Кобута Степан Йосифович

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії,

кандидат історичних наук, доцент

 

 

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився в селищі Войнилів Калуського району Івано-Франківської області. Навчався у місцевій середній школі. У 1982 р. закінчив з відзнакою Львівський технікум промислової автоматики, працював на підприємствах радіоелектронної промисловості в Івано-Франківську та в інших містах. Після строкової військової служби вступив на історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника, який закінчив у 1992 р., отримавши диплом з відзнакою. Два роки був  учителем історії у СШ № 68 м. Львова. Із вересня 1994 р. переїхав до Івано-Франківська, викладав історію та суспільні дисципліни в Івано-Франківському коледжі електронних приладів.

Упродовж 1997–2000 рр. працював у Відділі регіональних проблем Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Під керівництвом професора О.Ю. Карпенка займався дослідженням історії Західно-Української Народної Республіки, підготовкою до друку багатотомного збірника документів і матеріалів з даної тематики. Водночас написав і у липні 2001 р. захистив у Спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича кандидатську дисертацію на тему: «Суспільно-політичні процеси в західному регіоні України (1988−1999 pp.)». Із 2000 р. працював на кафедрі всесвітньої історії, влітку 2001 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри історії України, у 2002 р призначений доцентом кафедри історії України Прикарпатського національного університету. Із грудня 2002 по червень 2005 рр. працю займав управлінську посаду начальника обласного управління з питань внутрішньої політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, за сумісництвом вів навчальні заняття з історії України в ПНУ.

Із серпня 2005 р. доцент кафедри історії України, 2009 р. присвоєно вчене звання доцента. Крім викладацької роботи займається науковою діяльністю.   Взяв участь у 120 наукових конференціях, автор понад 200  наукових публікацій, з них двох десятків колективних монографій, п’ятитомного археографічного збірника «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали» (2001–2015), понад 50 публікацій у фахових наукових виданнях України, 60 статей у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій,  більше 70 гасел і статей у чотиритомному виданні «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки», 7 навчально-методичних посібників.

Сфера наукового зацікавлення – політична історія України ХХ ст.. та сучасної України; умови і процеси легалізації Української греко-католицької церви (1987–1991 рр.); суспільно-політичні трансформації в Україні на рубежі XX–XXI ст. Досліджує також історію розвитку адвокатської справи в Галичині, діяльність українських адвокатів Прикарпаття (Станиславівщини) наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.

Монографічні видання та розділи (підрозділи) у колективних монографіях

Колективні монографії та видання:

 1. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення і перспективи розвитку. Івано-Франківська область. К. : Знання, 2010. 335 с.
 2. Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності. Івано-Франківськ, вид. Третяк І.Я., 2010. 336 с.
 3. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. 688 с.
 4. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с.
 5. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 3: П – С. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. 576 с.
 6. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 4: Т – Я. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. 688 с.
 7. Кугутяк М., Гаврилів Б., Кобута С.Й. Літопис державотворення на Прикарпатті (1988-2001). Івано-Франківськ : Плай, 2002. 96 с.
 8. Покуття: історико-етнографічний нарис. Львів : Манускрипт-Львів, 2010. 455 с.
 9. Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківськ): монографія. Івано-Франківськ – Львів – Київ : Манускрипт-Львів, 2012. 583 с.
 10. Кобута С.Й. У незалежній Українській державі. Прикарпаття – спадщина віків. Пам’ятки природи, історії культури, етнографії. Історико-культурне видання. Львів : Манускрипт-Львів, 2006. С. 388–437.
 11. Кобута С. Листопадовий чин. Західно-Українська Народна Республіка, 1918-1923: Ілюстрована історія. Львів – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. С. 120–141.
 12. Кобута С. Законодавча і нормотворча діяльність. Західно-Українська Народна Республіка, 1918–1923: Ілюстрована історія. Львів – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. С. 182–191.
 13. Кобута С., Кобута Л. Українська преса. Західно-Українська Народна Республіка, 1918-1923: Ілюстрована історія. Львів – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. С. 458–469.
 14. Кобута С. Івано-Франківськ в умовах незалежної української держави (1991-2011). Історія Івано-Франківська в ХХ – ХХІ ст. Колективна монографія. Івано-Франківськ, 2012. С. 196–223.
 15. Кобута С.Й. У незалежній українській державі. Стефаниківський край Черемошу й Пруту… Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авт. кол., головн. ред. А. Королько. Снятин – Івано-Франківськ – Львів : Манускрипт-Львів, 2014. С. 308–332.
 16. Кобута С. Між конформізмом та об’єктивністю: історик Олександр Карпенко в умовах «розвинутого соціалізму” (1949-1978). Олександр Карпенко – шлях до себе. До 100-річчя професора Олександра Юхимовича Карпенка. Монографія. Івано-Франківськ, Лілея-НВ, 2022. С. 9–56.
 17. Кобута С. Професор О.Ю. Карпенко у світлі документів і матеріалів. Олександр Карпенко – шлях до себе. До 100-річчя професора Олександра Юхимовича Карпенка. Монографія. Івано-Франківськ :, Лілея-НВ, 2022. С. 270–332.
 18. Кобута С. Партійно-ідеологічний тиск на Олександра Карпенка у 1950-х – 1970-х рр. Олександр Карпенко – історик Української революції : До 100-річчя від Дня народження: колективна монографія / За ред. М. Кугутяка, І. Райківського, С. Кобути. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 58–82.
 19. Kobuta Stepan, Kobuta Svitlana. Soviet and Nazi Repressive Policies Towards Ukrainian Lawyers of the Stanislav Region During World War II. Stalin’s repressions against the population of the western regions of Ukraine (1939 – 1953): social and personal dimensions, politics of memory : Collective Monograph / ed. V. Ilnytskyi. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Р. 193–212.

 Збірники документів і матеріалів

 1. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали / Упорядники: О. Карпенко, К. Мицан, наук.-ред. роб.: В. Великочий, Л. Волосянко, С. Кобута. Т.1. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. 584 с.
 2. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. Т.2. Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси. Упорядники: О.Карпенко, К.Мицан, В.Великочий, Л.Волосянко, С.Кобута. Т.2. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. 712 с.
 3. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Документи і матеріали. Т.3. Книга 1. Соціально-економічні відносини і визвольні змагання / Упорядники: О. Карпенко, К. Мицан, В. Великочий, Л. Волосянко, С. Кобута, Г. Пославська-Шелест та ін. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. 644 с.
 4. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Збірник документів і матеріалів. Т. 3. Книга 2. Суспільно-політичні процеси. Національно-культурне відродження / Упорядники: О. Карпенко, К. Мицан, В. Великочий, Л. Волосянко, С. Кобута, Г. Пославська-Шелест. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. 680 с.

Наукові статті у фахових виданнях та журналах категорії А та Б

 1. Кобута С. Ідея соборності в політичному житті сучасної України. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. ІІ. Івано-Франківськ, 1999. С. 58–63.
 2. Кобута С. Політичні аспекти легалізації Української греко-католицької церкви (1987-1991 рр.). Людина і політика. 1999. №3. С. 23–28.
 3. Кобута С. Розвиток політичної боротьби на Прикарпатті в 1989-1990 роках. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. №3. С. 76–94.
 4. Кобута С. Конституційний проект Галицької Республіки. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Вип. 6. Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. Львів, 2000. С. 154–156.
 5. Кобута С. «Рух»: перша новітня громадська організація на Прикарпатті. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. ІІІ. Івано-Франківськ, 2000. С. 135–144.
 6. Кобута С., Мицан К. Життя, присвячене служінню науці: до 80-ліття професора О.Ю.Карпенка. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2001. № 5–6. С. 21–34.
 7. Кобута С. Науковець і партійно-ідеологічна система: документи і матеріали. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2001. № 5–6. С. 51–72.
 8. Кобута С. Прикарпаття в новітній українській національно-демократичній революції (1988-2001). Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2001. № 7. С. 34–47.
 9. Кугутяк М., Кобута С. Важка історія важкого століття. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. № 8. С. 223.
 10. Кобута С.Й. Регіональна специфіка формування Народного Руху України за перебудову. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. VІ. Івано-Франківськ, 2002. С. 149–159.
 11. Кобута С., Кобута Л. Політична та ідейна співпраця Володимира Винниченка і Володимира Левинського. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. 2003. Вип. 48. С. 44–46.
 12. Кугутяк М., Кобута С. Важка історія важкого століття. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2003. №1 (20). С. 457–460.
 13. Кобута С. Політичні перетворення в західноукраїнському регіоні у 1991 р. Сторінки історії. Збірник наукових праць / Відп. ред. Н.Ф. Гнатюк. К. : ІВЦ «Вид-во «Політехніка», 2005. Вип.23. С. 225–229.
 14. Кобута С. «Неформальні» громадські організації у 1987-1989 роках як попередники українського політичного руху. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. Зуляка І.С. Вип. 1. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. С. 125–134.
 15. Кугутяк М., Кобута С. Політико-правові підстави визнання ОУН та УПА воюючою стороною у Другій світовій війні. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2008. №14. С. 58–67.
 16. Кобута С.Й. Західно-Українська Народна Республіка: нетиповий приклад українського державотворення під час Української революції 1917–1921 рр. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 18 / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. 2009. С. 51–61.
 17. Кобута С.Й. «Бандеризація» України: загрози уявні і реальні. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2009. № 15–16. С. 709–720.
 18. Кобута С.Й., Кобута Л.П.Демократичні вибори в Україні 1990 р.: особливості проведення та наслідки. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск 17. 2010. С. 35–45.
 19. Кобута С. Президентські вибори 2010 р.: особливості проведення та результати. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2010. №17. С. 209–218.
 20. Кобута С.Й. «Галицька асамблея 1991 року»: політичний проект чи спроба регіонального співробітництва. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 19. 2011 С. 35–45.
 21. Кобута С.Й. Міська влада Івано-Франківська(1990-1994): правління «перших демократів». Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. № 18-19. С. 94–110.
 22. Кобута С. Й. Питання ветеранського статусу вояків УПА: консолідаційний ресурс політиків та правові перспективи визнання самих ветеранів. Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 583-584. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2011. С. 173–176.
 23. Кобута С. Й., Яворський А. А. Стан та тенденції економічного співробітництва в українсько-грузинських економічних відносинах у 2005–2011 рр. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2012. № 20–21. С. 105–111.
 24. Кобута С. Й., Кобута Л. П. Івано-Франківськ у 1992 р.: тенденції соціально-економічного життя міста у перший рік української незалежності. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2013. № 21–22. С. 272–281.
 25. Кобута С. Й. Івано-Франківська обласна філія Української Гельсінської спілки (1988–1990 рр.). Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2013. Вип. 23-24. До 20-ліття утворення кафедри історії слов’ян і 80-річчя професора Петра Федорчака. С. 129–135.
 26. Кобута С. Й., Яворський А. А. Гуманітарні аспекти сучасних українсько-грузинських відносин. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип.25. 2014. С. 68–76.
 27. Кобута С. Й. Форми і методи протидії відродженню УГКЦ комуністичною владою в 1987–1989 рр. (на прикладі Івано-Франківської області). Карпати: людина, етнос, цивілізація. Вип. 5. 2014. С. 224–229.
 28. Кобута С. Археографічний внесок професора О.Карпенка в тематику дослідження історії Західно-Української Народної Республіки. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-ї річниці утворення Західно-Української Народної Республіки. Ч. 25–26. 2014. С. 358–363.
 29. Кобута С. Героїка національної пам’яті про січове стрілецтво як чинник активізації політичної боротьби українців за незалежність в кінці 1980-х – на початку 1990-х років. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Вип. 26. 2015. С. 229–233.
 30. Кобута С., Кобута Л. Масові несанкціоновані зібрання на Прикарпатті 1989 р. як чинник демократизації суспільно-політичного життя регіону. Галичина. Науковий і культурно-просвітницький краєзнавчий часопис. 2015. Ч. 27. С. 157–167.
 31. Кобута С. Професійна і громадсько-політична діяльність адвокатів Станиславівщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.): історіографічний огляд. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Ч. 28. 2016. С. 165–177.
 32. Кобута С., Кобута Л. Місце Гошівського монастиря у процесах боротьби за легалізацію УГКЦ на Долинщині наприкінці 1980-х років. Карпати: людина, етнос, цивілізація. № 7–8. 2017–2018. С. 146–157.
 33. Кобута С. Українські правники Станиславівщини у національно-визвольних змаганнях 1914–1921 рр. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 21. 2017. С. 21–28.
 34. Кобута С. Професійна і громадсько-політична діяльність адвокатів Станиславівщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.): джерелознавчий аспект. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Ч. 29–30. 2017. С. 217–225.
 35. Кобута С., Кобута Л. Політична і парламентська діяльність українських адвокатів Станиславівщини (кін. ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ  ЛІК, Вип.12. 2018. С. 46–57.
 36. Кобута С., Паска Г. Адвокат Лев Бачинський: штрихи до біографічного портрет. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Ч. 31. 2018. С. 126–135.
 37. Кобута С., Кобута Л. Громадсько-політична діяльність українського дисидента Ярослава Лесіва. Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ : ЛІК, Вип. 13. 2019. С. 15–25.
 38. Кобута Ст., Кобута Св. «Мужицький» адвокат з Гуцульщини Іван Семанюк (Марко Черемшина) (1874–1927). Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2020. Ч. 33. С. 146–157.
 39. Кобута С. Українські адвокати Станиславівщини – жертви комуністичного і нацистського репресивних режимів у 1939‒1945 рр. Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ. Серія Історія Дрогобич. Випуск 4/46 (2020). С. 104– DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.4/46.215315
 40. Kobuta, S.Y., & Kobuta, S.S. (2021). Literary work of the Ukrainian Galician lawyers at the end of the XIX – beginning of the XX century. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. Випуск 6/48, (2021). С.160–179. doi: https://doi.org/10.24919/2312- 2595.6/48.228477
 41. Кобута С. Професійна робота та матеріальні умови діяльності українських повітових адвокатів Галичини на рубежі ХІХ-ХХ ст. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Ч. 34. С. 103–115.
 42. Кобута С., Кобута Л. Інститут суспільних наук АН УРСР у житті й науковій творчості професорів Олександра Карпенка та Володимира Грабовецького. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. Вип. С. 148–161. https://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?portfolioitemid=532 DOI: 10.33402/ukr.2021-34-148-161
 43. Кобута С. Життя, побут, заняття західноукраїнських правників у радянському і західному світах у повоєнні роки (1944-1953 рр.). Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь Ільницький (головний редактор) та ін. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. Випуск 10/52 (2022). С.180– DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.10/52.257912
 44. Kobuta, S. & Tkachuk, P. (2023). The 2008 Russo-Georgian War through the Prism of the Ukrainian Politicum. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk [East European Historical Bulletin], 27, 202–216. doi: 10.24919/2519-058X.27.281524

Статті в зарубіжних виданнях

 1. Кобута С. Українські адвокати Станиславова: професійна і громадсько-культурна діяльність (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Po stronie pamięci i dialogu… Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Tom II. Gospodarka – Kultura – Religia, red. P. Hawrylyszyn, M. Kardas, A.A. Ostanek, Warszawa – Stanisławów 2017, С. 121–137.
 2. Кобута С. Українські адвокати Станиславова і Станиславівщини у 1918–1925 рр.: чисельність, територіальне представництво, специфіка професійної і громадської діяльності. W obliczu nowej rzeczywistosci Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1918-1923, Tom II Administracja-Kultura, red. P. Hawrylyszyn, M. Kardas, A.A. Ostanek, Warszawa – Iwano-Frankiwsk, 2018, С. 128–147.
 3. Кобута С. Українські адвокати Станиславівщини в умовах радянського репресивного режиму 1939–1941. Wojna zmieniła wszystko Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie wojny, okupacji i «wyzwolenia» (1939–1945) Станиславів та Станиславівщина у період війни, окупації і «визволення» 1939-1945. Т.ІІ. Адміністрація – Культура. Warszawa – Івано-Франківськ, 2019. С. 77–

 Навчальні посібники

 1. Кобута С. Рух за державну незалежність і національне відродження. Мій рідний край – Прикарпаття. Навчальний посібник. Івано-Франківськ: Плай, 2000. С.365–
 2. Кобута С. Історія України: модульний курс. Навчально-методичний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2008. 65 с.
 3. Кобута С. Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні. Методичні матеріали до вивчення спецкурсу. Для студентів спеціальності «Історія». Івано-Франківськ, 2008. 24 с.
 4. Кобута С.Й. Кобута Л. П. Науково-дослідницька робота студентів. Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Історія» і «Політологія». Івано-Франківськ, 2008. 56 с.
 5. Кобута С.Й., Кобута Л. П. Пошукова і дослідницька робота в архівах. Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Історія» і «Політологія» Івано-Франківськ, 2010. 64 с.
 6. Кобута С.Й., Соловка Л. М.Організація пошукової і дослідницької роботи в архівах: на прикладі Державного архіву Івано-Франківської області. Науково-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2015. 216 с. Ел. версія посібника розміщена на сайті Державного архіву Івано-Франківської області. Режим доступу: http://daifo.if.gov.ua/pdf/search_man.pdf
 7. Кобута С., Королько А. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для студентів освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія) спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Івано-Франківськ, 2018. 42 с.
 • Історія України середини ХVІ – ХVIІІ ст. (бакалаврат – “Середня освіта (Історія)”), 3 семестр, (бакалаврат – “Історія та археологія”), 4 семестр;
 • Історія України (бакалаврат – для студентів неісторичних спеціальностей  педагогічного факультету та факультет психології). 1 семестр;
 • Тоталітарні держави у ХХ століття: ідеологія, структура, диктатори курси (бакалаврат – “Середня освіта (Історія)”), 5 семестр.
 • Національна еліта у боротьбі за державність і соборність України (1914-1921 рр.) (бакалаврат – “Історія та археологія”), 6 семестр;
 • Правознавство в школі (бакалаврат – “Середня освіта (Історія)”), 7 семестр;
 • Російсько-українська війна 2014-2023 рр. (бакалаврат – “Середня освіта (Історія)”), 7 семестр; (бакалаврат – “Історія та археологія”), 7 семестр;
 • Актуальні проблеми історії незалежної України (бакалаврат – “Історія та археологія”), 8 семестр;
 • Історія розвідки провідних країн світу (бакалаврат – “Середня освіта (Історія)”), 8 семестр;
 • Українське кіно: історія, фільми, постаті (магістратура – “Середня освіта (Історія)”), 3 семестр.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин
кафедра історії України і методики викладання історії
вул. Шевченка, 57, ауд. 601
(гуманітарний корпус, 6-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

e-mail: stepan.kobuta@pnu.edu.ua

тел: (0342) 59-60-06

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника