Силабуси Історія та археологія

Список силабусів дисциплін, які читаються/пропонуються викладачами кафедри історії України і методики викладання історії на спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр”, ОР “Магістр” і ОНР “Доктор філософії”

2023 р.

Давня і середньовічна історія України

Історія України ХХ – поч. ХХІ ст.

Історія української культури

Культурологія

Історичне краєзнавство

Замки і фортеці України

Туристичне краєзнавство

Історія музейної справи у світі

Національна еліта у боротьбі за державність і соборність України 1914-1921 рр.

Російсько-українська війна 2014-2023 рр.

Актуальні проблеми історії незалежної України

Державно-соборницькі погляди українців та боротьба за політичну незалежність у ХХ ст.

Повсякденне життя населення України ХХ – поч. ХХІ ст.

Українське національне відродження ХІХ – поч. ХХ ст.

Українці у визвольній боротьбі 1914-1923 рр.

Історія українського війська

Методика роботи з історичними картами

Український національно-визвольний рух у 1960-1980-х рр.: ідеологія, структура, постаті

Таємні спецслужби на українських землях у ХХ ст.

2022 р.

Історія українського козацтва. Нова ОП

Національне відродження і формування державотворчих концепцій в Україні у ХІХ ст.

Національне відродження і формування державотворчих концепцій в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.

Формування модерної української нації в ХІХ – на початку ХХ ст.: з малоросів і русинів – в українці. Нова ОП

Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні

Історія розвідки провідних країн світу. Нова ОП

Тоталітарні держави у ХХ столітті. Ідеологія, структури, диктатори. Нова ОП

Студентська пошукова та дослідницька робота в архівах, бібліотеках, музеях

Методологія та організація наукових досліджень

Історична музеологія

Історія Галичини (ХІХ – перша половина ХХ ст.)

Історія освіти і науки України у ХІХ – першій половині ХХ ст.

Боротьба за національну державність і соборність України 1914-1923 рр.

Україна в політиці європейських країн у Першій та Другій світових війнах

Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні

Політична еліта незалежної України

Християнство в Україні: історія та сьогодення

Українські релігійні організації в Другій Речі Посполитій

Українське кіно: історія, фільми, постаті

Визначні постаті української освіти і науки у ХІХ – першій половині ХХ ст.

Визначні постаті української освіти і науки у ХІХ – першій половині ХХ ст. Різні спеціальності

Актуальні проблеми історії незалежної України. Різні спеціальності