Савчук Богдан Романович

Асистент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук, асистент

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6175-0724

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SLTDSvMAAAAJ&hl=uk 

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 3 червня 1993 р. в селі Саджава Богородчанського району Івано-Франківської області, Україна. Здобув загальну середню освіту в школі села Саджава. У 2010–2014 рр. навчався в Інституті історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за напрямком підготовки «Історія». В 2015 р. здобув диплом магістра за спеціальністю «Історія», кваліфікація – «історик, викладач». У 2019 р. захистив дисертацію кандидата історичних наук «Громадська діяльність Степана Федака (1861–1937 рр.) за спеціальністю 07.00.01 – історія України. З січня 2021 р. – зберігач фондів Музею історії Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. З жовтня 2023 р. – асистент кафедри історії України і методики викладання історії.

Сфера наукових зацікавлень: історія України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.; громадське життя українців у Галичині; історія адвокатури краю.

Монографія

 1. Савчук Б.Р. Адвокатська, економічна і громадсько-політична діяльність Степана Федака (1861-1937). Серія “Адвокатська біографістика”, т. 4. Львів: Манускрипт-Львів, 2020. 304 с. (ISBN 978-617-697-053-8)

Наукові статті у фахових виданнях України, збірниках наукових праць, конференціях

 1. Дрогомирецька Л., Савчук Б. Економічна політика ЗУНР: історико-правовий аспект. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2014. Ч.25–26. С.132–141.
 2. Савчук Б.Р. Внесок С. Федака у розвиток Українського страхового товариства «Дністер» у Львові (1892-1914 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: історія. Вип. 2. Ч. 3. С. 18–22.
 3. Савчук Б.Р. Листування Степана Федака в російському полоні з Володимиром Охримовичем (серпень 1915 – грудень 1916 рр.). Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2016. Ч.28. С. 233–238.
 4. Савчук Б.Р. Штрихи до історії розвитку Товариства взаємного страхування «Дністер» у м. Львів (1892 – 1914 рр.). Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 травня 2017 року). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2017 р. С. 79–82.
 5. Савчук Б.Р. Місце Степана Федака в діяльності Українського горожанського комітету у Львові (1918–1921). Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2017. Ч. 29–30. С. 130–139.
 6. Савчук Б.Р. Маловідомі листи Степана Федака до Івана Франка (1902–1904 рр.). Молодий вчений. 2018. №4 (56). С. 599–603.
 7. Савчук Б.Р. Адвокатська діяльність Степана Федака наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2018. Ч. 31. С. 136–145.
 8. Савчук Б.Р. Терористичний акт 25 вересня 1921 р. і Степан Федак-старший. Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич, 2018. Спеціальний випуск 3. С. 231–237.
 9. Райківський І., Савчук Б. З історії взаємин Степана Федака та Степана Смаль-Стоцького. ХІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 185-річниці від дня народження Ю. Федьковича та 160-й річниці від дня народження С. Смаль-Стоцького. Тези доповідей, Чернівці 1–2 листопада, 2019. С. 30–32.
 10. Савчук Б. Степан Федак (1861 – 1937): адвокатський шлях і громадська діяльність. Вісник Національної асоціації адвокатів України. Київ, 2020. квітень, №4 (62). С. 62–64. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2020-04-09-v-snik-naau_5e8f756ae9c6b.pdf
 11. Савчук Б.Р. Пам’яті прикарпатців – Героїв Небесної сотні. Краєзнавець Прикарпаття. Регіональний науково-методичний альманах. Івано-Франківськ, 2022. №39 (січень–червень). С. 42–44.

 • Історія України та української культури (бакалаврат – Комп’ютерна інженерія, семінарські заняття); 1 семестр;
 • Історія України (бакалаврат – Журналістика, Філологія, Середня освіта (українська мова і література), семінарські заняття); 2 семестр.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: bohdan.savchuk@pnu.edu.ua

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника