Програмові вимоги до іспитів/заліків

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

Програмові вимоги до державного іспиту з історії та методики викладання історії, педагогіки і психології для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія). ОР Бакалавр. 2023-2024 навч. рік.

Програмові вимоги до державного іспиту з історії та методики викладання історії і суспільствознавчих дисциплін для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія). ОР Бакалавр. 2022-2023 навч. рік

Програмові вимоги до державного іспиту з історії та методики викладання історії і суспільствознавчих дисциплін для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія). ОР Бакалавр. 2021-2022 навч. рік

Програмові вимоги до державного іспиту з історії та методики викладання історії і суспільствознавчих дисциплін для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія). ОР Бакалавр. 2020-2021 навч. рік

Програмові вимоги до державного іспиту з історії та методики викладання історії і суспільствознавчих дисциплін для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія). ОР Бакалавр. 2019-2020 навч. рік

Програмові вимоги з дисциплін, які читають викладачі кафедри

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія України (кінець ХVІІІ – перша пол. ХІХ ст. )” для студентів спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр” (Райківський І.Я.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія України (кінець ХVІІІ – перша пол. ХІХ ст..)” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Райківський І.Я.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.” для студентів спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр” (Райківський І.Я.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Райківський І.Я.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Вступ до спеціальності” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Галицька Дідух Т.В.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія України І пол. ХХ ст.” для студентів спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр” (Галицька-Дідух Т.В.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія України І пол. ХХ ст.” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Галицька-Дідух Т.В.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія України ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.” для студентів спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр” (Галицька-Дідух Т.В.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія України ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Галицька-Дідух Т.В.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Методика викладання історії і суспільствознавчих предметів” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Галицька-Дідух-Т.В.)

Програмові вимоги з курсу “Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя історії” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Галицька-Дідух Т.В.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Інноваційні технології навчання історії” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Магістр” (Галицька-Дідух Т.В.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Давня і середньовічна історія України” для студентів спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр” (Дрогомирецька Л.Р.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Давня і середньовічна історія України” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Дрогомирецька Л.Р.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Економічна історія України” для студентів ОР “Магістр” (Дрогомирецька Л.Р.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія української культури” для студентів спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр” (Єгрешій О.І.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія української культури” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Єгрешій О.І.)

Програмові вимоги з курсу “Історія повсякденності у шкільних курсах історії” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Єгрешій О.І.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Актуальні проблеми історії релігії і церкви” для студентів ОР “Магістр” (Єгрешій О.І.)

Програмові вимоги з курсу “Державно-соборницькі погляди та боротьба за політичну незалежність (1914-1991 рр.)” для студентів ОР “Бакалавр” (Єгрешій О.І.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історії України” для студентів неісторичних спеціальностей ОР “Бакалавр” (Єгрешій О.І.)

Програмові вимоги з нормативного курсу Історія України для студентів неісторичних спеціальностей ОР “Бакалавр” (Кобута С.Й.)

Програмові вимоги з курсу “Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні” для студентів спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр” (Кобута С.Й.)

Програмові вимоги з курсу “Національна еліта у боротьбі за державність і незалежність України (1914-1921 рр.)” для студентів ОР “Магістр” (Кобута С.Й.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історичне краєзнавство, музеєзнавство” для студентів спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр” (Королько А.З.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історичне краєзнавство, музеєзнавство” для студентів спеціальності 014 Середня освіта ОР “Бакалавр” (Історія) (Королько А.З.)

Програмові вимоги з курсу “Основи шкільного краєзнавства” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Королько А.З.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Теоретична і прикладна музеологія” для студентів спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Магістр” (Королько А.З.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Методика екскурсійної роботи” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Магістр” (Королько А.З.)

Програмові вимоги з курсу “Історія українського війська в шкільних курсах історії” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Міщук А.І.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія української культури” ОР “Бакалавр” (Міщук А.І.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія України” для студентів неісторичних спеціальностей ОР “Бакалавр” (Міщук А.І.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Актуальні проблеми військової історії України ХХ ст.” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Магістр” (Паска Б.В.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія України” для студентів неісторичних спеціальностей ОР “Бакалавр” (Паска Б.В.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія України ранньомодерної доби (сер. ХVІІ – ХVІІІ ст.)” для студентів спеціальності 032 Історія та археологія  ОР  “Бакалавр”(Сигидин М.В.)

Програмові вимоги з нормативного курсу “Історія України ранньомодерної доби (сер. ХVІІ – ХVІІІ ст.)” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Сигидин М.В.)

Програмові вимоги з курсу “Історія українського козацтва” для студентів спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр” (Сигидин М.В.)

Програмові вимоги з курсу “Історія українського козацтва” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Сигидин М.В.)

Програмові вимоги з курсу “Тенденції розвитку української національно-державної ідеї в XVI – XVIII ст.” для студентів спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр” (Сигидин М.В.)

Програмові вимоги з курсу “Тенденції розвитку української національно-державної ідеї в XVI – XVIII ст.” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр” (Сигидин М.В.)