Дрогомирецька Людмила Романівна

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук, доцент

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-9770-2724

Researcher ID: AAS-4806-2020

 

 

SV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народилася 27 червня 1965 р. в с. Зелена Надвірнянського району Івано-Франківської області. У 1987 р. закінчила історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. У 1988–1991 рр. працювала в Івано-Франківській ЗОШ № 21. У 1992–1996 рр. навчалася в аспірантурі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З вересня 1991 р. працює в університеті на посадах: старшого лаборанта, асистента (з вересня 1999 р.), доцента ( з квітня 2005 р.).

У 2004 р. у спеціалізованій вченій раді в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника захистила кандидатську дисертацію на тему: «Українська кооперація в громадсько-політичному житті Західної України (1920–1939 рр.)».

Вчене звання доцента кафедри історії України отримала у березні 2013 р.

Коло наукових інтересів: громадсько-політичне життя в Західній Україні у 1920–1939 рр., економічна історія України.

Монографії

 1. Дрогомирецька Л. Кооперація і політика: українські політичні партії Західної України в кооперативному русі  (1920–1939 рр.). Івано-Франківськ : «Нова зоря», 2010. 128 с.

Колективні монографії

 1. Дрогомирецька Л.  Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Кер. авт. кол., гол. ред. В.Великочий. Івано-Франківськ – Львів – Київ: Манускрипт-Львів, 2012. С. 74–91 ( у співавторстві з О.Єгрешієм, М.Кугутяком, Н.Храбатин).
 2. Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М. Кугутяка. Івано-Франківськ: видавець  Третяк І.Я., 2010. 336 с. С. 237–239, 310–311.
 3. Дрогомирецька Л.Р. Персоналії авторів: історико-біографічні портрети. Звитягою і пером уславлені. Гетьмани України. Художньо-літературний образ. Книга для читання для здобувачів освітніх послуг основної школи. Навчально-методичне видання. Київ, 2020. С. 175–192.
 4. Дрогомирецька Л. Образи гетьманів України в художньо-літературних творах. Виговський Іван Остапович // Звитягою і пером уславлені. Гетьмани України. Художньо-літературний образ. Книга читання для здобувачів освіти основної школи. Частина перша. Київ, 2020. С. 122–174. (у співавторстві).
 5. Дрогомирецька Л. Західноукраїнська кооперація як прояв економічного націоналізму (1920–1939 рр.) // Олександр Карпенко – історик Української революції : До 100-річчя від Дня народження : колективна монографія. За ред. М.Кугутяка, І.Райківського, С.Кобути. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 128–135.

Наукові статті у фахових виданнях України, збірниках наукових праць, матеріалів конференцій

 1. Дрогомирецька Л. Кооперативний рух в документах і матеріалах українських політичних партій Західної України (1920–1939 рр.). // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Тернопіль, 1997. С. 57–60.
 2. Дрогомирецька Л. Проблема взаємин західноукраїнських кооперативних організацій і польських урядових кіл у 1920–1939 рр. // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21–22 листопада 1996 р.). Івано-Франківськ, 1997. С. 230–234.
 3. Дрогомирецька Л. Український кооперативний рух у Галичині в 20–30 рр. ХХ ст.: організаційна будова і досвід господарської діяльності // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 1998. № 2. С. 173–180.
 4. Дрогомирецька Л.Р. Ідейні основи українського кооперативного руху в Західній Україні в теоретичних працях Ю. Павликовського // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Історія». Івано-Франківськ, 1999. Вип. ІІ. С. 123–127.
 5. Дрогомирецька Л. Андрей Шептицький – подвижник об’єднання українських церков. Спадщина митрополита Андрея Шептицького в національному і духовному відродженні України. Івано-Франківськ : Плай, 2000. С. 49–52.
 6. Дрогомирецька Л. Боротьба західноукраїнських партій за впливи в кооперації (1910–1939 рр.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2001. С. 71–77.
 7. Дрогомирецька Л. Суспільно-політична діяльність українських кооперативних організацій в Західній Україні (1920–1939 рр.) // Україна між минулим і майбутнім: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 2002. С. 125–132.
 8. Дрогомирецька Л. Р. Греко-католицьке духовенство в кооперативному русі Західної України 1920–1939 рр. // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Історія». Івано-Франківськ, 2003. Вип. VІІ. С. 77–89.
 9. Дрогомирецька Л. Проблеми кооперації в діяльності Українського національно-демократичного об’єднання (1925–1939 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Чернівці : «Рута», 2006. Вип. 323–324. С. 58–64.
 10. Дрогомирецька Л. Проблеми кооперації в програмних документах і діяльності Організації українських націоналістів (1929–1939 рр.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2008. Вип. 14. С. 148–154.
 11. Дрогомирецька Л. Економічні погляди Степана Бандери // Галичина. Науковий і культурно-просвітницький часопис. 2009. Вип. 15–16. С. 245–250.
 12. Дрогомирецька Л. Економічно-просвітницька діяльність українських кооперативних організацій в Західній Україні (1920–1939 рр.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2010. Вип. 17. С. 159–173.
 13. Дрогомирецька Л. Роль кооперації в розвитку культури господарювання українського населення Галичини (1920–1939) // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали п’ятої наукової краєзнавчої конференції. Львів, 2011. С. 127–137.
 14. Дрогомирецька Л. Ідеологія українського кооперативного руху в Західній Україні (1920–1939 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Історія». Івано-Франківськ, 2010. Випуск 18. С. 44–51.
 15. Дрогомирецька Л. Діяльність українських клерикальних організацій Галичини у сфері кооперації (1925–1939) // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Львів, 2011. С. 453–460.
 16. Дрогомирецька Л. Станиславів у складі Другої Речі Посполитої: особливості громадсько-політичного і соціально-економічного життя // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2011. № 18. С.125–138 (У співавторстві з О.Єгрешієм, Н.Храбатин).
 17. Дрогомирецька Л. Духовні святині Прикарпаття середньовічної доби // Історія України (Шкільний світ). 2012. № 5/6. С. 10–14.
 18. Дрогомирецька Л. Розвиток українського кооперативного руху в Західній Україні в умовах національної політики Другої Речі Посполитої (1920–1939 рр.) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Українсько-польські відносини сьогодні: потреба «перезавантаження» чи продовження?» ( м. Яремче, 24–26 вересня 2010 р.). Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej. T.I. Wolni z wolnymi, równi z równymi, zacni z zacnymi… [Від Гадяцької угоди до Європейського Союзу. Т.І. Вільні з вільними, рівні з рівними, достойні з достойними] / За редакцією А.Кульчицького, І.Гурака, І.Слоти, М.Ровіцького, О.Бориняка. Rzeszów – Lwów – Iwano-Frankowsk, 2012. C. 35–47.
 19. Дрогомирецька Л. Р. Економічна політика ЗУНР: історико-правовий аспект // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2014. Ч. 25–26. С. 132–141.
 20. Дрогомирецька Л. Досвід діяльності західноукраїнських політичних партій у сфері кооперації (1920–1930-ті рр.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2015. Ч. 27. С. 116–133.
 21. Дрогомирецька Л. Співпраця українських кооперативних організацій Східної Галичини з товариством «Сільський господар» у 20–30-х рр. ХХ ст. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2016. Ч. 28. С. 26–33.
 22. Дрогомирецька Л. Остап Луцький – ідеолог та організатор українського кооперативного руху // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2017. Ч. 29–30. С. 176–183.
 23. Дрогомирецька Л. Кооперація в програмних документах і діяльності Організації Українських Націоналістів (1929–1939) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип.30: Український визвольний рух ХХ століття / [гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 97–103.
 24. Дрогомирецька Л. Р. Репресії проти селян в західних областях України в період колективізації (1944–1953 рр.) // Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 138(1). С. 97–100 (у співавторстві).
 25. Дрогомирецька Л. Остап Луцький // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 470–471.
 26. Drogomyretska L., Yehrechii O. The determination of the legal status of the Greek-Catholic Church in the Polish State (1919–1925) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2020. Ч. 33.C. 158–166.
 27. Дрогомирецька Л.Р. Правове регулювання розвитку української кооперації у Польщі (1920–1939 рр.). Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 14–15 травня 2020 р. Київ: «Міленіум», 2020. С. 33–34.
 28. Дрогомирецька Л. Р. Формування готовності до інноваційної діяльності як складова професійної підготовки майбутнього вчителя історії // Шляхи реалізації концептуальних засад НУШ при вивченні історії у закладі загальної середньої освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 16–17 жовтня 2020 р. Тернопіль: Видавництво ТНПУ, 2020. С. 24–28.
 29. Дрогомирецька Л. Роль Петра Антоновича Косача у життєвій долі його доньки Лесі Українки // Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки): збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 25 – 26 лютого 2021 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2021. С. 286–297 ( у співавторстві).
 30. Дрогомирецька Л. Інтегровані технології навчання історії України у 11 класі: реалізація компетентнісного підходу // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. Вип. 9. С. 125–128 ( у співавторстві).
 31. Дрогомирецька Л. «Гібридна війна»: концептуальні підходи до змісту поняття // Сучасні тенденції міжнароднх відносин: збірник матеріалів всеукраїнської конференції, м. Київ, 17–18 грудня 2020 р. / відп. за вип. Мелещенко Т.В., Стоян Т.А., Цибух В.І., Карабардін А.В., Київ: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2021. С. 37–39 (у співавторстві).
 32. Дрогомирецька Л. Використання технології кооперативного навчання під час проведення уроку із всесвітньої історії в 11 класі // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С. Копилов (голова, наук.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 12. С. 121–127 ( у співавторстві).
 33. Дрогомирецька Л. Інтегровані технології навчання історії України у 11 класі: реалізація компетентнісного підходу // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. Вип. 9. С. 125–128 (у співавторстві).
 34. Дрогомирецька Л.Р. Політика російської окупаційної адміністрації у релігійній сфері у Східній Галичині (1914–1917 рр.) // Українське військо: основні етапи боротьби за державну незалежність України : Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2021 р. Київ : НУОУ, 2021. 300 с. С. 162–163.
 35. Дрогомирецька Л. Боротьба Риму за панування у Середземномор’ї 6 клас // Історія в рідній школі, 2022. № 2–3. С. 38–41 (у співавторстві).
 36. Дрогомирецька Л. Використання фондів музейних закладів Національного заповідника «Давній Галич» в історико-краєзнавчій роботі у школі // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королько. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. С. 121–125.
 37. Дрогомирецька Л.Р. Створення історичних уявлень у здобувачів освіти України у 7 класі: роль естетичних засобів навчання у формуванні культурної компетентності // Вісник аграрної історії. 2022. № 39–42. С. 26–39 (у співавторстві).
 38. Дрогомирецька Л. УНР і польсько-радянська війна. Київ, 2023. 109 с. (у співавторстві).

Навчально-методичні матеріали

 1. Дрогомирецька Л. Історія України. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності «Історія», «Політологія», «Філософія», «Релігієзнавство» / Людмила Дрогомирецька, Василь Бурдуланюк, Тамара Галицька-Дідух, Олег Єгрешій та ін. Івано-Франківськ : Плай, 2005. 216 с. С. 4–21.
 2. Історія України. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності «Історія», «Політологія», «Філософія», «Релігієзнавство» / Людмила Дрогомирецька, Василь Бурдуланюк , Тамара Галицька-Дідух, Олег Єгрешій та ін. Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарп. націон. ун-ту імені В. Стефаника, 2006. 215 с. С. 4–26.
 3. Дрогомирецька Л. Давня історія України. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Історія». Івано-Франківськ, 2012. 54 с.
 4. Дрогомирецька Л. Економічна історія України. Методичні матеріали вивчення спецкурсу. Івано-Франківськ, 2012. 25 с.
 5. Дрогомирецька Л. Робоча навчальна програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації до курсу «Давня і середньовічна історії України». Івано-Франківськ : ПНУ, 2015. 63 с.
 6. Дрогомирецька Л. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з курсу «Історія України» для студентів неісторичних спеціальностей. Івано-Франківськ : ПНУ, 2018. 95 с.
 7. Дрогомирецька Л.Р. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Давня і середньовічна історія України» для студентів І курсу спеціальності «Історія і археологія». Івано-Франківськ: ПНУ, 2019. 101 с.
 8. Дрогомирецька Л. «Давня і середньовічна історія України»: методичний супровід навчальної дисципліни. Івано-Франківськ : ПНУ, 2020. 125 с.
 9.   Дрогомирецька Л.Р. Методичні аспекти викладання давньої і середньовічної історії України в школі: рекомендації щодо підготовки до семінарських занять і організації самостійної роботи студентів спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Івано-Франківськ: ПНУ, 2020. 78 с.

 • Давня і середньовічна історія України (бакалаврат – Середня освіта (Історія)), 1 і 2 семестри;
 • Давня і середньовічна історія України” (бакалаврат – Історія та археологія), 2 семестр;
 • Економічна історія України (магістратура – Середня освіта (Історія)) 2 семестр;
 • Історія України (бакалаврат – факультет іноземних мов і економічний факультет), 1 семестр;
 • Сучасна історія України (бакалаврат – економічний факультет), 1 семестр;
 • Актуальні проблеми історії України давньої і середньовічної доби у школі (бакалаврат – Середня освіта (Історія)), 5 семестр.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: liudmyla.drogomyretska@pnu.edu.ua

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника