Паска Богдан Валерійович

Асистент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5452-5254

 

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 27 грудня 1992 р. у с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області. Протягом 2006–2009 рр. – чотириразовий переможець заключного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Здобув загальну середню освіту у школі села Саджавка. У 2009–2014 рр. – студент Інституту історїі, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), неодноразовий переможець Всеукраїнських студентських олімпіад з історії. У 2014 р. отримав відзнаку університету «Кращий студент року» та ступінь магістра історії. У червні 2017 р. захистив кандидатську дисертацію «Громадсько-політична і наукова діяльність Валентина Мороза». З вересня 2017 р. – провідний фахівець Навчально-наукового інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Із 2018 р. – асистент, із 2022 р. – старший викладач кафедри історії України і методики викладання історії. Член Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (2018 р.), предметної експертної комісії МОН з історії (2023 р.). Автор близько п’ятдесяти наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: український національний рух другої половини ХХ ст.

Монографічні видання

 1. Паска Б. Валентин Мороз: прапор українського дисидентства. Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. 366 с.
 2. Судовий процес Валентина Мороза: розсекречені матеріали / упор. Б. В. Паска. Брустури : Дискурсус, 2021. 704 с.

Навчально-методичні видання

 1. Олімпіадні завдання з історії / упоряд. Т. Галицька-Дідух, В. Островський, Б. Паска. К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. 128 с.

Енциклопедичні статті

 1. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. 688 с. (136 статей).
 2. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 831 с. (100 статей).
 3. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 3: П–С. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. 576 с. (46 статей).
 4. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 4: Т–Я. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. 688 с. (22 статті).

Наукові статті у фахових виданнях України, збірниках наукових праць, матеріалів конференцій

 1. Паска Б. Ідеї українського націоналізму в есеїстиці дисидента Валентина Мороза. Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній часопис. 2013. Ч. 24. С. 346–351.
 2. Паска Б. Постать дисидента Валентина Мороза у російському самвидавчому часописі «Хроника текущих событий». Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. С. 124–127.
 3. Паска Б. Луцький осередок українського національного руху в середині 60‑х років ХХ століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. Вип. 44. Том 1. С. 255–263.
 4. Паска Б. Основні віхи громадсько-політичної і публіцистичної діяльності Валентина Мороза в період незалежності України. Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2015. Вип. 27. С. 124–131.
 5. Paska B. The Figure of Dissident Valentyn Moroz in the Russian Selfpublishing Newspaper «Chronicle of Current Events». Галичина. Науковий і культурно-просвітній часопис. 2015. Ч. 27. С. 268–272.
 6. Паска Б. Ідеї україноцентризму та націоналізму в публіцистиці Валентина Мороза кінця ХХ – початку ХХІ століть. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Вип. 26. Рівне : О. Зень, 2015. С. 44–46.
 7. Паска Б. Феномен міжнародних кампаній на захист українського дисидента Валентина Мороза (1970–1979 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. Вип. 1. Ч. 4. С. 120–128.
 8. Паска Б. Основні віхи дисидентської діяльності Валентина Мороза на Івано-Франківщині у 1964–1965 роках. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці : Чернівецький університет, 2016. № 1. С. 61–68.
 9. Паска Б. Луцький судовий процес над Валентином Морозом та Дмитром Іващенком у 1965–1966 роках. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К. : Видавництво Гілея, 2016. Вип. 104 (1). С. 54–59.
 10. Паска Б. Протистояння дисидента Валентина Мороза із радянським режимом в умовах ув’язнення у мордовських таборах (1966–1967). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К. : Видавництво Гілея, 2016. Вип. 106 (3). С. 97–102.
 11. Паска Б. Дисидентська діяльність українського історика Валентина Мороза у  1969–  1970 роках. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К. : Видавництво Гілея, 2016. Вип. 107 (4). С. 106–113.
 12. Паска Б. «Репортаж із заповідника імені Берії» Валентина Мороза як виклик радянській тоталітарній системі. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. Вип. 45. С. 240–247.
 13. Паска Б. Депортація українського політв’язня Валентина Мороза із СРСР у 1979 році в контексті американо-радянських відносин. Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 4–5 березня 2016 року). К. : ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2016. С. 14–17.
 14. Паска Б. Спроба розправи радянського режиму над українським дисидентом Валентином Морозом у 1968–1969 роках. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» (24 березня 2016 р.). Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2016. С. 148–151.
 15. Паска Б. Відносини Валентина Мороза із Соціал-національною партією України. Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали VII всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-й річниці УПА. Івано- Франківськ, 19–20 травня 2017 р. / Наук. ред. О. М. Сич. Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. С. 187–196.
 16. Паска Б. Боротьба дисидента Валентина Мороза з радянським режимом під час його другого ув’язнення (1970–1979). Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2017. Ч. 29–30. С. 155–165.
 17. Паска Б. Івано-Франківський судовий процес над дисидентом Валентином Морозом. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці : Чернівецький університет, 2017. № 2. С. 39–47.
 18. Паска Б. Громадська діяльність дисидента Валентина Мороза на Івано-Франківщині (1969–1970). Покуття – колиска українського національного  державотворення. Матеріали  VII науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / за наук. ред. І. Федоришина та А. Королька. Тисмениця ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. С. 298–303.
 19. Паска Б. Взаємини Вячеслава Чорновола та Валентина Мороза: від співпраці до конфронтації. Чорноволівські читання. Візія майбутнього України: Матеріали ІІІ і IV наукових конференцій, присвячених 80-й річниці з дня народження Вячеслава Чорновола (Київ, 24 грудня 2016, 24 грудня 2017 р.) / упоряд. В. Ф. Деревінського. Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. С. 132–145.
 20. Паска Б. Розправа радянського режиму над городенківською групою дисидентів. Краєзнавець Прикарпаття. 2018. № 32. С. 37–39.
 21. Паска Б. Кампанія дискредитації дисидента Валентина Мороза з боку радянського режиму. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці : Чернівецький університет, 2018. № 2. С. 103–110.
 22. Паска Б., Паска Т. Формування національно-культурної ідентичності дітей та молоді Надвірнянщини засобами музейної педагогіки. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2018. Ч. 31. С. 185–193.
 23. Паска Б. Городенківська група: сторінки історії дисидентського руху в Україні. Історія в рідній школі. 2019. № 1–2. С. 49–51.
 24. Паска Б. Спроба використання радянським режимом каральної психіатрії проти Валентина Мороза. Чорноволівські читання: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (Івано-Франківськ, 15 березня 2019) / упоряд. В. Ф. Деревінський. Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2019. С. 107–111.
 25. Паска Б. «Програма укомуністів» в контексті реалізації секретної справи КДБ «Блок». Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці : Чернівецький університет, 2019. № 2. С. 42–47.
 26. Паска Б. Дисидентська діяльність Опанаса Заливахи (1960–1970‑ті рр.). Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2020. № 33. С. 149–158. DOI: https://doi.org/10.15330/gal.33.149-158.
 27. Паска Б. Діяльність дисидента Опанаса Заливахи в ув’язненні. Чорноволівські читання: Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 14 березня 2020). Київ : Бескиди, 2020. С. 96–100.
 28. Паска Б. Компрометація як методи боротьби КДБ проти українських політв’язнів у середині 1970-х років. Чорноволівські читання: Матеріали VII Всеукраїнського наукового форуму (Київ, 27 березня 2021). К. : Бескиди, 2021. С. 74–78.
 29. Paska B. Arrests of Ukrainian Intellectuals in 1965 in Ivano-Frankivsk Galicia. Scientific, Cultural and Educative Local Lore Periodical. 2021. № 34. P. 68–76. DOI: https://doi.org/10.15330/gal.34.68-76
 30. Паска Б. Українська соборність у діяльності дисидента Валентина Мороза (1960–1970-ті рр.). Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму. Матеріали ІХ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 16–17 квітня 2021 р. / Наук. ред. О. М. Сич. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2021.С. 109–114.
 31. Паска Б. Дисиденти Івано-Франківщини на сторінках самвидавного часопису «Український вісник» (1970–1972 рр.). Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія. Чернівці : Чернівецький університет, 2021. № 2. С. 124–133. DOI: https://doi.org/10.31861/hj2021.54.124-133.
 32. Паска Б. Січневий погром українського дисидентського руху 1972 р.: до питання про хронологію і масштаби. Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 52. Т. 3. С. 14–20. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-3-2.
 33. Паска Б. Підслухана розмова: стенограма бесіди між двома політв’язнями у київському слідчому ізоляторі КДБ. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Ч. 35. С. 179–192.
 34. Паска Б. Вшанування пам’яті учасників Української революції 1917–1921 рр. як складова національного руху 1960–1970-х рр. Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 53. Т. 2. С. 11–15. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/53-2-2.
 35. Паска Б. Новорічні колядування як складова боротьби українських дисидентів за розвиток національної культури (1960-ті – 70-ті рр.). Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 54. Т. 2. С. 10–16. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/54-2-2.
 36. Паска Б. Оперативно-технічні засоби КДБ у боротьбі проти українського національного руху в 1970-х рр. Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 55. Т. 2. С. 10–16. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/55-2-2.
 37. Паска Б. Таємні агенти КДБ у боротьбі проти українського національного руху в 1970-х рр. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Історичні науки. Т. 33 (72). № 4. С. 101–106.
 38. Паска Б. Боротьба педагога Володимира Андрушка (1929–2012) проти радянського окупаційного режиму. Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 56. Т. 2. С. 17–23. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/56-2-3.
 39. Паска Б. Приватна профілактика як метод боротьби КДБ проти українських дисидентів у 1970-х рр. Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 58. Т. 2. С. 20–26. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/58-2-3.
 40. Паска Б. Краєзнавчі екскурсії територією Івано-Франківщини як засіб формування і розширення знань про український дисидентський рух. Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королько. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. С. 45–49.
 41. Paska B. The KGB measures against the editorial board of the restored self-published magazine “Ukrainskyi Visnyk” under the Ukrainian SSR Council of Ministers (the mid – second half of the 1970s). East European Historical Bulletin – Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk. Issue 25. P. 200–212. DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058X.25.269579.
 42. Паска Б. Особливості використання історичних карт на уроках інтегрованого курсу «Історія України. Всесвітня історія» у старшій школі. Scientific and pedagogical internship «The trajectory of professional education in the field of political, historical, philosophical, and sociological sciences» : Internship proceedings, June 27 – August 7, 2022, Wloclawek, Republic of Poland. 2022. P. 34–40.
 43. Паска Б. Середовище українського шістдесятницького правозахисту в 1973–1976 рр. (за матеріалами доповідних записок КДБ). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Т. 34 (73). № 1. С. 134–141. DOI https://doi.org/10.32782/2663-5984/2023/1.19.
 44. Паска Б. Заходи КДБ при Раді Міністрів УРСР щодо припинення протестної активності українських дисидентів-політв’язнів у 1970-х рр. Сторінки історії: збірник наукових праць. Вип. 55. К., 2023. С. 224–239. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.55.2022.269758.
 • Історія України (бакалаврат – Прикладна фізика та наноматеріали; Електроніка; Комп’ютерна інженерія; Математика; Прикладна математика; Філологія. Українська мова і література; Середня освіта (Українська мова і література); Філологія. Польська мова і література; Середня освіта (Польська мова і література); Філологія. Польська мова і література та англійська мова; Журналістика). 1 і 2 семестри;
 • Історія України та української культури (бакалаврат – Середня освіта (Фізика); Середня освіта (Фізика і математика); Фізика та астрономія). 1 семестр;
 • Методика навчання суспільствознавчих предметів (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 7 семестр;
 • Таємні спецслужби на українських землях у ХХ ст. (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 7 семестр;
 • Методика роботи з історичними картами (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 5 семестр;
 • Український національно-визвольний рух у 1960–1980 х рр.: ідеологія, структура, постаті (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 6 семестр;
 • Шкільні олімпіади з історії і правознавства. МАН (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 8 семестр;
 • Методика навчання історичних і суспільствознавчих предметів у профільній школі (магістратура – Середня освіта (Історія)). 2 семестр;
 • Боротьба за українську державність у другій половині ХХ ст. у шкільному курсі історії (магістратура – Середня освіта (Історія)). 3 семестр.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: paskabogdan@i.ua

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника