Єгрешій Олег Ігорович

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук, доцент

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0639-910X

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAL-1583-2021?state=%7B%7D

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 19 жовтня 1974 р. в м. Івано-Франківську. Після закінчення середньої школи (1991 р.) вступив на історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. З 1996 р. працював учителем історії та правознавства у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї-інтернаті (м. Богородчани), вчителем історії в ЗОШ с. Павлівка Тисменицького району, викладачем історії України в Теологічній Академії Української греко-католицької Церкви. З 1999 до 2002 р. навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, після закінчення якої (2002 р.) працює на кафедрі історії України Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, спочатку – на посаді асистента, а з 2006 р. – доцента. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина (1904–1945 рр.)”. У 2008 р. переміг в номінації «Молодий вчений року». З 2009 р. – відповідальний секретар фахового наукового журналу з історії «Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис Галичина». У 2010 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України.

З жовтня 2014 р. – директор Інституту історії Церкви Богословського університету імені Івана Золотоустого. Упродовж 2014 – 2018 р. виступив співорганізатором низки всеукраїнських і регіональних наукових конференцій з історії Української Греко-католицької Церкви ХХ ст. З 2014 р. є членом громадської організації «Поступовий гурт франківців». З 2015 р. – член Національної спілки краєзнавців України.

Сфера наукових зацікавлень охоплює передусім релігійно-церковну проблематику, а також історію повсякденності. Є автором низки наукових, науково-публіцистичних статей, методичної літератури.

Монографії

1). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і питання українсько-польського порозуміння 1904-1939 рр. Івано-Франківськ: Плай. 2001. – 71 с.

2). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин: портрет релігійно-церковного і громадсько-політичного діяча. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – 168 с.

3). Кугутяк М.В., Єгрешій О.І., Дрогомирецька Л.Р., Храбатин Н.Д. Міжвоєнний період 1919 – 1939 рр. Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Керівник авторського колективу, головний ред. В.Великочий. – Івано-Франківськ-Львів-Київ: Манускрипт-Львів, 2012. С. 74–91.

4). Єгрешій О. Релігійно-церковне життя. / О.Єгрешій // Стефаниківський край Черемошу і Пруту. Снятинщина. Історико-етнографічний нарис./ Керівник авторського колективу і головний редактор А.Королько. Снятин-Івано-Франківськ-Львів:Манускрипт-Львів. 2014. С. 540–573.

5). Єгрешій О. Сірецькі-Яримовичі. Івано-Франківськ: КП фірма «ЛІК», 2020. 332 с.

6). Дигдалович О., Єгрешій О. Світлий слід лишаючи по собі… (Пам’яті  Героя Небесної Сотні Андрія Дигдаловича). – Львів: ТОВ «Видавничий Дім «Високий Замок», 2020. 132 с. 

Наукові статті

7). Єгрешій О. Державотворча концепція єпископа Григорія Хомишина // Вісник Прикарпатського університету Серія історія. Івано-Франківськ. 2001. № 4-5. С. 204–211.

8). Єгрешій О. Взаємовідносини митрополита Андрея Шептицького і єпископа Григорія Хомишина // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ. 2001. № 5-6. С.315–321.

9). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і український націоналізм // Питання історії України: Збірник наукових статей. Чернівці, 2002. Т. 5. С. 101–104.

10). Єгрешій О. Місце і роль єпископа Григорія Хомишина в українсько-польському порозумінні 1931–1933 рр. // Україна і Польща в ХХ ст.: проблеми історії і політології. Збірник наукових праць. К., 2002. С. 123–126.

11). Єгрешій О. Проблема взаємовідносин культурно-просвітницьких товариств “Скала” і “Просвіта” у 30-х роках ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск до 60-річчя УПА. Дрогобич, 2002. С.352–361.

12). Єгрешій О. Обрядові дискусії в Галичині першої половини ХХ ст.: спроба історичного аналізу // Київська традиція і східний обряд в Українському християнстві (Науковий збірник). Київ-Тернопіль. 2004. С.84–85.

13). Єгрешій О. Клерикальне культурно-просвітницьке товариство “Скала” (1934–1939 рр.): оптимізація чи деконсолідація? // Україна соборна. Збірник наукових статей. Випуск 2. Частина ІІ. К. 2005. С. 341–349.

14). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин в контексті українсько-польських взаємин у Галичині 1930-х рр.: нові методологічні контури проблеми  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія історія. № 2. 2005. С. 161–164.

15). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і москвофіли: від ідейних розходжень до протистояння (до проблеми становлення Греко-католицького семинаря у Станіславові 1904–1914 рр.) // Нарис історії Івано-Франківської (Станіславівської) семінарії імені Священномученика Йосафата 1907–2007 рр. С.43–54.

16). Єгрешій О. Суперечності між Українським католицьким союзом та Українською католицькою народною партією у 1930-х рр.: генезис, зміст, наслідки // Галичина: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис . 2006-2007. № 12-13. С. 118–125.

17). Єгрешій О., Бурачок Л. Єпископ Григорій Хомишин і Осип Назарук: співпраця, взаємовпливи, ідейні розбіжності // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ. Вип. ХІІ-ХІІІ. 2007. С. 14–24.

18). Єгрешій О., Москалюк М. Єпископ Григорій Хомишин і українське націоналістичне підпілля: історичний досвід та уроки взаємовідносин // Галичина: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2008. № 14. С. 169–173.

19). Єгрешій О., Москалюк М. Український клерикалізм і націоналізм: співпраця, ідейні розбіжності, пошуки компромісу // Галичина: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2009. № 15-16. С. 203–207.

20). Єгрешій О.І. Дидактично-християнські мотиви приватних листів підпільного греко-католицького священика Ярослава Сірецького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2008. Вип. 3. С. 271–274.

21). Єгрешій О.І. Депортація політичних спецпоселенців на Далекий Схід (1950 р.): методологія та спроба реалізації // Питання історії України. Збірник наукових праць. Чернівці: Технодрук, 2008. Том 11. С. 56–104.

22). Єгрешій О.І. Антін Кнігіницький: історичний портрет // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2010. № 17. С. 185–190.

23). Єгрешій О.І. Костянтин Петер: історичний портрет // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2011. № 18-19. С.208–214.

24). Єгрешій О.І., Дрогомирецька Л.Р., Храбатин Н.Д. Станиславів в умовах Другої Речі Посполитої // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2011. № 18. С.55–67.

25). Єгрешій О.І. Клерикальні товариства в Галичині (1930–ті рр.): ідеологія, взаємовпливи, резонанс, історична дидактика. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2012. № 20-21. С. 409– 412.

26). Єгрешій О.І. Ярослав Сірецький: історія арешту «малої людини»/ О.Єгрешій. // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 29. Переяслав-Хмельницький, 2012. С. 294–301.

27). Єгрешій О.І. Проблема побуту і соціально-психологічної адаптації сімей греко-католицьких священиків – політичних переселенців на Далекий Схід 1950-х – першої половини 1960-х рр. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2013. № 22–23. С. 325–334.

28). Єгрешій О. Сакральні архетипи: спроба традиціоналістського погляду на історичну ретроспективу. // Карпати. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній часопис. 2014. № 5. С. 343–356.

29). Єгрешій О. «Гендерна політика» і «гендерна ідеологія»: омоніми чи синоніми? // Емінак: науковий щоквартальник. 2017 р. № 1 (17) (січень–березень). С. 82–89.

30).Єгрешій О. Гендерна ідеологія: науковий дискурс на тлі руйнування традиції // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2016. № 28. С. 155–164.

31).Єгрешій О.І . Історія конфлікту польського посла Броніслава Войцеховського і митрополита Андрея Шептицького в 1938 р. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2017. № 29–30. С.148–154.

32). Єгрешій О. Ювенальна юстиція як новітній виклик перед християнством // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень» / за ред. Заславської О., Мудракова В., Ювсечка Я. Хмельницький, 1-2 червня 2018 р. С. 38–40.

33).Єгрешій О. Новітні виклики перед християнством ХХІ ст.// Карпати: людина, етнос, цивілізація. Науковий журнал з проблем карпатознавства. (Матеріали міжнародної наукової конференції «Гошівська обитель у духовному і культурно-історичному житті України: феномен українського греко-католицького чернецтва. До 400-річчя Чину Св. Василія Великого. 5–6 жовтня 2017 р.»). – 2018. – № 7–8 – С. 334–346;

34). Kuhutiak М., Raikivskyi І., Yehreshii О. Halychyna. Journal of Regional Studies: Science, Culture, and Education. Twenty Years of Publishing Activity // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. Ivano-Frankivsk, 2017. Vol. 4, No. 2. P. 134–138. 

35). Єгрешій О.І., Сигидин М.В. Матеріали особового походження з приватної колекції професора Володимира Грабовецького // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2018. № 31. С.14–27.

36).Єгрешій О.І. Місце греко-католицького духовенства у бойкоті перепису населення 1921 р. у Галичині // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2018. № 31. С.176–184.

37). Єгрешій О.І. Репресивна політика польської влади щодо отця Володимира Стернюка-старшого на початку 1920-х рр.: спроба історичної реконструкції // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні». Львівський музей історії релігії. Львів: «Логос», 2019. Вип. 29. С.150–158.

38). Єгрешій О., Делятинський Р. Репресивна політика польських органів влади проти греко-католицького духовенства  1919 р.: методи та особливості // Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. Вип. 15. С.117–127.

39) Єгрешій О., Дрогомирецька Л. Визначення правового статусу Греко-католицької церкви у польській державі (1919–1925 рр.) // Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис Галичина. 2020. Ч. 33. С.159–167.

40). Сірецька (Заторська) О., Єгрешій О. Підпільна Церква у вимірі локальної історії. Арешт родини священика Антіна Сірецького // Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис Галичина.  2020. Ч. 33. С.177–181.

41). Єгрешій О.І. Методика генеалогічного пошуку у закладах загальної середньої освіти // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. № 3 (189). Березень 2021. Дрогобич. С.96–101.

42). Єгрешій О.І. «Его-документи» про умови депортації та адаптації сімей греко-католицьких священників на Далекому Сході у 1950–1953 рр. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія Історія. 2021. №7/49. С. 169–183. URL: № 7/49 (2021)

43). Сірецька (Заторська) О., Єгрешій О. Щоденник підпільного греко-католицького священика Антіна Сірецького (березень 1950 – грудень 1952 рр.) // Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис Галичина. 2021. №34. С.256–268.

44). Єгрешій О. Вивчення кримінальних справ підпільних священиків УГКЦ як мотиваційний чинник навчання історії в школі // Історія в Рідній школі. Науково-методичний журнал. 2022 р. №1 (231).  Січень-Лютий. С.27. URL: https://pedpresa.ua/wp-content/uploads/2022/01/2022-1-history.pdf

45). Єгрешій О., Дрогомирецька Л. Civic position of the greek catholic clergy in the elections to the polish sejm and the senate // Східноєвропейський історичний вісник. 2022. Вип. 23. С. 99–109.

46). Єгрешій О.І. Кримінальні справи радянських спецслужб на підпільних греко-католицьких священників як джерело до вивчення історії повсякденності // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія Історія. 2022. №10/52. С. 65–83 (Категорія Б). URL: № 10/52 (2022).

47). Єгрешій О. Реакція греко-католицького духовенства на насильницьку смерть Ольги Басараб // Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис Галичина. № 35. 2022. С.109–116.

48). Сірецька (Заторська) О., Єгрешій О. Допит підпільного єпископа Григорія Балагурака радянськими спецслужбами // Науковий культурно-просвітній краєзнавчий часопис Галичина. № 35. 2022. С.163–178.

Матеріали наукових конференцій

49). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і питання реформи календаря 1916 р. // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: соціально-гуманітарні науки. Чернівці: Рута. 2004. С. 196–200.

50). Єгрешій О. Католицька Акція: світське апостольство у Галичині початку 1930-х рр. (спроба історичної екстраполяції) // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. Вип. 1. Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. Івано-Франківськ-Київ, 2008. С.385–391

51). Єгрешій О. Ставлення польської адміністрації і політикуму до програми українсько-польського порозуміння єпископа Григорія Хомишина 1930-х рр.  // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Книга 1. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. Львів: Логос. 2007. С.385–391

52). Єгрешій О. І. Греко-католицьке духівництво в умовах ЗУНР: роль у формуванні органів влади, творенні українського війська // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 18: Західно-Українська Народна Республіка: до 90-річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича; голова редколегії Ярослав Ісаєвич, упорядники Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. Львів, 2009. С. 199–208.

53). Єгрешій О.І. Українська греко-католицька церква в умовах українсько-польського протистояння 1919–1923 рр // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. Вип.ІV: Державно-церковно відносини в контексті досвіду об’єднаної Європи / За загальною ред. О.Береговського. Галич; Івано-Франківськ; Київ, 2011. С. 314–322.

54). Єгрешій О.І. Священик Ярослав Сірецький: історія арешту. // Історія релігій в Україні: науковий щорічник: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. – Львів: вид-во «Логос», 2012. Книга І. С. 716 –726.

55). Єгрешій О.І. «Й малорозбірливі рядки й жива віра між рядками (Спроба «епістолярного» відтворення соціального портрета «малої людини») // Війни пам’ятей та політика примирення: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. Ф. Солдатенка. К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. С. 20–27.

56).Єгрешій О. Спроба «епістолярного» відтворення соціального портрета «малої людини»: релігійний аспект // Історія релігій в Україні: науковий щорічник/ упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. Львів: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2014. – Книга ІІ.: Історія. С. 126–133.

57). Єгрешій О. Традиціоналістська і прогресистська течії у Римо-католицькій церкві сучасної доби: спроба історіософського погляду. // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. Вип. VI: Проблеми екуменізму в сучасній Україні в контексті «Декрету про екуменізм (21.11.1964 р.)» Другого Ватиканського Собору/ За загальною ред.. д.філос. н., д.богосл. (теол.) С.Р.Кияка. Івано-Франківськ: ПП Маргітич О.І., 2014. С. 176–183.

58). Єгрешій О.І. Спільне пастирське послання митрополита Андрея та єпископату Галицької церковної провінції до народу «О виборах до парламенту» (січень 1907 р.): греко-католицька церква перед викликами новітньої доби. // Митрополит Андрей Шептицький – великий праведник України, фундатор національно-культурного відродження в Україні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Коломия, 20 травня 2015 р.) За ред. М.Ковальчука, С.Михайлюк, О.Русакової. Івано-Франківськ: НАІР, 2015. С. 71–74.

59). Єгрешій О.І. Енцикліка папи Лева ХІІІ «Libertas praestantissimum» («Про природу людської свободи») у контексті цивілізаційних змін кінця ХІХ – початку ХХ ст.: спроба історичного погляду // Матеріали міжнародної наукової конференції «Авраамічні релігії: проблеми свободи совісті та віросповідання в контексті міжрелігійних чинників у сфері суспільного буття в Україні та світі» (м. Галич. 4-5 червня 2015 р.). Галич: Інформаційно-видавничий відділ національного заповідника «Давній Галич», 2015 р. С. 109–114.

60). Єгрешій О.І. Митрополит Андрей Шептицький і єпископ Григорій Хомишин в умовах ідеологічної дискусії між галицькими клерикалами і націоналістами міжвоєнної доби // Історія релігій в Україні: науковий щорічник/ упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2015. Книга І. С. 375–381.

61). Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин в умовах українсько-польських взаємовідносин: минуле і сучасне // Історія релігій в Україні / За заг ред. М.Капраля, О.Киричук, І.Орлевич. – Львів : Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського; Інститут філософії імені Г.С.Сковороди. Науковий щорічник. Вип. 27. Львів: вид-во «Логос», 2017. С. 340–351.

62).Єгрешій О. Сакральний архетип «жертви» в уособленні діяльності майора УПА Костянтина Петера – «Сокола» // Полковник УПА Василь Андрусяк – «Грегіт», «Різун»: життя і боротьба (до 70-річчя від дня героїчної загибелі). Матеріали регіональної науково-практичної конференції / Упоряд. Ганцюк П. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. С.103–112.

63). Єгрешій О.І. Антиіммігрантська риторика правих партій Європи 2010-х рр.: причини та прояви: спроба науково-популярного аналізу // Cоціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 75-ій річниці УПА. 19-20 травня 2017 р./ упорядник Дебенко А. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. С.103–112.

64). Єгрешій О. Сучасні виклики перед християнством ХХІ ст.: гендерна ідеологія та ювенальна юстиція // Історія релігій в Україні: наук. щоріч. / За заг. ред. О.Киричук, І.Орлевич, М.Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського; Інститут філософії імені Г.С.Сковороди. Львів: вид-во «Логос», 2018. Вип. 28. Ч. ІІ. 630 с. С. 579–594.

65). Єгрешій О.І. Репресивна політика польських органів влади щодо греко-католицького духовенства на Покутті 1921–1922 рр. // Покуття – колиска українського національного державотворення. 1918–2018 рр. Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції присвяченої 100-річчю утворення Західно-Української Народної Республіки та 570-й річниці надання магдебурзького права містові Тисмениця. м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / за науковою редакцією А.Королька. Тисмениця-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. С.216–220.

66). Єгрешій О.І. Економічна складова активізації правих партій сучасної Європи // “Економічний націоналізм”. Матеріали VIIІ Всеукраїнської наукової конференції у рамках теми “Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави” 12-12 жовтня 2018 р./ упорядник Дебенко А. Івано-Франківськ, Місто НВ, 2018. С.103–112.

67). Єгрешій О. Політика польських органів влади щодо греко-католицького духовенства на Гуцульщині 1919–1925 рр. // Гуцульщина – європейська Атлантида: історія, культура, туризм, персоналітика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції на пошану професора Петра Сіреджука з нагоди 70-річчя. (Івано-Франківськ–Космач, 22 листопада 2019 р.). Краків-Івано-Франківськ-Космач: «Wierchy», 2019. С. 3–16.

68). Єгрешій О. Невідоме епістолярне першоджерело про повернення із заслання єпископа Івана Лятишевського у 1955 р. // Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів: “Логос”, 2020. 284 с.

69). Єгрешій О. Підпільний священик УГКЦ в умовах «пограничної ситуації» (скарга о.Ярослава Сірецького Генеральному прокурору СРСР Р.Руденку, 1959 р., про перегляд його кримінальної справи). Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О. Киричук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. Львів: “Логос”, 2021. Вип.3. С.69–75. 0,3 др. арк.;

70). Єгрешій О. І. Справа села Гриньки (Як прояв ревіндикаційно-полонізаційної акції польської влади на Волині 1938 р.) // Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму. Матеріали ІХ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 16–17 квітня 2021 р. / Наук. ред. О. М. Сич. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2021. С.60–68.

71). Єгрешій О. Фотодокументи як першоджерело історичної регенерації життєдіяльності підпільного священика (на прикладі Ярослава Сірецького) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Треті Грабовецькі історичні читання». Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. С. 119–137.

72). Єгрешій О. Допити священнослужителів Филимона Курчаби та Василя Величковського (20 лютого 1969 р.) як свідків у провадженні кримінальної справи на отця Романа Бахталовського // Історія релігій в Україні: актуальні питання. 2022. Том 1. №4. С.70–84. URL: http://religio.org.ua/index.php/religio-actual-issues/article/view/1444

 Рецензії

73). Єгрешій О.І., Райківський І.Я. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині у висвітленні Мирослави Дядюк: нове бачення. Рецензія на на монографічне видання Мирослави Дядюк «Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та національною заангажованістю». – Львів: Астролябія, 2011 р. – 368 с. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2013. № 22–23. С. 558–560.

74). Єгрешій О.І. «… Залишався прикладом шляхетності та чесності у вчинках, жертовності в національно-визвольній боротьбі» (Огляд ілюстрованого біографічного нарису О.Й.Павлишина «Євген Петрушевич»1863–1940)». Львів: Манускрипт-Львів, 2013. – 400 с.: іл.

75). Єгрешій О. Рецензія на : Павлишин Олег. Євген Петрушевич 1863–1940. Ілюстрований біографічний нарис (Львів: Манускрипт-Львів, 2013). 490 с., іл. // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019. Спецвипуск. С. 699–705 Visnyk of the Lviv University. Series History. 2019. Special Issue. P. 699–705. URL: Павлишин Олег. Євген Петрушевич 1863–1940. Ілюстрований біографічний нарис (Львів: Манускрипт-Львів, 2013), 400 с., іл

Навчальні посібники, методичні рекомендації

76). Марущенко О., Королько А., Бурдуланюк В., Єгрешій О. та ін. Історія України. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності “Історія”, “Політологія”, “Філософія”, “Релігієзнавство”. Івано-Франківськ, 2005. 216 с. С.113–132.

77). Єгрешій О. Як написати наукову статтю з історії. Методичні рекомендації для студентів Інституту історії і політології Івано-Франківськ. 2005. 24 с.

78). Марущенко О., Королько А, Бурдуланюк В., Єгрешій О. та ін. Історія України. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності “Історія”, “Етнологія”, “Політологія”, “Філософія”, “Релігієзнавство” Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2006. 216 с. С.149–163; С. 186–208.

79). Єгрешій О.,Сигидин М. Виконання та захист дипломної і магістерської робіт з історії Івано-Франківськ, 2009 р. 48 с.

80).Єгрешій О.І. Методичний посібник для студентів другого курсу спеціальності 014 Середня освіта. Історія. «Історія української культури». – Івано-Франківськ, 2018 р. 85 с.

81).Єгрешій О.І. Методичні рекомендації для студентів третього курсу спеціальності 014 Середня освіта. Історія. «Історія повсякденності в шкільних курсах з історії». Івано-Франківськ, 2019 р. 35 с.

82). Єгрешій О.І., Сигидин М.В. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)». Івано-Франківськ, 2022. 55 с.

  • Історія України на неісторичних спеціальностях (бакалаврат – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Міжнародні економічні відносини, Політологія, Середня освіта (Математика), Інженерія програмного забезпечення, Фізичне виховання і спорт, Ерготерапія). 1 і 2 семестри;
  • Історія і культура України (бакалаврат – Фізична культура і спорт; виховання і спорт; Середня освіта (фізична культура)). 1 і 2 семестри.;
  • Історія української культури (бакалаврат – Історія та археологія). 2-й семестр;
  • Теоретичні і методичні засади вивчення культури (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 5-й семестр;
  • Історія релігії і Церкви в Україні (магістратура – Середня освіта (Історія)). 3-й семестр;
  • Висвітлення проблематики української культури 1991–2023 рр. у шкільній освіті (магістратура – Середня освіта (Історія)). 3-й семестр;
  • Історія повсякденності у шкільних курсах історії (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 6-й семестр;
  • Державницько-соборницькі погляди українців та боротьба за політичну незалежність 1914–1991 рр. (бакалаврат – Історія та археологія). 5-й семестр;
  • Культурологія (бакалаврат – Історія та археологія). 4-й семестр;
  • Культурологія (бакалаврат – Середня освіта (Історія)). 4-й семестр.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: ludyna@ukr.net

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника