Королько Андрій Зіновійович

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук, доцент

 

ORCID ID: 0000-0001-7435-5806

Scopus Author ID: 57218453991

ResearcherID: Z-1663-2019

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 17 травня 1976 р. в смт Заболотів Снятинського району Івано-Франківської області. Закінчив Заболотівську ЗОШ І–ІІІ ступенів в 1993 р.Протягом 1993–1998 рр. навчався на історичному факультеті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (денна форма навчання), закінчивши з відзнакою та здобувши кваліфікацію історика, викладача. З листопада 1998 р. до серпня 2001 р. навчався з відривом від виробництва в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника зі спеціальності 07.00.01 – історія України.У лютому 2002 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив кандидатську дисертацію, а в червні того ж року присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук.У вересні 2001 р. прийнятий на посаду асистента кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З травня 2003 р. до липня 2005 р. – старший викладач, з липня 2005 р. до листопада 2010 р. – доцент цієї кафедри. У грудні 2006 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України.Протягом грудня 2010 р. – листопада 2013 р. – докторант ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». З грудня 2013 р. по даний час – доцент кафедри історії України і методики викладання історії цього вищого навчального закладу.Протягом 2006–2019 рр. – член журі науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України, ІІІ і ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії (м. Харків, 2006 р; м. Біла Церква, 2007 р.; м. Чернівці, 2008 р.; м. Миколаїв, 2010 р.; м. Запоріжжя, 2011 р.; м. Івано-Франківськ, 2012 р.; м. Хмельницький, 2013 р.; м. Полтава, 2014 р.; м. Кропивницький, 2015 р.; м. Чортків, 2016 р.; м. Черкаси, 2017 р.; м. Чернігів, 2018 р., м. Львів, 2019 р.), ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (м. Дніпро, 2005 р.). У жовтні 2007 р. за значний внесок у підготовку та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів та плідну роботу з обдарованою молоддю нагороджений почесною грамотою МОН України. Учасник низки науково-освітніх проектів з історичного та шкільного краєзнавства (2018–2019 рр.).Королько А.З. є автором понад 250 наукових і навчально-методичних публікацій. Брав участь у роботі більше 110 міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій. Основна сфера наукових зацікавлень дослідника – суспільно-політичні та етнокультурні процеси на Покутті в ХІХ – ХХ ст., історична регіоналістика.Головний і науковий редактор низки колективних монографій та матеріалів конференцій: «Покуття. Історико-етнографічний нарис» (Львів, 2010 р.), «Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ» (Івано-Франківськ – Львів, 2012 р.), «Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис» (Снятин – Івано-Франківськ – Львів, 2014 р.); «Історико-етнографічне та мистецьке життя Покуття: минуле і сьогодення. Матеріали науково-теоретичної конференції з питань дослідження історико-етнографічного регіону Покуття (м. Коломия, 9 жовтня 2011 р.)» (Коломия, 2013 р); «Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історичні постаті Греко-католицької церкви та їх роль у культурно-просвітницькому й національному відродженні» (м. Коломия, 18 жовтня 2013 р.)» (Коломия, 2013 р.); «Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції з нагоди 90-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия, 6–8 жовтня 2016 р.)» (Коломия, 2016); «Покуття – край звитяг і боротьби. Матеріали науково-теоретичної конференції (у рамках проведення VІІ обласного фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Снятин, 17 вересня 2016 р.» (Снятин – Чернівці, 2016 р.); «Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VІІ науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця 14 вересня 2018 р.» (Тисмениця – Івано-Франківськ, 2018 р.); та ін. Нагороджений грамотою «Молодий вчений року» Івано-Франківської обласної державної ради і облдержадміністрації (травень 2011 р.), є лауреатом обласної історико-краєзнавчої премії імені В. Полєка 2012 р., літературно-мистецької премії імені Марка Черемшини 2010 р., літературно-мистецької премії Леся Мартовича 2018 р.; та ін.Науковець є членом Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Під її егідою організував низку всеукраїнських наукових краєзнавчих конференцій, серед яких «Історичні постаті Греко-католицької церкви та їх роль у культурно-просвітницькому й національному відродженні» (м. Коломия, 2013 р.), «Історико-культурна спадщина Прикарпаття» (м. Івано-Франківськ, 2014 р.), «Етнокультурна спадщина Прикарпаття» (м. Івано-Франківськ, 2015 р.) та ін.Королько А.З. є ученим секретарем спеціалізованих вчених рад Д 20.051.05 (2008–2013, 2016–2023 рр.) і К 20.051.05 (2013–2016 рр.) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук зі спеціальностей 07.00.01 – історія України, 07.00.05 – етнологія. Науковець є членом редакційних колегій журналів «Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис» і «Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал».

Монографічні видання та розділи, підрозділи в колективних монографіях

 1. Королько А., Грабовецький В. Антон Петрушевич – дослідник історії Галичини. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 76 с.
 2. Королько А., Хороб С. Література // Західно-Українська Народна Республіка, 1918–1923: Ілюстрована історія. – Львів – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. – 524 с. – С. 426–440.
 3. Королько А. Видавництва // Західно-Українська Народна Республіка, 1918–1923: Ілюстрована історія. – Львів – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. – 524 с. – С. 440–442.
 4. Королько А., Грабовецький В., Марчук, В., Паньків М. Передмова // Покуття. Історико-етнографічний нарис. – Львів: Манускрипт – Львів, 2010. – 456 с. – С. 10–18.
 5. Королько А. Період княжої доби // Покуття. Історико-етнографічний нарис. – Львів : Манускрипт – Львів, 2010. – 456 с. – С. 66–76.
 6. Королько А., Грабовецький В. Період Речі Посполитої // Покуття. Історико-етнографічний нарис. – Львів : Манускрипт – Львів, 2010. – 456 с. – С. 76–102.
 7. Королько А., Райківський І., Жерноклеєв О. Під владою Австро-Угорської імперії (1772–1914) // Покуття. Історико-етнографічний нарис. – Львів : Манускрипт – Львів, 2010. – 456 с. – С. 102–130.
 8. Королько А., Гуйванюк М. У роки Першої світової // Покуття. Історико-етнографічний нарис. – Львів : Манускрипт – Львів, 2010. – 456 с. – С. 130–152.
 9. Королько А., Добржанський О. Період Західно-Української Народної Республіки // Покуття. Історико-етнографічний нарис. – Львів : Манускрипт – Львів, 2010. – 456 с. – С. 52–170.
 10. Королько А., Марчук В. У незалежній Українській державі // Покуття. Історико-етнографічний нарис. – Львів : Манускрипт – Львів, 2010. – 456 с. – С. 240–270.
 11. Королько А. Історико-меморіальний музей Олекси Довбуша // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М.Кугутяка. – Івано-Франківськ : видавець Третяк І.Я., 2010. – 336 с. – С. 105–108.
 12. Королько А. Спеціалізована вчена рада // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М.Кугутяка. – Івано-Франківськ : видавець Третяк І.Я., 2010. – 336 с. – С. 108–111.
 13. Королько А., Кугутяк М. Любінець Ігор Ярославович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М.Кугутяка. – Івано-Франківськ : видавець Третяк І.Я., 2010. – 336 с. – С. 205–207.
 14. Королько А. Сіреджук Петро Степанович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М.Кугутяка. – Івано-Франківськ : видавець Третяк І.Я., 2010. – 336 с. – С. 251–254.
 15. Королько А., Кугутяк М. Вегеш Микола Миколайович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М.Кугутяка. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я., 2010. – 336 с. – С. 278–280.
 16. Королько А., Попадюк М. Переднє слово // Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авторського колективу, головний редактор А. Королько. – Снятин – Івано-Франківськ – Львів : Манускрипт-Львів, 2014. – 732 с. – С. 8–24.
 17. Королько А., Сіреджук П. Під польською короною (1349–1772) // Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авторського колективу, головний редактор А. Королько. – Снятин – Івано-Франківськ – Львів : Манускрипт-Львів, 2014. – 732 с. – С. 92–124.
 18. Королько А., Романюк Л. У період Австро-Угорщини (1772–1914) // Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авторського колективу, головний редактор А. Королько. – Снятин – Івано-Франківськ – Львів : Манускрипт-Львів, 2014. – 732 с. – С. 124–160.
 19. Королько А., Гуйванюк М. Перша світова війна (1914–1918) // Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авторського колективу, головний редактор А. Королько. – Снятин – Івано-Франківськ – Львів : Манускрипт-Львів, 2014. – 732 с. – С. 160–180.
 20. Королько А., Романюк Я. В обіймах Злуки (1918–1919) // Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авторського колективу, головний редактор А. Королько. – Снятин – Івано-Франківськ – Львів : Манускрипт-Львів, 2014. – 732 с. – С. 180–202.
 21. Королько А., Харитон В., Борчук С. Під польською займанщиною (1919–1939) // Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авторського колективу, головний редактор А. Королько. – Снятин – Івано-Франківськ – Львів : Манускрипт-Львів, 2014. – 732 с. – С. 202–238.
 22. Королько А., Романюк Я. Друга світова війна (1939–1944) // Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авторського колективу, головний редактор А. Королько. – Снятин – Івано-Франківськ – Львів : Манускрипт-Львів, 2014. – 732 с. – С. 238–276.
 23. Королько А., Кіреєва Р. Краєзнавство // Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авторського колективу, головний редактор А. Королько. – Снятин – Івано-Франківськ – Львів : Манускрипт-Львів, 2014. – 732 с. – С. 338–364.
 24. Королько А. Післямова // Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авторського колективу, головний редактор А. Королько. – Снятин – Івано-Франківськ – Львів : Манускрипт-Львів, 2014. – 732 с. – С. 690–691.
 25. Королько А., Хом’як О., Харитон В., Карий В. Бібліографічний покажчик // Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авторського колективу, головний редактор А. Королько. – Снятин – Івано-Франківськ – Львів : Манускрипт-Львів, 2014. – 732 с. – С. 699–731.
 26. Королько А. Персоналії авторів: історико-біографічні портрети. Звитягою і пером уславлені. Гетьмани України // Художньо-літературний образ. Книга читання для здобувачів освіти основної школи. Частина перша. – К., 2020. С. 175–192. (у співавторстві).
 27. Королько А. Історичні твори: анотований покажчик (літературно-критичні есе) // Звитягою і пером уславлені. Гетьмани України. Художньо-літературний образ. Книга читання для здобувачів освіти основної школи. Частина перша. – К., 2020. С. 192–237. (у співавторстві).
 28. Королько А. Постать гетьмана Івана Виговського в науково-популярній та художній літературі // Звитягою і пером уславлені. Гетьмани України. Художньо-літературний образ. Книга читання для здобувачів освіти основної школи. Частина перша. – К., 2020. – С. 243–245. (у співавторстві).
 29. Королько А. Текстові технології засобами художньої літератури // Звитягою і пером уславлені. Гетьмани України. Художньо-літературний образ. Книга читання для здобувачів освіти основної школи. Частина перша. – К., 2020. – С. 386–412. (у співавторстві).
 30. Королько А., Гладій В. Вступ // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 8–40.
 31. Королько А. Археологічні старожитності // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 49–58.
 32. Королько А. Походження назви населеного пункту // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 58–71.
 33. Королько А., Габорак М. Антропонімікон с. Задубрівці // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 75–88.
 34. Королько А. Сіреджук П. Під Польською короною (1349–1772 рр.) // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 90–113.
 35. Королько А. Доба Австро-Угорщини (1772–1914 рр.) // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 113–153.
 36. Королько А. Перша світова війна (1914–1918 рр.) // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 153–171.
 37. Королько А. У період Західно-Української Народної Республіки (1918–1919 рр.) // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 171–199.
 38. Королько А. Під польською займанщиною (1919–1939 рр.) // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 199–232.
 39. Королько А. Діяльність «Просвіти» (1901–1939 рр.) // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 232–257.
 40. Королько А., Гладій М. Лихоліття Другої світової війни (1939–1944 рр.) // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 257–288.
 41. Королько А., Гладій М. У складі СРСР (1944–1991 рр.) // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 288–370.
 42. Королько А., Ківенько М., Ткачук Т. Культурно-мистецьке життя // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 495–541.
 43. Королько А. Бібліографічний покажчик // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 685–748.
 44. Королько А. Післямова // Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 748–749.
 45. Korolko A. Life path and socio-political activity of Andrey Sheptytsky // Metropolitan Andrey Sheptytsky and the Greek Catholic Church in Eastern Galicia and Transcarpathia : collective monograph / M. M. Vehesh, M. M.  Palinchak, V. V. Marchuk, Ye. B. Kish, A. Z. Korolko etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 39–58. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29367/1/SENSE-Sheptytsky.pdf
 46. Korolko A. Illegal crossings of the Polish-Czechoslovak border and Carpathian Ukraine // Carpathian Ukraine in the Central European political crisis on the eve of World War II : collective monograph / M. M. Vehesh, M. M. Palinchak, V. V. Marchuk, N. M. Kontsur-Karabinovych, A. Z. Korolko etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – P. 107–136. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/117
 47. Korolko A. The UGCC as a church-religious institution of independent Ukraine // Church, spirituality, nation: the ukrainian greek-catholic church in the social life of Ukraine : collective monograph / M. M. Vehesh, M. M. Palinchak, V. V. Marchuk, N. M. Kontsur-Karabinovych, A. Z. Korolko etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – P. 153–167. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/30833/1/SENSE_Church%2C%20Spirituality%2C%20Nation.pdf
 48. Королько А. Філія Центрального інформаційного бюро при Директорії УНР у м. Коломиї (березень–травень 1919 р.): напрями роботи і практична діяльність. Олександр Карпенко – історик Української революції : До 100-річчя від Дня народження : колективна монографія / За ред. М. Кугутяка, І. Райківського, С.Кобути. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 278–283.
 49. Королько А. Городенківщина – чарівний край, оповитий легендами… «Доктор хлопістики». Лесь Мартович. Біографічний нарис [Колективна монографія] / В. Ткаченко, І. Коляда, І. Ткаченко, С. Борчук, А. Королько, У. Данильчик. Івано-Франківськ: Фоліант, 2022. С. 14–21.
 50. Королько А. Член Головного Заряду РУРП. «Доктор хлопістики». Лесь Мартович. Біографічний нарис [Колективна монографія] / В. Ткаченко, І. Коляда, І. Ткаченко, С. Борчук, А. Королько, У. Данильчик. Івано-Франківськ: Фоліант, 2022. С. 168–190.

Головний і науковий редактор видань

 1. На вівтар історії України: Ювілейний збірник на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В.В. Грабовецького. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 564 с.
 2. Покуття. Історико-етнографічний нарис. – Львів : Манускрипт – Львів, 2010. – 456 с.
 3. Історико-етнографічне та мистецьке життя Покуття: минуле і сьогодення. Матеріали науково-теоретичної конференції з питань дослідження історико-етнографічного регіону Покуття (м. Коломия, 9 жовтня 2011 року) / Правопис, стилістика, літературне редагування – авторські. Наукові редактори А. Королько, Я. Ткачук. – Коломия : Вік, 2013. – 104 с.
 4. Станиславів. Станіслав. Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Керівник авторського колективу, головний редактор В. Великочий., науковий редактор А. Королько. – Івано-Франківськ – Львів – Київ : Манускрипт-Львів, 2012. – 584 с.
 5. Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історичні постаті Греко-католицької церкви та їх роль у культурно-просвітницькому й національному відродженні» (м. Коломия, 18 жовтня 2013 р.) / Правопис, стилістика, літературне редагування – авторські. Наукові редактори Я. Ткачук і А. Королько. – Коломия : Вік, 2013. – 216 с.
 6. Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авторського колективу, головний редактор А. Королько. – Снятин – Івано-Франківськ – Львів : Манускрипт-Львів, 2014. – 732 с.
 7. Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-культурна спадщина Прикарпаття» (на пошану Петра Арсенича з нагоди його 80-річчя та 55-річчя історико-краєзнавчої діяльності) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 р.) / Науковий редактор А. Королько. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2014. – 204 с.
 8. Етнокультурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Етнокультурна спадщина Прикарпаття (на пошану Михайла Паньківа з нагоди його 75-річчя)» (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2015 р.) / Науковий редактор А. Королько. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2016. – 420 с.
 9. Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції з нагоди 90-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия, 6–8 жовтня 2016 р.) / Правопис, стилістика, літературне редагування – авторські. Наукові редактори Я. Ткачук і А. Королько. – Коломия : Вік, 2016. – 390 с.
 10. Покуття – край звитяг і боротьби. Матеріали науково-теоретичної конференції (у рамках проведення VІІ обласного фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Снятин, 17 вересня 2016 р. / за науковою редакцією А. Королька. – Снятин ; Чернівці : Друк Арт, 2017. – 272 с.
 11. Іван Франко. Погляд з ХХІ століття. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка (м. Коломия, 9 вересня 2016 року) / Літературне редагування – Б. Ткачук. Наукові редактори М. Гнатюк, Я. Ткачук; упорядкування – А. Королько, І. Федів. – Коломия : Вік, 2017. – 120 с.
 12. Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти. Матеріали ХХІ Міжнародної наукової конференції в рамках ХХІV Міжнародного гуцульського фестивалю (м. Коломия, 11 серпня 2017 року) / Правопис, стилістика, літературне редагування – авторське. Наукові редактори Я. Ткачук, А. Королько; упорядкування М. Васильчук, І. Федів. – Коломия : Вік, 2017. – 274 с.
 13. Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VІІ науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця 14 вересня 2018 р. / за наукової редакції І. Федоришина та А. Королька. – Тисмениця ; Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2018. – 468 с.
 14. Королько А. Уклін Вам, Задубрівці: Історія села Задубрівці / керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – 760 с.

Наукові статті у фахових виданнях України, збірниках наукових праць, матеріалів конференції

 1. Королько А. Стародавній Галич в історико-краєзнавчих студіях А. Петрушевича // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Історія». – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – Вип. ІІІ. – С. 159–166.
 2. Королько А. А. Петрушевич – дослідник буковинської та молдавської старовини // Питання історії України. Збірник наукових статей. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – Т. 4. – С. 383–386.
 3. Королько А. А. Петрушевич і ранній етап русофільського руху в Галичині // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. 5–6. – С. 133–139.
 4. Королько А. Антон Петрушевич і події 1848–1849 років в Східній Галичині // Україна на порозі ХХІ ст. Міжнародний конгрес українських істориків (16–18 травні 2000 року, м. Чернівці). Доповіді і виступи. – Чернівці : «Золоті литаври», 2001. – Т. 1. – С. 168–172.
 5. Королько А. «Сводная Галицко-русская летопись» А. Петрушевича – джерело для вивчення історичних пам’яток Галичини // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали наукової краєзнавчої конференції (26 жовтня 2000 року, м. Львів). – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2001. – С. 21–25.
 6. Королько А. Археографічна діяльність Антона Петрушевича // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Історія». – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – Вип. 4–5. – С. 175–187.
 7. Королько А. Антон Петрушевич про важливість збирання краєзнавчого матеріалу // Матеріали ІV Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 125-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (5 жовтня 2000 р., м. Чернівці). – Чернівці, 2001. – С. 397–399.
 8. Королько А. Вклад Антона Петрушевича у розвиток спеціальних історичних дисциплін на західноукраїнських землях (80-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) // Питання історії України. Збірник наукових статей. – Чернівці : «Золоті литаври», 2002. – Т. 5. – С. 42–49.
 9. Королько А. Культові споруди Галичини у наукових розвідках Антонія Петрушевича // Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліва. Наукове видання. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2003. – С. 83–88.
 10. Королько А. Антон Петрушевич – дослідник галицької та буковинської старовини // Матеріали V Конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 2. – Чернівці : Рута, 2004. – 670 с. – С. 176–180.
 11. Королько А. Антоній Петрушевич і становлення русофільської течії у Галичині середини ХІХ ст. // Питання історії України. Збірник наукових статей. – Чернівці : Зелена Буковина, 2004. – Т. 7. – С. 28–34.
 12. Королько А. Церковні споруди Галичини у краєзнавчих розвідках А. Петрушевича // Краєзнавець Прикарпаття. Регіональний науково-методичний альманах. – Івано-Франківськ, 2004. – Січень-червень 2004. – № 3. – С. 35–38.
 13. Королько А. Антон Петрушевич: штрихи до політичного портрета / Україна соборна: Збірник наукових статей. – К., 2005. – Вип. 2. – Ч. ІІІ. – 468 с. – С. 57–68.
 14. Королько А. Українське козацтво в історико-краєзнавчих дослідженнях галицьких істориків другої половини ХІХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: історія та археологія. – Випуск 13. – Дніпропетровськ, 2005. – № 5. – С. 173–179.
 15. Королько А. Давньоруська доба у наукових дослідженнях галицьких істориків другої половини ХІХ ст. // Соборність України: історична спадщина і виклики часу. Випуск 3. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – 478 с. – С. 94–103.
 16. Королько А. Галицько-Волинське князівство у дослідженнях Антонія Петрушевича // Історико-культурна спадщина Прикарпаття / Науковий збірник на пошану Петра Арсенича. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 800 с. – С. 394–406.
 17. Королько А. Громадсько-політична та наукова діяльність Антонія Петрушевича в історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Галичина. Культурно-просвітній і краєзнавчий часопис. – 2006–2007. – № 12–13. – С. 257–267.
 18. Королько А. З епістолярію Володимира Грабовецького // На вівтар історії України: Ювілейний збірник на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В.В. Грабовецького. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 564 с. – С. 191–198.
 19. Королько А. Церковна співпраця митрополита М. Левицького і о. А. Петрушевича // На вівтар історії України: Ювілейний збірник на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В.В. Грабовецького. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 564 с. – С. 376–386.
 20. Королько А. Снятин на стародавніх картах Європи другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. // Снятин і Снятинщина: історія і сьогодення. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 850-річчю міста Снятина на Покутті / Упоряд. Я. Романюк та В. Харитон. – Снятин : Прут Принт, 2008. – 136 с. – С. 68–77.
 21. Королько А., Беца В. Геральдика міст і містечок Покуття ХV – ХІХ ст. / Андрій Королько // Снятин і Снятинщина: історія і сьогодення. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 850-річчю міста Снятина на Покутті / Упоряд. Я. Романюк та В. Харитон. – Снятин : Прут Принт, 2008. – 136 с. – С. 16–29.
 22. Королько А., Бурдуланюк В. Участь вчених Галичини в боротьбі за українську державність в першій половині ХХ ст. // Галичина. Культурно-просвітній і краєзнавчий часопис. – 2009. – № 15–16. – С. 551–556.
 23. Королько А. Магістрат в правовій системі покутських міст періоду пізнього середньовіччя і нового часу // На варті доленосних літ. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю вежі Снятинського магістрату. Упоряд. В. Харитона та Я. Романюка. – Снятин : Прут Принт, 2009. – 172 с. – С. 55–75.
 24. Королько А., Харитон В. До питання про національно-визвольний виступ снятинських міщан 1646 року // На варті доленосних літ. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю вежі Снятинського магістрату. Упоряд. В. Харитона та Я. Романюка. – Снятин : Прут Принт, 2009. – 172 с. – С. 45–55.
 25. Королько А. Гуцульська Народна Рада у Ясіні: структура, ідеологія, практична діяльність(присвячується 90-й річниці Гуцульської республіки) // Зоря Рахівщини. – 2009. – 16 січня.
 26. Королько А., Павлючок Я. Степан Клочуряк – громадсько-політичний діяч і патріот рідної землі // Краєзнавець Прикарпаття. Регіональний науково-методичний альманах. 2010. – № 15 (липень-грудень). – С. 9–14.
 27. Королько А., Павлючок Я. Гуцульська Республіка 1918–1919 рр. До питання організації «січневого зриву» і становлення української влади на Закарпатській Гуцульщині // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 17. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 17–25.
 28. Королько А. Покуття на стародавніх картах Європи другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 127. Т. 140. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 164 с. – С. 106–112.
 29. Королько А. Початок виступу Олекси Довбуша на Покутті 1738–1741 рр. // Матеріали регіональної урочистої академії, присвяченої 310-річчю уродин та 265-річчю загибелі Олекси Довбуша. Наукові видання музею Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ : [Б. в.], 2011. – 40 с. – С. 20–28.
 30. Королько А. Покуття: історико-краєзнавчі дослідження (90-і рр. ХХ – початок ХХІ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – 964 с. – С. 436–449.
 31. Королько А. Етнографічні дослідження з вивчення Покуття (1991–2010) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. –– Чернівці – Вижниця : Черемош, 2011. – Т. 1 (31). – 320 с. – С. 251–267.
 32. Королько А. «Покуття» Августа Бельовського – важлива пам’ятка з вивчення історико-етнографічного регіону // «Гуцульщина у гомоні віків». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Тріада плюс, 2011. – 440 с. – С. 41–60.
 33. Королько А. Січовий рух на Покутті (1900–1914 рр.): організаційні осередки і їх практична діяльність // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 19. – С. 13–21.
 34. Королько А. Козацькі традиції і символіка у січовому русі Покуття початку ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Вип. ХХХІ. – 368 с. – С. 112–117.
 35. Королько А. Наукові етнологічні дослідження Покуття (1991–2010 рр.) // Наука і освіта : крок у майбутнє. Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання», присвяченої 145-річчю від дня народження Р.Ф. Кайндля. Чернівці, 29 квітня 2011 р. – Чернівці – Вижниця : Черемош, 2011. – 560 с. – С. 253–259.
 36. Королько А. Межі Покуття в історико-картографічних і етнографічних дослідженнях ХVІ – початку ХХІ ст. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2011. – Ч. 18–19. – С. 127–139.
 37. Королько А., Кугутяк М., Райківський І. З любов’ю до рідного краю [про В. Бурдуланюка] // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2011. – Ч. 18–19. – С. 397–399.
 38. Королько А. До питання історико-етнографічних меж Покуття (за матеріалами наукових досліджень 1991–2010 рр.) // ХІІ Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи», присвячена 200-річчю від дня народження українських просвітителів І. Вагилевича та М. Шашкевича (6–7 жовтня 2011 року). Збірник матеріалів. – Івано-Франківськ, 2011. – 352 с. – С. 219–231.
 39. Королько А. Становлення й функціонування органів української влади на Покутті в період існування Західно-Української Народної Республіки (1918–1919 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 20. – С. 57–70.
 40. Королько А. Румунська окупація Покуття у ході національно-визвольних змагань західних українців (травень–серпень 1919 р.) // Питання історії України. Збірник наукових статей / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра історії України. – Чернівці, 2011. – Т. 14. – 288 с. – С. 78–84.
 41. Королько А. Покуття на картах Європи другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – Вип. 3. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Скит Манявський у духовному і культурному житті України та зарубіжжя: до 400 річчя заснування» (29–30 вересня 2011 р.). – 231 с. – С. 170–182.
 42. Королько А. Снятинщина у роки національно-визвольних змагань західних українців (1918–1919 рр.) // Краєзнавець Прикарпаття. Реґіональний науково-методичний альманах. – 2012 (січень–червень). – № 19. – С. 44–54.
 43. Королько А. Іван Франко і радикальний рух на Покутті // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. : Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини / Андрій Королько. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 583–584. – С. 108–115.
 44. Королько А. Етнографічна мозаїка Прикарпаття: Гуцульщина, Бойківщина, Покуття, Опілля // Історія України. – № 5–6 (741–742), лютий. – К., 2012. – С. 34–40.
 45. Королько А., Сигидин М. Народно-визвольні рухи на Прикарпатті в період польсько-шляхетського панування (ХVІ – ХVІІІ ст.) // Історія України. – № 5–6 (741–742), лютий. – К., 2012. – С. 15–21.
 46. Королько А. Історико-етнографічне районування Покуття у картографічних та етнографічних дослідженнях ХVІ – ХІХ ст. // Історико-етнографічне та мистецьке життя Покуття: минуле і сьогодення. Матеріали науково-теоретичної конференції з питань дослідження історико-етнографічного регіону Покуття (м. Коломия, 9 жовтня 2011 року) / Правопис, стилістика, літературне редагування – авторські. Наукові редактори А. Королько, Я. Ткачук. – Коломия : Вік, 2013. – 104 с. – С. 17–23.
 47. Королько А. Післямова // Харитон В. Населені пункти Снятинщини: Історичне минуле, культурні традиції, персоналії. – Снятин : Прут Принт, 2010. – 304 с. – С. 299–302.
 48. Королько А. Післямова // Романюк Я., Романюк Л. Залуччя над Черемошем: Історико-публіцистична розповідь. 2-ге вид., доповн. – Снятин : Прут Принт, 2012. – 232 с.: [8] с. іл. – (Літопис краю). – С. 219–221.
 49. Королько А. Історико-краєзнавчі дослідження з вивчення Покуття (1991–2011 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. : Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький університет, 2012. – Вип. 590–591. – 252 с. – С. 173–182.
 50. Королько А. В обіймах злуки … Снятинщина у роки національно-визвольних змагань західних українців (1918–1919 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 607–609. – 324 с. – С. 82–92.
 51. Королько А. Проблема локалізації Покуття у польських етнографічних дослідженнях ХІХ – початку ХХ ст. // Традиційна культура діаспори. Збірка наукових праць. / Матеріали Міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса : Вид-во КП ОМД, 2012. – 491 с. – С. 220–229.
 52. Королько А., Грабовецький В., Сигидин М., Федунків З. У складі Речі Посполитої 1662–1772 рр. // Станиславів. Станіслав. Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Керівник авторського колективу, головний редактор В. Великочий. – Івано-Франківськ – Львів – Київ : Манускрипт-Львів, 2012. – 584 с. – С. 16–28.
 53. Королько А., Жерноклеєв О., Райківський І. Під австрійською владою 1772–1914 рр. // Станиславів. Станіслав. Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Керівник авторського колективу, головний редактор В. Великочий. – Івано-Франківськ – Львів – Київ : Манускрипт-Львів, 2012. – 584 с. – С. 28–46.
 54. Королько А., Черепович О. Бібліографія // Станиславів. Станіслав. Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Керівник авторського колективу, головний редактор В.Великочий. – Івано-Франківськ – Львів – Київ : Манускрипт-Львів, 2012. – 584 с. – С. 554–582.
 55. Королько А. В обіймах злуки … Городенківщина у роки національно-визвольних змагань західних українців (1918–1919 рр.) // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. – Городенка, 2012. – Ч. 20–21. – С. 116–135.
 56. Королько А. Російська окупація Покуття в період Першої світової війни (1914–1917 рр.) // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – Т. 15. – 192 с. – С. 24–33.
 57. Королько А. «Тисьмениця» П. Волосенка як історичне джерело до вивчення славного міста Покуття // Тисмениця в минулому та сучасному: історія, економіка і культура: Матеріали наукової краєзнавчої конференції, присвяченої 950-річчю заснування м. Тисмениці. 18 травня 2012 р. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2012. – 256 с. – С. 54–65.
 58. Королько А. Тисмениця на картах Європи ХVІ–ХVІІІ ст. // Тисмениця в минулому та сучасному: історія, економіка і культура: Матеріали наукової краєзнавчої конференції, присвяченої 950-річчю заснування м. Тисмениці. 18 травня 2012 р. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2012. – 256 с. – С. 30–45.
 59. Королько А. Сокільський рух на Покутті на початку ХХ ст.: організаційні осередки та їх практична діяльність // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – Вип. 21. – С. 26–37.
 60. Королько А. Покуття у роки Першої світової війни // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2012. – Ч. 20–21. – С. 151–165.
 61. Королько А. «Січі» на Покутті і їх практична діяльність (1900–1914 рр.) // Історико-культурна спадщина Рожнятівщини як складова частина Бойківщини: минуле та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук.-теорет. ст. / голов. ред. В. Андрейків; Рожнятівська РДА, Рожнятівська райрада, Рожнятівська філ. ВГО «Бойківське етнологічне т-во». – Рожнятів, 2012.– 182 с. – С. 60–69.
 62. Королько А. Діяльність українського товариства «Сокіл» на Покутті й Галицькій Гуцульщині: порівняльний аспект (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – Івано-Франківськ : Плай, 2012. – Вип. 4. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Космач в історії Гуцульщини та України: до 600-річчя першої писемної згадки» (13 липня 2012 р.). – 294 с. – С. 73–91.
 63. Королько А. Культурно-освітнє життя українців Покуття періоду ЗУНР (1918–1919 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 22. – С. 43–59.
 64. Королько А. Скарби вивчення історії малої батьківщини // Широкий світ малої батьківщини [Текст] : Історія населених пунктів Івано-Франківщини : кат. краєзн. видань 1990-2012 рр. / ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. В. Дволітка ; вступ. ст. А. Королько ; ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій] – 3-е вид., допов. – Івано-Франківськ, 2012. – 122 с. – С. 3–5.
 65. Королько А. Богдан Гаврилів – історик, краєзнавець, педагог // Гаврилів Б. Історія Прикарпаття в краєзнавчих дослідженнях : вибр. ст. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 3–9.
 66. Королько А. Снятинщина у роки Першої світової війни // Краєзнавець Прикарпаття. Реґіональний науково-методичний альманах. – 2013 (липень–грудень). – № 21. – С. 28–35.
 67. Королько А. Бажаємо до України… Маловідомий документ з історії національно-визвольних змагань українців Закарпатської Гуцульщини (1918–1919 рр.) // Зоря Рахівщини. – 2013. – 12 січня. – С. 7.
 68. Королько А. Культурно-освітнє життя українців Снятинщини періоду ЗУНР (1918–1919 рр.) // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2013. – Ч. 7(21). – С. 51–66.
 69. Королько А. Етномистецьке життя українців Покуття наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці : Видавництво «Прут», 2013. – Т 1 (35). – С. 169–183.
 70. Королько А. Українське товариство «Сокіл» у м. Городенка на початку ХХ ст.: становлення і практична діяльність // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. – Городенка, 2013. – Ч. 22–23. – 272 с. – С. 139–149.
 71. Королько А. Етномистецьке життя українців Покуття періоду ЗУНР (1918–1919 рр.) // Локальна та регіональна специфіка традиційної культури. Збірка наукових праць. / Матеріали Міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса : Вид-во КП ОМД, 2013. –574 с. – С. 285–298.
 72. Королько А. Мистецьке життя українців Коломиї періоду ЗУНР (1918–1919 рр.) // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2013. – № 2 (18). – 332 с. – С. 126–137.
 73. Королько А. Локализация Покутья в западных иностранных этнографических исследованиях ХІХ – начале ХХ в. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Журнал научных публикаций. – Москва, 2013. – № 04 (51) апрель. – С. 90–95.
 74. Королько А. Театральне й музичне мистецтво жителів Покуття в контексті українського національного відродження (1880-ті – 1919 рр.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2013. – Ч. 22–23. – С. 338–354.
 75. Королько А. Радикальні народні віча на Покутті першої половини 1890-х рр. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 23–24. До 20-ліття утворення кафедри історії слов’ян і 80-річчя професора Петра Федорчака. – С. 47–64.
 76. Королько А. На місці перебування українських козаків Задунайської Січі та місця останнього спочинку гетьмана Івана Мазепи // Голос Покуття. – 2013. – 5 липня. – № 26. – С. 9.
 77. Королько А. Корифей української класичної музики Микола Лисенко перебував у Заболотові // Голос Покуття. – 2013. – 12 липня. – № 27. – С. 9.
 78. Королько А., Борчук С. Товмаччина у роки Першої світової війни // Тлумач: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 800-річчю заснування м. Тлумача (Тлумач, 24 жовтня 2013 р.) / упорядник А.А. Білас. – Тлумач : Злагода, 2014. – 248 с. – С. 28–38.
 79. Королько А. Становлення і функціонування органів української влади на Товмаччині періоду ЗУНР (1918–1919) // Тлумач: історія та сучасність: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 800-річчю заснування м. Тлумача (Тлумач, 25 жовтня 2013 р.) / Упорядник А.А. Білас. – Тлумач : Злагода, 2013. – 305 с. – С. 56–76.
 80. Королько А., Давибіда Л. Санітарно-епідемічна ситуація на Покутті у роки національно-визвольних змагань західних українців 1918–1919 рр. // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2013. – Т. 16. – С. 62–67.
 81. Королько А. Вшанування сторіччя від дня народження Тараса Шевченка на Снятинщині // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2014. – Ч. 8(22). – С. 18–24.
 82. Королько А. Церковно-релігійна і громадсько-політична діяльність о. Івана Озаркевича // Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історичні постаті Греко-католицької церкви та їх роль у культурно-просвітницькому й національному відродженні» (м. Коломия, 18 жовтня 2013 р.) / Правопис, стилістика, літературне редагування – авторські. Наукові редактори Я. Ткачук і А. Королько. – Коломия : Вік, 2013. – 216 с. – С. 92–99.
 83. Королько А. Культурно-просвітницька і громадсько-політична діяльність о. Івана Озаркевича (1826–1903) в контексті національного відродження / Андрій Королько // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2013. – Т. 16. – С. 37–44.
 84. Королько А. Богдан Гаврилів – історик, краєзнавець, педагог / Андрій Королько // Богдан Гаврилів: літопис життя і краєзнавчої діяльності : (фрагменти статей, рецензій, інтерв’ю) / [уклад. О. Черепович, О. Шаран ; відп. за вип. Л. Бабій, М. Косило]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 88 с. – (Серія «Визначні вчені Івано-Франківщини». Вип. 3). – С. 8–9.
 85. Королько А. Політичне товариство «Народна Воля» у м. Коломия: ідеологічні засади і практична діяльність (1893–1914 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький університет, 2013. – Вип. 676–677. – 232 с. – С. 73–88.
 86. Королько А., Розумович І. Культурно-освітнє життя української громади м. Станиславова в період ЗУНР // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький університет, 2013. – Вип. 676–677. – 232 с. – С. 103–109.
 87. Королько А. Богдан Гаврилів – історик, краєзнавець, педагог // Гаврилів Б. Історія Прикарпаття у краєзнавчих дослідженнях. – Івано-Франківськ, 2013. – 400 с. – С. 3–10.
 88. Королько А., Яковлєв Ю. Участь «Покутської трійці» в діяльності УРП у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 684–685. – С. 36–52.
 89. Королько А. Українське радикальне народне віче в м. Снятині 1892 р. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький університет, 2014. – Вип. 702–703. – С. 24–31.
 90. Королько А. Культові пам’ятки Галичини, Буковини й Молдавії в історико-краєзнавчих дослідженнях Антонія Петрушевича // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 5. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Християнство в Карпатах: до 1025-річчя хрещення України-Руси» (3–4 жовтня 2013 р.). – 331 с. – С. 238–247.
 91. Королько А. Українські повітові ради Покуття періоду ЗУНР: структура і практична діяльність (листопад 1918 – травень 1919 р.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – 2014. – Ч. 25–26. – 420 с. – С. 91–114.
 92. Королько А. Василь Стефаник і вшанування сторіччя від дня народження Тараса Шевченка на Покутті // Краєзнавець Прикарпаття. Реґіональний науково-методичний альманах. – 2014 (січень-червень). – № 23. – С. 44–49.
 93. Королько А. Велика книга мудрости // Перевал. Всеукраїнський літературно-художній і громадсько-політичний журнал. – 2014. – № 1–2. – С. 285–290.
 94. Королько А. Вшанування сторіччя від дня народження Тараса Шевченка на Покутті (за матеріалами тогочасної галицької періодики) // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки : зб. наук. праць. – № 39 (292). – Черкаси, 2014. – С. 23–31.
 95. Королько А. До історії дружби Миколи Фірманюка і Марка Черемшини // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2014. – Ч. 9(23). – С. 24–28.
 96. Королько А., Райківський І. Богдан Гаврилів – науковець, історик-краєзнавець, педагог // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 70-річчя створення Української повстанської армії. – 2013. – Ч. 24. – 390 с. – С. 380–383.
 97. Королько А. Кирило Трильовський – ідейний натхненник та організатор «Народних Спілок» на Покутті (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Кирило Трильовський і січовий рух: Матеріали наукової конференції «Кирило Трильовський і січовий рух» (Коломия, 6 травня 2014 р.), приуроченої 150-річчю від дня народження Кирила Трильовського та 100-річчя створення Легіону Українських Січових Стрільців. – Коломия : Вік, 2014. – 256 с. – С. 78–101.
 98. Королько А., Марчук В. Кирило Трильовський та діяльність українського радикального політичного товариства «Народна Воля» в м. Коломиї (1893–1914 рр.) // Кирило Трильовський і січовий рух: Матеріали наукової конференції «Кирило Трильовський і січовий рух» (Коломия, 6 травня 2014 р.), приуроченої 150-річчю від дня народження Кирила Трильовського та 100-річчя створення Легіону Українських Січових Стрільців. – Коломия : Вік, 2014. – 256 с. – С. 116–154.
 99. Королько А. Громадсько-культурна співпраця Миколи Фірманюка і Марка Черемшини // Українознавчі студії. – 2014–2015. – № 15–16. – С. 64–68.
 100. Королько А. Участь Василя Стефаника в діяльності Української радикальної партії в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Вип. 41. – 374 с. – С. 76–85.
 101. Королько А. «Коломийське товариство Народних Спілок»: ідеологічні засади і практична діяльність її осередків на Покутті (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2014. – Т. 17. – 246 с. – С. 8–82.
 102. Королько А. Перша світова війна на Снятинщині // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2014. – Ч. 10(24). – С. 64–78.
 103. Королько А. Греко-католицьке духовенство в громадському і національно-культурному житті Покуття в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та формування світогляду о. Миколая Чарнецького // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць / Гол. ред. Р.А. Горбань. – Випуск 6. Богослов’я: до 130-річчя з дня народження блаженного Миколая Чарнецького. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський богословський ун-т, 2014. – 254 с. – С. 10–31.
 104. Королько А. Історико-етнографічне районування Покуття в сучасних історико-краєзнавчих дослідженнях (1991–2014) // Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-культурна спадщина Прикарпаття» (на пошану Петра Арсенича з нагоди його 80-річчя та 55-річчя історико-краєзнавчої діяльності) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 р.) / Науковий редактор А. Королько. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2014. – 204 с. – С. 151–163.
 105. Королько А. Покуття у роки Першої світової війни // Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ, 24 грудня 2014 р.). – Івано-Франківськ, 2015. – 96 с. – С. 13–22.
 106. Королько А. Вклад отця Йосафата Кобринського у будівництво Руського (Українського) Народного дому в Коломиї // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Ігор Соляр, відп. секретар Марина Чебан]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27: Ювілейний збірник на пошану Юрія Сливки. – 446 с. – С. 83–99.
 107. Королько А. Культурно-просвітня і соціально-економічна діяльність «Народних спілок» на Покутті (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1. – 326 с. – С. 228–249.
 108. Королько А. Театральне життя українців Покуття періоду ЗУНР (1918–1919 рр.) // Zbiór raportów naukowych. Z 40 Zbiór raportów naukowych. «Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka» (30.03.2015 – 31.03.2015). – Warszawa : Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – 92 str. – S. 19–27.
 109. Королько А. Лесь Мартович і український радикальний рух в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея». – 2015. – Вип. 95 (4). –458 с. – С. 23–32.
 110. Королько А. Візитація станиславівського єпископа Андрея Шептицького на Покуття та Галицьку Гуцульщину 1899–1900 рр. // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Збірник наукових праць. Богослов’я / Гол. ред. Р.А. Горбань. – Випуск 7. до 130-річчя з часу створення Станиславівської єпархії. – Івано-Франківськ : ІФБУ, 2015. – 270 с. – С. 68–75.
 111. Королько А. Протистояння українських радикалів і греко-католицького духовенства на Покутті наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. та формування світогляду Андрея Шептицького // Митрополит Андрей Шептицький – великий праведник України, фундатор національно-культурного відродження в Україні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Коломия, 20 травня 2015 р.) / За ред. М. Ковальчука, С. Михайлюк, О. Русакової. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 240 с. – С. 142–152.
 112. Королько А. Діяльність Василя Андрусяка в товаристві «Сокіл» м. Снятина 1930-х рр. // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2015. – Ч. 11(25). – С. 62–72.
 113. Королько А. Освітнє життя національних меншин на Покутті періоду ЗУНР (1918–1919 рр.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 138–145.
 114. Королько А. Городенківщина у роки Першої світової війни // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. – Городенка, 2015. – Ч. 26. – С. 180–193.
 115. Королько А., Єгрешій О. Підпільний священик Української греко-католицької церкви Ярослав Сірецький: спроби історичної регенерації // «Правда визволить…»: Матеріали міжнародної наукової конференції з нагоди 25-ліття легалізації УГКЦ 6 листопада 2014 р. / за ред. о. П. Марцелюка, С. Гуркіної, В. Суботіна. – Жовква : Місіонер, 2015. – 200 с. – С. 27–32.
 116. Королько А. Руський (Український) народний дім в м. Коломиї: ідея створення, ініціатори проектування та будівництва головної української національно-культурної інституції міста кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Етнокультурні процеси українсько-східно-романського порубіжжя. Одеські етнографічні читання : Збірка наукових праць: наукове видання / Колектив авторів. – Одеса : «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. – 296 с. – С. 136–152.
 117. Королько А., Харитон В. Радикальне народне віче в м. Снятині 1892 р.: передумови, хід, наслідки // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2015. – Ч. 12(26). – С. 57–69.
 118. Королько А. Музично-хорове товариство «Снятинський Боян» на початку ХХ ст. // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2015. – Ч. 12(26). – С. 77–88.
 119. Королько А., Недільський С. Андрей Шептицький і український радикальний рух на Покутті (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Краєзнавець Прикарпаття. Реґіональний науково-методичний альманах. – 2015 (липень-грудень). – № 26. – С. 12–17.
 120. Королько А. Богдан Гаврилів – науковець, історик-краєзнавець, педагог // Королько А. З. Богдан Гаврилів. Світлини з життя та громадської діяльності науковця і краєзнавця. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2015. – 216 с. – С. 5–11.
 121. Королько А. Військові дії та діяльність російської окупаційної адміністрації на Покутті в роки Першої світової війни // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2015. – Ч. 27. – С. 183–196.
 122. Королько А. Румунська окупація Покуття й Галицької Гуцульщини (травень–серпень 1919 р.): передумови, перебіг, наслідки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки : зб. наукових праць. – Випуск 14. – К., 2016. – 236 с. – С. 195–210.
 123. Королько А. Українські радикали і греко-католицьке духовенство на Покутті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: світоглядне протистояння та пошук діалогу і примирення // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Збірник наукових праць. Богослов’я / Гол. ред. Р.А. Горбань. – Випуск 8.: до 150-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького. – Івано-Франківськ : ІФБУ, 2015. – 348 с. – С. 126–134.
 124. Королько А., Марчук В. Михайло Паньків – дослідник історико-етнографічного районування Покуття // Етнокультурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Етнокультурна спадщина Прикарпаття (на пошану Михайла Паньківа з нагоди його 75-річчя)» (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2015 р.) / Науковий редактор А. Королько. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2016. – 420 с. – С. 15–24.
 125. Королько А. Виставка домашнього промислу в м. Коломиї 1912 р. (за матеріалами української газетної періодики початку ХХ ст.) // Етнокультурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Етнокультурна спадщина Прикарпаття (на пошану Михайла Паньківа з нагоди його 75-річчя)» (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2015 р.) / Науковий редактор А. Королько. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2016. – 420 с.– С. 53–78.
 126. Королько А., Марчук В. Покуття й Галицька Гуцульщина в роки Першої світової війни // Гуцульщина в плині віків: історія і культура: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю суспільно-культурного товариства «Гуцульщина» у м. Львові (Львів, 30 січня 2016 р.) / за редакцією О. Масляника і П. Сіреджука. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 417 с. – С. 3–46.
 127. Королько А. Василь Андрусяк і українське спортивне товариство «Сокіл» у м. Снятині 1930-х рр. // Полковник УПА Василь Андрусяк – «Грегіт», «Різун»: життя і боротьба (до 70-річчя від дня героїчної загибелі). Регіональна науково-практична конференція / Упоряд. Ганцюк П. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 160 с. – С. 43–56.
 128. Королько А. Лесь Мартович у суспільно-політичному житті Снятинщини в кінці ХІХ ст. (з нагоди 145-річчя від дня народження і 100-річчя смерті) // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2016. – Ч. 13(27). – С. 52–61.
 129. Королько А. Унікальні спогади // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2016. – Ч. 14(28). – С. 50–51.
 130. Королько А. Фірманюк М. Спомини про Василя Стефаника (опублікований історичний документ) // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2016. – Ч. 14(28). – С. 51–67.
 131. Королько А. «Гуцульська спілка промислова» в м. Коломиї наприкінці ХІХ ст.: напрями роботи і практична діяльність // Приятель українців. 150 років від дня народження Р.Ф. Кайндля. Збірник наукових статей за матеріалами міжнародної наукової конференції «150 років від дня народження Р. Ф. Кайндля», 23 вересня 2016 р. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 244 с. – С. 130–142.
 132. Королько А., Лесюк Г. Партійна діяльність Лева Бачинського у 1920-х рр. (за матеріалами часопису «Громадський голос») // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія. – Чернівці : Чернівецький університет, 2016. – № 1. – 136 с. – С. 44–50.
 133. Королько А. Виставка домашнього промислу в м. Коломиї 1912 року (за матеріалами українського часопису «Діло») // Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції з нагоди 90-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия, 6–8 жовтня 2016 р.) / Правопис, стилістика, літературне редагування – авторські. Наукові редактори Я. Ткачук і А. Королько. – Коломия : Вік, 2016. – 390 с. – С. 229–236.
 134. Королько А. Епістолярна спадщина Володимира Грабовецького // Життя, присвячене історії. Володимир Грабовецький: вчений, громадський діяч, людина. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. – 369 с. – С. 141–151.
 135. Королько А., Єгрешій О. Академік Володимир Грабовецький – літописець Прикарпатського краю // Життя, присвячене історії. Володимир Грабовецький: вчений, громадський діяч, людина. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. – 369 с. – С. 90–95.
 136. Королько А. Історико-етнографічне районування Покуття в сучасних історико-краєзнавчих дослідженнях (1991–2015) // Культура і побут населення Прикарпаття. Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 27 квітня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – 196 с. – С. 14–25.
 137. Королько А. Становлення і функціонування органів української влади на Коломийщині періоду ЗУНР (1918–1919) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія. – Чернівці : Чернівецький університет, 2016. – № 2. – 168 с. – С. 40–54.
 138. Королько А. Літопис національно-визвольного руху опору на Снятинщині в роки Другої світової війни. Переднє слово // Романюк Я. Повстанський рух на Снятинщині / Ярослав Романюк, Ольга Слободян, Володимир Карий. – Снятин ; Чернівці : Друк Арт, 2016. – 440 с. – С. 7–15.
 139. Королько А. «Народні спілки» на Городенківщині в кінці ХІХ ст. // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. – Городенка, 2016. – Ч. 27. – С. 181–194.
 140. Королько А. Іларій Гарасимович – ідейний натхненник та організатор роботи «Гуцульської спілки промислової» в м. Коломиї наприкінці ХІХ ст. // «Коломия в європейській історії та культурі». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 775-річчю першої літописної згадки про Коломию (07 жовтня 2017 року) / За редакцією Плекана Ю. В., Арсака М. М., Мандрусяк У. І. – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – 152 с. – С. 72–101.
 141. Королько А. Василь Стефаник і український радикальний рух на Покутті (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2016. – № 2 (34). – 590 с. – С. 241–262.
 142. Королько А. Участь Івана Франка в роботі радикального народного віча в м. Снятині 1892 р. // Дух, що тіло рве до бою… Матеріали науково-теоретичної конференції (Івано-Франківськ, серпень 2016 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 43–53.
 143. Королько А., Борчук С. Покуття на картах Європи ХVІ – ХVІІІ ст. // Покуття – край звитяг і боротьби. Матеріали науково-теоретичної конференції (у рамках проведення VІІ обласного фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Снятин, 17 вересня 2016 р. / за науковою редакцією А. Королька. – Снятин ; Чернівці : Друк Арт, 2017. – 272 с. – С. 17–33.
 144. Королько А. Локалізація Покуття у наукових дослідженнях ХІХ – початку ХХ ст. // Покуття – край звитяг і боротьби. Матеріали науково-теоретичної конференції (у рамках проведення VІІ обласного фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Снятин, 17 вересня 2016 р. / за науковою редакцією А. Королька. – Снятин ; Чернівці : Друк Арт, 2017. – 272 с. – С. 91–99.
 145. Королько А. Музично-хорове товариство «Боян» на Покутті в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2016. – Ч. 28. – 277 с. – С. 110–120.
 146. Королько А., Єгрешій О. «Гендерна ідеологія: загрози та виклики для християнської ідентичності» (Регіональна науково-практична конференція, 10 листопада 2016 р.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2016. – Ч. 28. – 277 с. – С. 262–265.
 147. Королько А. «Народні спілки» на Снятинщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2016. – Ч. 15(29). – С. 62–77.
 148. Королько А. Листопадова революція 1918 р. на Покутті // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до європейського права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 5–6 травня 2017 року). – Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2017. – 376 с. – С. 132–137.
 149. Королько А. «Гуцульська спілка промислова» в м. Коломиї наприкінці ХІХ ст. // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти. Матеріали ХХІ Міжнародної наукової конференції в рамках ХХІV Міжнародного гуцульського фестивалю (м. Коломия, 11 серпня 2017 року) / Правопис, стилістика, літературне редагування – авторське. Наукові редактори Я. Ткачук, А. Королько; упорядкування М. Васильчук, І. Федів. – Коломия : Вік, 2017. – 274 с. – С. 180–187.
 150. Королько А. Вшанування сторіччя від дня народження Маркіяна Шашкевича в м. Станиславові і на Покутті // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Русалка Дністровая» – перша книга українською мовою в Галичині: загальнонаціональний та європейський контекст. (З нагоди 180-річчя з дня першого виходу)» (м. Івано-ФРанківськ, 27 вересня 2017 р.) / Науковий редактор В. Качкан. – Івано-Франківськ, 2017. – 316 с. – С. 43–55.
 151. Королько А. Виставка домашнього промислу в м. Коломиї 1912 р.: підготовка, перебіг та результати (за матеріалами українського часопису «Діло») // Міграції в історії і етнічних процесах України. Одеські етнографічні читання : Збірка наукових праць: наукове видання / За редакцією В. Г. Кушніра. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 398 с. – С. 205–223.
 152. Королько А. Василь Стефаник і український радикальний рух на Покутті (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Василь Стефаник: наближення. Наукове видання / За редакцією Степана Хороба. – Івано-Франківськ ; Варшава, 2017. – 512 с. – С. 66–95. – [Видавнича серія кафедри україністики Варшавського університету та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Том ХVІІІ].
 153. Королько А. Культурно-освітня діяльність українських повітових шкільних рад Покуття періоду ЗУНР (листопад 1918 – травень 1919 рр.) / Андрій Королько // ХІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція присвячена 100-річчю Української національної революції. Тези доповідей, Чернівці, 20–21 жовтня 2017 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 164 с. – С. 82–84.
 154. Королько А. Іван Франко та український радикальний рух у місті Коломиї наприкінці ХІХ століття // Іван Франко. Погляд з ХХІ століття. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка (м. Коломия, 9 вересня 2016 року) / Літературне редагування – Б. Ткачук. Наукові редактори М. Гнатюк, Я. Ткачук; упорядкування – А. Королько, І. Федів. – Коломия : Вік, 2017. – 120 с. – С. 100–104.
 155. Королько А., Бурдуланюк В. Снятинський «Сокіл» і формування націоналістичного світогляду Василя Андрусяка в 1930-х рр. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2017. – Ч. 29–30. – 416 с. – С. 103–112.
 156. Королько А. Ivan Franko’s contribution to the dissemination of radical ideas in Pokuttia // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2017. – Ч. 29–30. – 416 с. – С. 260–267.
 157. Королько А. Професорові Ігорю Райківському – 50! // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2017. – Ч. 29–30. – 416 с. – С. 406–409.
 158. Королько А. Інтронізація Станиславівського єпископа Григорія Хомишина 1904 р. (за матеріалами української газетної періодики початку ХХ ст.) // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я: Збірник наукових праць / Гол. ред. Р. А. Горбань. – Івано-Франківськ : ІФБУ, 2017. – Вип. 10–11. – 396 с. – С. 225–235.
 159. Королько А., Паска Г. Депутатська діяльність Лева Бачинського в австрійському парламенті (1907–1912) // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича : Історія. – Чернівці : Чернівецький університет, 2017. – № 2. – 122 с. – С. 92–96.
 160. Королько А. Культурно-освітня діяльність українських повітових шкільних рад Покуття періоду ЗУНР (листопад 1918 – травень 1919 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. – Чернівці : Чернівецький університет, 2018. – № 1 (47). – 156 с. – С. 80–98.
 161. Korolko A. Activity of the ukrainian fire-fighting and gymnastic society «Sokil» in Pokuttia (1902–1914) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 30: Український визвольний рух ХХ століття / [гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2017. – 374 с. – С. 23–34.
 162. Королько А. Церковна історія Галичини в наукових дослідженнях Антонія Петрушевича // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – Івано-Франківськ, 2017–2018. – Вип. 7–8. – 448 с. – С. 414–431.
 163. Королько А., Уманців Н. Форми і методи боротьби ОУН (б) та УПА проти радянської влади в 1944–1957 рр. (на прикладі Станіславської області) // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – Т. 20. – С. 29–36.
 164. Королько А. Історико-краєзнавча робота у вищій школі як складова частина популяризації вивчення історії м. Івано-Франківська // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – Т. 20. – С. 92–96.
 165. Королько А., Делятинський Р. Отець Йосиф Проць (1878–1968 рр.): біографічний нарис // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2018. – Ч. 17 (31). – С. 43–59.
 166. Королько А. Культура і побут жителів Українських Карпат в історико-етнографічних дослідженнях Августа Бельовського // Екологічні проблеми Прикарпаття в контексті концепції збалансованого розвитку. Матеріали науково-теоретичної конференції (Івано-Франківськ, 29 травня, 2017 р.) / Івано-Франківський краєзнавчий музей. – Івано-Франківськ, 2017. – 192 с. – [Бібліотека Наукових записок] – С. 133–145.
 167. Королько А., Єгрешій О. Інтронізація Станиславівського єпископа Григорія Хомишина 1904 р. (за матеріалами української газетної періодики початку ХХ ст.) // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я. Філософія. Історія. Науковий журнал. – 2018. – Вип. 12–13. – С. 391–400.
 168. Королько А. Проектування та будівництво Руського (Українського) народного дому в м. Коломиї (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Пам’ятки Прикарпаття: стан збереження та популяризація. Матеріали науково-теоретичної конференції (Івано-Франківськ, 2 жовтня 2017 р.) / Івано-Франківський краєзнавчий музей. – Івано-Франківськ, 2018. – 204 с. – [Бібліотека Наукових записок]. – С. 64–78.
 169. Королько А., Марчук В. Наукові дослідження з вивчення Покуття в рамках фольклорно-етнографічних фестивалів «Покутські джерела» (2018–2018 рр.) // Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VІІ науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця 14 вересня 2018 р. / за наукової редакції І. Федоришина та А. Королька. – Тисмениця ; Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2018. – 468 с. – С. 81–98.
 170. Королько А. Діяльність осередків товариства «Просвіта» на Покутті наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами часопису «Діло») // Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VІІ науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця 14 вересня 2018 р. / за наукової редакції І. Федоришина та А. Королька. – Тисмениця ; Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2018. – 468 с. – С. 237–266.
 171. Королько А. Культурно-освітнє життя українців Коломийщини періоду ЗУНР (1918–1919 рр.) // Коломия та Покуття у вирі державотворення ЗУНР. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю української революції (Коломия, 5 жовтня 2018 року) / Упоряд. Плекан Ю. В., Арсак М. М., Мандрусяк У. І. Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – 152 с. – С. 82–109.
 172. Королько А., Єгрешій О. Діяльність осередків товариства «Просвіта» на Коломийщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами української газетної періодики) // Коломия та Покуття у вирі державотворення ЗУНР. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю української революції (Коломия, 5 жовтня 2018 року) / Упоряд. Плекан Ю. В., Арсак М. М., Мандрусяк У. І. Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – 152 с. – С. 43–82.
 173. Королько А. Розвиток культури та освіти на Снятинщині в 1918–1919 роках // Снятинська вежа. – 2018. – 2 серпня. – № 31 (566). – С. 6; 9 серпня – № 32 (567). – С. 3; 16 серпня. – № 33 (568) – С. 6; 23 серпня. – № 34 (569). – С. 6.
 174. Королько А. Румунська окупація Покуття (травень – серпень 1919 р.): передумови, перебіг, наслідки // Буковинське народне віче: сто років від ідеї до реалізації : Збірник міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 1–2 листопада 2018 р.). – Чернівці : Технодрук, 2018. – 152 с. – С. 68–71.
 175. Королько А. Межі Покуття в історико-етнографічних дослідженнях славістів Центральної Європи ХІХ – першої половини ХХ ст. // Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. – 2019. – Nr. 3. –77–91.
 176. Королько А. «У лещатах радянської цензури…» Українська історична наука і думка 1950–1980-х рр. крізь призму листування Володимира Грабовецького // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2018. – Ч. 31. – С. 32–39.
 177. Королько А., Капущак Я. Українська громада міста Станиславова у виборчому русі в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2019. – Ч. 32. – С. 9–24.
 178. Королько А. Громадсько-політична діяльність Івана Франка на Покутті // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 1. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.  287–299.
 179. Королько А., Єгрешій О. Інтронізація єпископа Юліана Пелеша на сторінках українського часопису «Діло» // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія: науковий журнал / Гол. ред. Р. А. Горбань. – Івано-Франківськ: ІФА, 2018. – Вип. 12–13. – С. 368–377.
 180. Королько А. Статути «Просвіти» – головний чинник організації діяльності філій і читалень українських культурно-просвітніх товариств в Галичині (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) // Калуські історичні студії. Том 3. Збірник наукових статей, документів і матеріалів, присвячений 150-річчю створення товариства «Просвіта» / за заг. ред. О. Малярчука і І. Тиміва. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. – С. 29–41.
 181. Королько А., Ільчишин В. Румунська окупація Прикарпаття (травень – серпень 1919 р.) // Краєзнавець Прикарпаття. Реґіональний науково-методичний альманах. – 2019. –№ 33. Січень-червень. – С. 28–36.
 182. Королько А., Слободян О. Діяльність осередків товариства «Просвіта» на Снятинщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2019. – Ч. 19(33). – С. 49–71.
 183. Королько А. «Народні спілки» на Галицькій Гуцульщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: постановка проблеми // Гуцульщина – слов’янська Атлантида: історія, культура, туризм, персоналістика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції на пошану професора Петра Сіреджука з нагоди 70-ліття (Івано-Франківськ – Космач, 22 листопада 2019). – Краків; Івано-Франківськ, Космач: «Wierchy», 2019. – С. 73–108.
 184. Королько А. Петро Сіреджук: життєвий шлях та наукова діяльність // Гуцульщина – слов’янська Атлантида: історія, культура, туризм, персоналістика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції на пошану професора Петра Сіреджука з нагоди 70-ліття (Івано-Франківськ – Космач, 22 листопада 2019). – Краків; Івано-Франківськ, Космач: «Wierchy», 2019. – С. 73–108.
 185. Королько А. VІ з’їзд українських музеологів Галичини в Коломиї 1938 року: передумови, хід та результати проведення // Сучасні акценти музейництва. Історія, здобутки, перспективи. Матеріали науково-теоретичної конференції (Івано-Франківськ, 14 травня 2018 р.). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 5–18.
 186. Королько А., Райківський І. Вшанування пам’яті академіка Володиммира Грабовецького. Всеукраїнська наукова конференція «Другі Грабовецькі історичні читання» // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2018. – Ч. 31. – С. 212–216.
 187. Королько А. Міжнародна наукова конференція «Гуцульська республіка – феномен творення української державності на Закарпатті періоду національної революції» // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2018. – Ч. 31. – С. 216–221.
 188. Королько А., Міщук А. Регіональна наукова конференція «Юліан Целевич – український історик і громадський діяч (1843–1892 рр.). До 175-річя від дня народження». Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2018. Ч. 31. С. 221–224.
 189. Королько А. Духовна скриня дослідження історії рідного краю // Широкий світ малої батьківщини : кат. краєзн. вид. 2013–2018 рр. / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. В. Дволітка, ред. Г. Горбань]. Вид. 4-е доп. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 4–5.
 190. Королько А. Діяльність осередку товариства «Просвіта» у м. Снятині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // ХІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 185-й річниці від дня народження Юрія Федьковича та 160-й річниці від дня народження Степана Смаль-Стоцького. Тези доповідей, Чернівці, 1–2 листопада 2019 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 103–105.
 191. Королько А. Епістолярій Володимира Грабовецького в умовах радянської цензурованої дійсності 1950–1980-х рр. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Другі Грабовецькі історичні читання» (З нагоди 90-річчя академіка Володимира Грабовецького) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2018 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – 296 с. – С. 57–68.
 192. Королько А. Діяльність філії «Просвіти» в м. Коломиї та читалень товариства Печеніжинського судового повіту наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами української газетної періодики) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Другі Грабовецькі історичні читання» (З нагоди 90-річчя академіка Володимира Грабовецького) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2018 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – 296 с. – С. 235–262.
 193. Королько А., Марчук В. Цікаве і актуальне науково-популярне видання з історії Закарпаття // Краєзнавство. Науковий журнал. – К., 2020. – Ч. 1 (110). – С. 213–222.
 194. Королько А. Громадсько-політична діяльність Гната Мартинця в період ЗУНР (1918–1919) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – 2019. – № 5 (389). – С. 35–48.
 195. Королько А., Санкович М. Текстові технології навчання історії засобами художньої літератури (Історія України, 8 клас). Тести з однією правильною відповіддю // Історія в школі. Науково-методичний журнал для вчителів. – 2019. – № 11–12 (листопад – грудень). – С. 22–31.
 196. Королько А. Компетентнісний підхід НУШ і музейна практика в інноваційному освітньому просторі (на прикладі музеїв міста Коломиї) // Шляхи реалізації концептуальних засад НУШ при вивченні історії у закладі загальної середньої освітиматеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 16–17 жовтня 2020 р. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ. – С. 10–16.
 197. Королько А., Марчук В. Історико-краєзнавчі дослідження з вивчення Покуття: етноісторичний вимір // Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина» : часопис Державного архіву Хмельницької області / гол. ред. Байдич В. Г.; відп. ред. Галатир В. В. Хмельницький : Державний архів Хмельницької області. – 2020. – № 2 (6). – С. 114–125.
 198. Королько А., Марчук В. УГКЦ як церковно-релігійна інституція незалежної України // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура. «Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів та теми забезпечення прав національних меншин». Матеріали V Науково-практичної конференції (м. Ужгород, 25 вересня 2020 року). – Ужгород, 2020. – С. 245–254.
 199. Королько А. Творча історико-краєзнавча лабораторія ІФ ОУНБ ім. І. Франка в дії // Духовна скарбниця Івано-Франківщини [Текст] : до 80-ліття з часу заснування Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка : збірник матеріалів / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка ; авт. всуп. ст. Л. Бабій. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 55–58.
 200. Королько А. Становлення і функціонування органів української влади на Снятинщині періоду ЗУНР (1918–1919) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2019. – Вип. 31. – С. 54–79. URL: http://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?portfolioitemid=112
 201. Korolko A., Fedoryshyn I. The activity of the society «Ridna Shkola» («Native School») in Tysmenytsia town (1906–1939) // Схід. – 2019. – № 6 (164). – С. 5–10. URL: http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/187847/187155
 202. Korolko A., Borchuk S., Reient A. Accession of part of Eastern Galicia to Romania in 1919: military and political aspects // Codrul Cosminului. – 2020. – Vol. 26. No 1. – P. 169–187. URL: http://codrulcosminului.usv.ro/26_1.html
 203. Korolko A., Fedoryshyn I. Activities of affiliates of the society «Ridna Shkola» («Native School») in Pokuttya (1900–19039): content and directions of work // East European Historical Bulletin. – 2020. – Issue 16. – P. 141–154. URL: http://eehb.dspu.edu.ua/issue/view/12804
 204. Королько А. Діяльність філія товариства «Просвіта» у м. Коломия наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина». 2020. – Ч. 33. – С. 92–112. URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/istgal/article/view/4636
 205. Королько А., Сигидин М. Пам’яті Богдана Гавриліва. // Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина». – 2020. – Ч. 33. – С. 210–212. URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/istgal/article/view/4636
 206. Королько А. Діяльність читальні і філії товариства «Просвіта» у м. Снятин наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія. – Чернівці : Чернівецький університет, 2020. – № 1 (51). – С. 25–37. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2816750
 207. Королько А. Музично-хорове товариство «Снятинський Боян» на початку ХХ ст.: становлення і практична діяльність // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія. – Чернівці : Чернівецький університет, 2020. – № 2 (52). С. 62–72.
 208. Королько А., Кречко В., Прокопів Л. Впровадження музейної педагогіки в сучасному інноваційному освітньому просторі України (на прикладі музеїв міста Коломиї) // Гірська школа Українських Карпат. – 2020. – № 22. – С. 88–94. URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/issue/view/232/Випуск%20повністю
 209. Korolko A., Koliada I., Borchuk S. Orthodox Clergy and Subject Special Purposes of the Russian Empire: Forms and Features of Interaction // Codrul Cosminului. – 2021. – Vol. 27. – No 1. – P. 27–47. – URL: http://codrulcosminului.usv.ro/27_1.html
 210. Королько А. Музично-хорове товариства «Снятинський Боян» на початку ХХ ст.: становлення і практична діяльність // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія. – Чернівці : Чернівецький університет, 2020. – № 2 (52). – С. 62–72. – URL: https://hj.chnu.edu.ua/index.php/hj
 211. Королько А. Громадсько-політична діяльність Василя Стефаника на Покутті на початку ХХ ст. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2021. – Ч. 34. – С. 77–93.
 212. Королько А. Василь Стефаник у суспільно-політичному і національно-культурному житті Снятинщини початку ХХ ст. // Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2021. – Ч. 21 (35). – С. 55–66.
 213. Королько А. Громадсько-політична діяльність Василя Стефаника на Покутті в кінці ХІХ сторіччя // Краєзнавець Прикарпаття. Регіональний науково-методичний альманах. – 2021. – №37 (січень–червень). – С. 7–13.
 214. Королько А. Громадсько-політична діяльність Леся Мартовича наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. – 2021. – Ч. 31–32 (2). – С. 78–93.
 215. Королько А. «Блаженні вигнані за правду, бо їх є Царство Небесне» // Гавриш І. Заборонена молитва: Станиславівська єпархія УГКЦ у період підпілля (1946–1989 рр.) / за наук. ред. А. Королька. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2021. – С. 5–12.
 216. Королько А. Вшанування сторіччя від дня народження члена Кирило-Мефодіївського товариства Тараса Шевченка на Покутті // Круглий стіл з нагоди 175-річчя заснування Кирило-Мефодіївського товариства. 17 грудня 2020 р. Тези доповідей. – К., 2021. – С. 33–39.
 217. Королько А. Соціальний виступ жителів м. Снятин 1646 р. // ХІІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 400-річчю Хотинської війни. Тези доповідей. Чернівці, 22–23 жовтня 2021 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. – С. 103–105.
 218. Королько А. Творча історико-краєзнавча лабораторія з калушезнавства // Калуські історичні студії. Т. 5. Збірник наукових статей / Упоряд. та відп. наук. ред. І. М. Тимів. За ред. О. М. Малярчука. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2021. – С. 5–12.
 219. Королько А. Історико-краєзнавча робота у закладах вищої освіти (на прикладі гуртка «Історичне краєзнавство» Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еліта у розвитку держав». – Івано-Франківськ : Симфорнія форте, 2020. – С. 107–111.
 220. Королько А., Дутчак Р. Міфологічні та космологічні уявлення про писанку в Україні та світі // Мистецтво писанкового розпису – соціокультурний скарб України. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю заснування Музею писанкового розпису (у рамках проведення ХІ Всеукраїнського фольклорного фестивалю «Писанка», м. Коломия, 21 квітня 2018 р.). – Львів : Растр-7, 2021. – С. 173–177.
 221. Королько А. Воєнні дії та діяльність російської і австрійської адміністрації на Покутті в 1914–1915 рр. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія. Чернівці : Чернівецький університет, 2021. № 2 (54). С. 56–77.
 222. Королько А., Паска Г. Українська радикальна партія у виборчій кампанії 1911 року до рейхсрату Австро-Угорської монархії. KELM. 2021. № 8 (44) Vol. 2. С. 62–67.
 223. Королько А. Збірки Українського Народного Музею «Гуцульщина» ім. Й. Кобринського у м. Коломия в роки німецької окупації краю (1941–1944 рр.). Музей сьогодні: аспекти діяльності. Івано-Франківськ, 2021. С. 5–20.
 224. Королько А. Богдан Гаврилів (1943–2020) – науковець, історик-краєзнавець, педагог. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Треті Грабовецькі історичні читання». Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. С. 76–101.
 225. Korolko A., Kuhutiak M. Pitritsky monastery: an outstanding spiritual monument of Galicia. East European Historical Bulletin. 2022. Issue 22. P. 42–54. URL: http://eehb.dspu.edu.ua/ Web of Science
 226. Королько А., Гуйванюк М. Особистісне становлення та формування світогляду Сеня Горука. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія. Чернівці : Чернівецький університет, 2022. № 1 (55). С. 34–41.
 227. Королько А. Діяльність філії Центрального інформаційного бюро при Директорії УНР у м. Коломия. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2022. Ч. 35. С. 83–96.
 228. Королько А., Райківський І. Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи» (м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р.). Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2022. Ч. 35. С. 196–198.
 229. Королько А. Бескид Антон Григорович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 118.

Гасла і статті в енциклопедичних виданнях

 1. Королько А. Будапештський конгрес, 10.12.1918 // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 190–191.
 2. Королько А. Виконуючий комітет народного учительства (ВКНУ) у Коломиї // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 247–248.
 3. Королько А. Волошин Августин Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 288–289.
 4. Королько А. Генеральний статут про організацію та адміністрацію Підкарпатської Русі // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 351–352.
 5. Королько А. Головна управа (ГУ) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 383–384.
 6. Королько А. Городенківська повітова рада (ГПР) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 401.
 7. Королько А. Городенківська повітова шкільна рада (ГПШР) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 401–402.
 8. Королько А. Грабовецький Василь Дмитрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 406.
 9. Королько А. Гуцульська народна оборона (ГНО) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 440–442.
 10. Королько А. Гуцульська народна рада (ГНР) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 442–443.
 11. Королько А. Гуцульська республіка (ГР), 01–06. 1919 // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 443–444.
 12. Королько А. Ґренджа-Донський Василь Степанович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 464–465.
 13. Королько А. Директорія Підкарпатської Русі (ДПР) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 553–554.
 14. Королько А. Друкарні ЗУНР (ЗОУНР) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 596–597.
 15. Королько А. Друкарня Коломийської окружної військової команди // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 597.
 16. Королько А. Друкарня Коломийської окружної військової команди під управою А. Гринцишина // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 597–598.
 17. Королько А. Друкарня Коломийської окружної військової команди під управою О. Кузьми // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 598.
 18. Королько А. Дуб’юк Іван Васильович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 599.
 19. Королько А. Дуб’юк Юрій Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 599–600.
 20. Королько А. Жаткович Григорій Павлович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 639–640.
 21. Королько А. Желтвай Віктор Юлійович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 640–641.
 22. Королько А. Завальська Січ // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 12–13.
 23. Королько А. Закарпаття // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 25–28.
 24. Королько А. З’їзд закарпатських українців у м. Станиславiв 29.04–1.05.1919 // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 87.
 25. Королько А. Кабалюк Юрій Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 144.
 26. Королько А. Климпуш Василь Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 210–211.
 27. Королько А. Климпуш Дмитро Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 211.
 28. Королько А. Климпуш Іван Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 212.
 29. Королько А. Клочурак Степан Степанович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 213–215.
 30. Королько А. Клочурак Степан Федорович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 215–216.
 31. Королько А., Марчук В. Козоріс Михайло Кирович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 236–237.
 32. Королько А. Коломийська повітова шкільна рада (КПШР) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 244.
 33. Королько А. Коломийська філія Інформаційного бюро (КФІБ) Директорії УНР 03–05 1919 // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 244–245.
 34. Королько А. «Молода громада» в м. Коломия // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 647.
 35. Королько А., Марчук В. «Молода громада» в м. Станиславів // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 648–649.
 36. Королько А. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 700–701.
 37. Королько А. Німчук Дмитро Степанович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 727–728.
 38. Королько А. Окружна національна рада в м. Коломия (ОНРК) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. – С. 748–749.
 39. Королько А. Печеніжинська повітова шкільна рада (ППШР) 11.1918–05.1919 // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 3: П–С. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. – С. 133–134.
 40. Королько А., Делятинський Р. Проць Йосиф Давидович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 3: П–С. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. – С. 276–278.
 41. Королько А. Сігетська військова операція 01.1919 // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 3: П–С. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. – С. 427–428.
 42. Королько А. Сігетський конгрес 18.12.1918 // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 3: П–С. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. С. 428–429.
 43. Королько А. Снятинська повітова шкільна рада (СПШР) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 3: П–С. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. – С. 466.
 44. Королько А. Тимчук Іван Васильович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 61.
 45. Королько А. Товмацька повітова селянська рада (ТПСР) 12.1918–05.1919 // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 78.
 46. Королько А. Товмацька повітова шкільна рада (ТПШР) 11.1918–05.1919 // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 78–80.
 47. Королько А. Товмацький повітовий комісаріат 11.1918–05.1919 1919 // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 80–81.
 48. Королько А. Угро-українська секція пропаганди товариства «Молода громада» в м. Станиславів (УУСП) 01–05.1919 // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 139–140.
 49. Королько А. Українська народна рада (У.н.р.) в с. Ясіня // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 160–161.
 50. Королько А. Український січовий союз // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 239.
 51. Королько А. «Учительський голос» // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 261–262.
 52. Королько А. Центральна руська народна рада в м. Ужгород (ЦРНР) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 479–480.
 53. Королько А. Штефан Августин Омелянович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 4: Т–Я. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. – С. 549–550.

 • Вступ до спеціальності (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 1 семестр;
 • Історичне краєзнавство, музеєзнавство (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 2 семестр;
 • Організація позакласної гурткової роботи (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 3 семестр;
 • Основи шкільного краєзнавства (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 5 семестр;
 • Історія Прикарпаття в школі (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 8 семестр;
 • Актуальні проблеми історії України та української культури (бакалаврат – Туризм). 1 семестр.
 • Методика екскурсійної роботи в школі (магістратура – Середня освіта (Історія)). 2 семестр;
 • Актуальні проблеми військової історії України ХХ ст. (магістратура – Середня освіта (Історія)). 3 семестр;
 • Історична музеологія (PhD – Історія та археологія). 3 семестр.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: andrii.korolko@pnu.edu.ua korolko_andr@ukr.net

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника