ВИПУСКНИКАМ

План профорієнтаційної роботи кафедри історії України і методики викладання історії на 2022-2023 навч. рік

Кафедра історії України є випусковою кафедрою з таких спеціальностей 014 “Середня освіта (історія)” ОР “Бакалавр” і 014 “Середня освіта (історія)” ОР “Магістр”.

Працевлаштування після закінчення навчання згідно паспорту спеціальності 014 “Середня освіта (історія)” ОР “Бакалавр”:

‒вчитель середнього навчально-виховного закладу;

‒педагог-організатор;

‒керівник гурткової роботи у середньому навчально-виховному закладі;

‒керівник шкільного краєзнавчого музею у середньому навчально-виховному закладі;

‒керівник гурткової роботи у Центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді;

‒працівник Центру роботи з обдарованою учнівською молоддю;

‒методист-консультант відділу освіти в державних органах влади;

‒консультант з питань історії.

Працевлаштування після закінчення навчання згідно паспорту спеціальності 014 “Середня освіта (історія)” ОР “Магістр”:

‒асистент;

‒викладач вищого навчального закладу;

‒вчитель середнього навчально-виховного закладу;

‒молодший науковий співробітник, науковий співробітник;

‒інспектор-методист;

‒педагог-організатор;

‒молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання);

‒історик (політика);

‒історик (суспільні відносини);

‒керівник гурткової роботи у середньому навчально-виховному закладі;

‒керівник гурткової роботи у Центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді;

‒працівник Центру роботи з обдарованою учнівською молоддю;

‒методист-консультант відділу освіти в державних органах влади;

‒консультант з питань історії.