплому – магістр історії, спеціальність «історія», 24 червня 1997 р. Трудову діяльність розпочала учителем історії у ЗОШ №8 м. Івано-Франківська. 1998-2000 рр. – навчання в аспірантурі. У 2002 р. захистила в Інституті українознавства імені І. Крип’якевича кандидатську дисертацію на тему «Східна Галичина і Ризька мирна конференція (1920-1921 рр.), науковий керівник –  професор О.Ю. Карпенко (диплом наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності «історія України» ДК № 016659. Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 13 листопада 2002 року (протокол №9-11/10). З 2001 р. – асистент, згодом старший викладач кафедри всесвітньої історії історичного факультету Прикарпатського університету, з 2006 р. – доцент кафедри історії України (атестат доцента кафедри історії України  02ДЦ № 013700, Рішення Атестаційної колегії протокол №5/01-Д від 22 грудня 2006 р.).

    Керує аспірантами, під її керівництвом захищені дві кандидатські дисертації (В.В. Островський, Б.В. Паска), опонує кандидатські дисертації, здійснює наукову роботу зі студентами, підготувала більше 10 переможців і лауреатів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з історії, голова і співголова журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (2005-2020 рр.). Голова журі конкурсу «Вчитель року (історія)» (2012, 2016), член журі конкурсу «Вчитель року (історія)» (2020 р.). Підготувала учениць Оксану Сидор і Юлію Лапіну, які стали переможцями і призерами на різних етапах учнівських олімпіад і конкурсів.

    Член спеціалізованої Вченої ради К 20.051.05 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України, 07.00.05 – етнологія у Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника (2014-2017). Гарант бакалаврської освітньої програми 014 «Середня освіта (історія)» (2019-2023 рр.). Підготувала експертні висновки оригінал-макетів (або рукописів) підручників «Історія України» 8, 10 класів. Член редакційної ради «Студентські історичні зошити». Член Вченої ради  Факультету історії, політології і міжнародних відносин, член Комісії з питань етики та академічної доброчесності Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Член Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти, утвореної при Президентові України 16 лютого 2021 року. Факультетський керівник практики. Заступник декана факультету історії, політології і міжнародних відносин з виховної роботи. Організовує волонтерську роботу на факультеті (Містечко милосердя святого Миколая (76000, Івано-Франківськ, вул. Вербова, 8, Крихівці), Івано-Франківський навчально-реабілітаційний центр.(вул. Г.Хоткевича 52а, Івано-Франківськ). Виступає перед працівниками СБУ на актуальні суспільно-політичні теми. Займається підготовкою культурно-виховних заходів на факультеті та університеті, а також школах м. Івано-Франківська: посвят у першокурсники, виступів на університетському фестивалі-конкурсі «Весняна хвиля», проведення поетичних і театральних конкурсів ін.

    Автор більше 50 наукових статей, розділів монографій та ін. Нагороджена грамотою МОН, знаком «Ушинський К.Д.» Національної академії педагогічних наук України (2018). ювілейною відзнакою Івано-Франківської обласної ради «130 років Євгену Коновальцю» (2021 р.), численними грамотами і подяками. Вчитель історії Католицького ліцею імені святого Василія (м. Івано-Франківськ). Підготувала призерів Всеукраїнської олімпіади з історії (Сидор О., Лапіну Ю.).

    Впроваджує в навчально-виховний процес інноваційні технології: кейс-технології, інтелект-карти, опорні схеми, економічні ігри ін.

    Бере участь у «Прикарпатській мовній школі» (українсько-турецький освітній проект) https://mon.gov.ua/ua/news/vivchennya-ukrayinskoyi-movi-kulturi-ta-tradicij-u-pnu-zavershilas-prikarpatska-movna-litnya-shkola-dlya-studentiv-inozemciv. Член авторського колективу книги «Світ грошей» (польсько-український проект).

    Пройшла закородонне стажування «Актуальні проблеми викладання суспільствознавчих дисциплін» («Радянська агентура на території Східної Галичини у першій половині 20-х років ХХ ст.»), яке відбувалося онлайн у Балтійській міжнародній академії (м. Рига, Латвійська Республіка) з 27 лютого по 9 квітня 2023 р.

    Коло наукових інтересів: українське питання в політиці іноземних держав в період Української національно-демократичної революції (1917-1921 рр.) та український національно-визвольний рух в повоєнні роки (1944-1953 рр.); компетентнісний підхід на уроках історії, кейс-технологія. Хобі: баскетбол, фігурне катання, читання, театр ін.

 1. Halutska-Didukh T., Hrytsak N, Soroka T, Yablonska O., Yablonskyi M. Increasing the effectiveness of the quality of education among students of higher education on the basis of modern information technologies. Conhecimento & Diversidade. 2023. Volume 15. Issue 37. P. 1–15. Web of Science
 2. Halutska-Didukh T., Gurska O, Sakhnenko A., Bespalova O., Dorofieiev A. Pedagogical role of assessment at the current stage of stimulating the educational process. Eduweb-revista de tecnologia de informacion y comunicacion en educacion. 2023. Volume 17. Issue 1. P.  141–156. Web of Science
 3. Nazarchuk, O., Halytska-Didukh, T., Horielov, V., Krasnodemska, I., Babichev, O. (2023). Fundamental principles for the formation of the newest historical policy in the context of the escalation of the Russian-Ukrainian war.Amazonia Investiga,12 (66), 198-205. Web of Science
 4. Halutska-Didukh T. Formation of competence «initiative and entrepreneurship» in lessons of history of Ukraine (the 10th grade). Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2020. No 7 (1). S. 177–183.
 5. Хміль Н.; Галицька-Дідух Т.; Цяньці Ван. Використання віртуальної і доповненої реальності в українській освіті// Академічні візії. 20023. №22.
 6. Черушева Г., Кравцова Т, Галицька-Дідух Т. Актуальні проблеми викладання педагогічних дисциплін:формування інтерактивного онлайн‐середовища// Академічні візії. 20023. №19.
 7. Галицька–Дідух Т. Східногалицьке представництво на Ризькій мирній конференції (вересень 1920 – березень 1921 рр.). Гілея: науковий вісник. К. : «Видавництво «Гілея». 2019. Вип. 140 (1). Ч. 1. Історичні науки. С. 11–19.
 8. Галицька-Дідух Т. В. МІЖНАРОДНА РЕАКЦІЯ НА РОСІЙСЬКУ АГРЕСІЮ В УКРАЇНІ: РОЛЬ І ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ АКТОРІВ// Międzynarodowa konferencja naukowa (15 Wrzesień 2023 r., Polska). С.298-301 https://futurity-publishing.com/multidisciplinary-challenges-in-contemporary-science-innovations-and-collaboration-poland/
 9. Галицька-Дідух Т.В. Радянська пропагандистсько-агітаційна діяльність у Східній Галичині в 1920-х рр. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2023. Ч. 36. С. 70–84.
 10. Галицька-Дідух Т.В. Діти під час війни: психологічні наслідкита програми реабілітації після війни в Україні (історична ретроспектива 2014 р. –  дотепер). Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 67, том 1, 2023. С. 60-65.
 11. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті: Документи і матеріали. – Том 2. – Книга 3: (1947–1957) / Відп. ред. М. Кугутяк; Упорядн.: І. Андрухів, М. Вітенко, Т. Галицька-Дідух, І. Гурак, О. Жерноклеєв, М. Кугутяк, О. Лисенко, О. Марущенко, А. Міщук, Г. Пославська, В. Сергійчук, Т. Ходак. – Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2011. – 768 с.
 12. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / відп. ред. проф. М. Кугутяк. Упорядн.: М. Вітенко, Т. Галицька-Дідух, І. Гурак, О. Жерноклеєв, М. Кугутяк, А. Міщук, Г. Пославська, Т. Ходак. – Т. 1. – Кн. 2 (1929–1939). – Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2014. – 600 с.
 13. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том. 2. – Книга 1 (1939 – 1945). Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2009. – 600 с.
 14. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том. 2. – Книга 2 (1945 – 1946). – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2010.  – 695 с.
 15. Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія/ кер.авт. колект., головн. ред. В.Великочий. – Івано-Франківськ-Львів-Київ: Манускрипт-Львів, 2012. – С. 108–126.
 16. ЗУНР, 1918-1923: Ілюстрована історія. Львів – Івано-Франківськ: Манускрипт – Львів, 2008. – С. 292–319.
 17. Галицька-Дідух Т. Інформаційно-пропагандистська політика радянської влади в західних областях УРСР 1944–1947 рр. (на прикладі Станіславської області // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 126 (11). – С. 57–62.
 18. Галицька-Дідух Т. Військове й ідеологічне протистояння УПА та ОУН (б) і радянських каральних структур у 1944–1945 рр. (на прикладі Станіславської області)// Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2013. – Ч. 22–23. – С. 252–263.
 19. Галицька-Дідух Т. Галицьке представництво на Ризькій мирній конференції // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Вип.140. Ч. 3. Історичні науки. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – С. 110–118.
 20. Галицька-Дідух Т. Боротьба УВО і ОУН з ліворадикальним рухом у 1921–1934 рр.// Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21. – С. 227–237.
 21. Галицька-Дідух Т. Маріонеткові радянські республіки у політиці більшовицького уряду Росії періоду Української національно-демократичної революції (1917–1921 рр.) // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 150. Ч. 1. Історичні науки. – С. 27–37.
 22. Галицька-Дідух Т. Проблема самостійності ЗУНР і Ризька мирна конференція (1920 – 1921 рр.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Західно-Українська Народна Республіка. Вип. 6 / Відп. ред. Ю.Ю. Сливка. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – 2000. – С. 267–271.
 23. Зовнішньополітична діяльність урядів УНР і ЗУНР у контексті соборницької концепції (1919-1921 рр.). Урок-прес-конференція // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005. – №1. – С. 37–42.
 24. Галицька-Дідух Т. Західноукраїнська інтелігенція у національно-визвольній боротьбі ОУН і УПА в кін. 40-х рр. – поч. 50-х рр. ХХ ст. // Історія. – 2010. – № 4. – С. 46–54.

Навчально-методичні посібники

 1. Галицька-Дідух Т.В. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Інноваційні технології навчання історії» для студентів І курсу спеціальності 014 «Середня освіта (історія)» ОР магістр. Івано-Франківськ, 2023. 84 с.
 2. Галицька-Дідух Т.В. Виробнича (педагогічна) практика для студентів ІІ курсу спеціальності 014 «Середня освіта (історія)» ОР Магістр. Івано-Франківськ, 2019. 170 с.
  1. Методика навчання історії (бакалаврат, спеціальність 014 Середня освіта (Історія);
  2. Історія України І пол. ХХ ст. (бакалаврат, спеціальність 014 Середня освіта (Історія));
  3. Історія України ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (бакалаврат, спеціальність 014 Середня освіта (Історія));
  4. Історія України ХХ – поч. ХХІ ст. (спеціальність 032 Історія та археологія);
  5. Інноваційні технології (магістратура, спеціальність 014 Середня освіта (Історія));
  6. Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя історії (бакалаврат, спеціальність 014 Середня освіта (Історія));
  7. Дидактичні ігри на уроках історії (бакалаврат, спеціальність 014 Середня освіта (Історія)).

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

Tamara Halytska-Didukh, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57, Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine.

e-mail: tamara.halytska@pnu.edu.ua

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника