Паска Богдан Валерійович

Асистент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5452-5254

 

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 27 грудня 1992 р. у с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області. Протягом 2006–2009 рр. – чотириразовий переможець заключного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Здобув загальну середню освіту у школі села Саджавка. У 2009–2014 рр. – студент Інституту історїі, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), неодноразовий переможець Всеукраїнських студентських олімпіад з історії. У 2014 р. отримав відзнаку університету «Кращий студент року» та ступінь магістра історії. У червні 2017 р. захистив кандидатську дисертацію «Громадсько-політична і наукова діяльність Валентина Мороза». З вересня 2017 р. – провідний фахівець Навчально-наукового інституту історії, етнології і археології Карпат. З жовтня 2018 р. – асистент кафедри історії України і методики викладання історії. Член Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Автор тридцяти наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукового зацікавлення: український національний рух другої половини ХХ ст.

Монографічні видання

 1. Паска Б. Валентин Мороз: прапор українського дисидентства. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 366 с.

Навчально-методичні видання

 1. Олімпіадні завдання з історії / упоряд. Т. Галицька-Дідух, В. Островський, Б. Паска. – К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 128 с.

Енциклопедичні статті

 1. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. (136 статей).
 2. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 2: З–О. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. – 831 с. (100 статей).

Наукові статті

 1. Паска Б. Ідеї українського націоналізму в есеїстиці дисидента Валентина Мороза // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній часопис. – 2013. – Ч. 24. – С. 346–351.
 2. Паска Б. Постать дисидента Валентина Мороза у російському самвидавчому часописі «Хроника текущих событий» // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 124–127.
 3. Паска Б. Луцький осередок українського національного  руху  в  середині  60-х  років  ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – Вип. 44. Том 1. – С. 255–263.
 4. Паска Б. Основні віхи громадсько-політичної і публіцистичної діяльності Валентина Мороза в період незалежності України // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2015. – Вип. 27. – С. 124–131.
 5. Paska B. The Figure of Dissident Valentyn Moroz in the Russian Selfpublishing Newspaper «Chronicle of Current Events» // Галичина. Науковий і культурно-просвітній часопис. – 2015. – Ч. 27. – С. 268–272.
 6. Паска Б. Ідеї україноцентризму та націоналізму в публіцистиці Валентина Мороза кінця ХХ – початку ХХІ століть // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. – Вип. 26. – Рівне : О. Зень, 2015. – С. 44–46.
 7. Паска Б. Феномен міжнародних кампаній на захист українського дисидента Валентина Мороза (1970–1979 рр.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1. Ч. 4. – С. 120–128.
 8. Паска Б. Основні віхи дисидентської діяльності Валентина Мороза на Івано-Франківщині у 1964–1965 роках // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці : Чернівецький університет, 2016. – № 1. – С. 61–68.
 9. Паска Б. Луцький судовий процес над Валентином Морозом та Дмитром Іващенком у 1965–1966 роках // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К. : Видавництво Гілея, 2016. – Вип. 104 (1). – С. 54–59.
 10. Паска Б. Протистояння дисидента Валентина Мороза із радянським режимом в умовах ув’язнення у мордовських таборах (1966–1967) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К. : Видавництво Гілея, 2016. – Вип. 106 (3). – С. 97–102.
 11. Паска Б. Дисидентська діяльність українського історика Валентина Мороза у  1969–  1970 роках // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К. : Видавництво Гілея, 2016. – Вип. 107 (4). – С. 106–113.
 12. Паска Б. «Репортаж із заповідника імені Берії» Валентина Мороза як виклик радянській тоталітарній системі // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – Вип. 45. – С. 240–247.
 13. Паска Б. Депортація українського політв’язня Валентина Мороза із СРСР у 1979 році в контексті американо-радянських відносин // Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 4–5 березня 2016 року). – К. : ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2016. – С. 14–17.
 14. Паска Б. Спроба розправи радянського режиму над українським дисидентом Валентином Морозом у 1968–1969 роках // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» (24 березня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2016. – С. 148–151.
 15. Паска Б. Відносини Валентина Мороза із Соціал-національною партією України // Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали VII всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-й річниці УПА. Івано- Франківськ, 19–20 травня 2017 р. / Наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 187–196.
 16. Паска Б. Боротьба дисидента Валентина Мороза з радянським режимом під час його другого ув’язнення (1970–1979) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2017. – Ч. 29–30. – С. 155–165.
 17. Паска Б. Івано-Франківський судовий процес над дисидентом Валентином Морозом // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. – Чернівці : Чернівецький університет, 2017. – № 2. – С. 39–47.
 18. Паска Б. Громадська діяльність дисидента Валентина Мороза на Івано-Франківщині (1969– 1970) // Покуття – колиска українського національного  державотворення. Матеріали  VII науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / за наук. ред. І. Федоришина та А. Королька. – Тисмениця ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. – С. 298–303.
 19. Паска Б. Взаємини Вячеслава Чорновола та Валентина Мороза: від співпраці до конфронтації // Чорноволівські читання. Візія майбутнього України: Матеріали ІІІ і IV наукових конференцій, присвячених 80-й річниці з дня народження Вячеслава Чорновола (Київ, 24 грудня 2016, 24 грудня 2017 р.) / упоряд. В. Ф. Деревінського. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. – С. 132–145.
 20. Паска Б. Розправа радянського режиму над городенківською групою дисидентів // Краєзнавець Прикарпаття. – 2018. – № 32. – С. 37–39.
 21. Паска Б. Кампанія дискредитації дисидента Валентина Мороза з боку радянського режиму // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. – Чернівці : Чернівецький університет, 2018. – № 2. – С. 103–110.
 22. Паска Б., Паска Т. Формування національно-культурної ідентичності дітей та молоді Надвірнянщини засобами музейної педагогіки // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2018. – Ч. 31. – С. 185–193.
 23. Паска Б. Городенківська група: сторінки історії дисидентського руху в Україні // Історія в рідній школі. – 2019. – № 1–2. – С. 49–51.
 24. Паска Б. Спроба використання радянським режимом каральної психіатрії проти Валентина Мороза // Чорноволівські читання: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (Івано-Франківськ, 15 березня 2019) / упоряд. В. Ф. Деревінський. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2019. – С. 107–111.
 25. Паска Б. «Програма укомуністів» в контексті реалізації секретної справи КДБ «Блок» // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. – Чернівці : Чернівецький університет, 2019. – № 2. – С. 42–47.
 • Теорія і методика навчання суспільнознавчих дисциплін (бакалаврат – Середня освіта (Історія));
 • Актуальні проблеми військової історії України ХХ ст. (магістратура – Середня освіта (Історія));
 • Становлення української нації і націоналізму (аспірантура – Історія та археологія);
 • Історія України (бакалаврат – Філологія. Українська мова і література, Середня освіта. Українська мова і література, Філологія. Польська мова і література, Філологія. Чеська мова і література, Середня освіта. Польська мова і література, Журналістика).

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: paskabogdan@i.ua

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника