ОП 2023 р.

Силабус

ОР Магістр

1. Обов’язкові компоненти ОП

1.1. Цикл загальної підготовки

1. Іноземна мова професійного спрямування (англійська)

2. Методологія та організація наукових досліджень

3. Педагогіка новітньої школи. Тьюторство

1.2. Цикл професійної підготовки

4. Сучасні концепції історії України

5. Актуальні проблеми історії Європи та світу

6. Філософія та методологія історії

7. Інноваційні технології навчання історії

8. Методика навчання історії і суспільствознавчих предметів у профільній школі

9. Регіонознавство в шкільній історичній освіті

10. Культурна і духовна спадщина в Україні

11. Сучасні цифрові технології в галузі історичної освіти

12. Виробнича (педагогічна) практика

13. Науково-дослідна практика

14. Атестація (захист кваліфікаційної роботи)

2. Вибіркові компоненти ОП

І курс, І семестр

15. Український визвольний рух у Галичині 1944 р. – кінця 1950-х рр.

16. Історія Галичини ХІХ ст. – 1939 р.

17. Історія освіти і науки України у ХІХ – першій половині ХХ ст.

18. Жива історія у шкільній освіті старшокласників

І курс, ІІ семестр

19. Політична еліта незалежної України

20. Україна в роки Другої світової війни: актуальні проблеми історії

21. Християнство в Україні в ХХ столітті

22. Методика викладання громадянської освіти в школі

ІІ курс, ІІІ семестр

23. Політико-адміністративна система управління УРСР в 1945-1991 рр. у шкільних курсах історії

24. Українська греко-католицька в суспільно-політичному житті українців Галичини в першій половині ХХ століття

25. Актуальні проблеми військової історії України ХХ ст.

26. Українське кіно: історія, фільми, постаті

27. Боротьба за українську державність у другій половині ХХ ст. у шкільному курсі історії

28. Висвітлення проблематики української культури 1991–2022 рр. у шкільній освіті

29. Україна в роки Другої світової війни: актуальні проблеми історії