Наукова робота студентів

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Єгрешій О., Сигидин М. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для студентів спеціальності 014 “Середня освіта (Історія)”

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ НА КАФЕДРІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ (2015-2023)

2023

 1. Басіста Л. Формування історико-предметної компетентності школярів (на прикладі вивчення теми «Українські землі у роки Другої світової війни») у 10 класі ЗЗСО // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 35–42. URL: http://surl.li/ouqnv
 2. Гулейчук В. Методика вивчення історії ВМС України в навчальному процесі у школі // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 53–56. URL: http://surl.li/ouqnv
 3. Дячук Б. Історія княжого Галича у шкільному курсі історії // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 100–105. URL: http://surl.li/ouqnv
 4. Зварич А. Активні та інтерактивні методи навчання у національно-патріотичному вихованні учнів 10–11 класів // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 230–235. URL: http://surl.li/ouqnv
 5. Івасюта Ю. Спільне та відмінне у деколонізаційних процесах США та України в 2022–2023 рр. // «Дніпровські історичні читання»: Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2023 р., м. Дніпро / Ред. колегія: Д. Архірейський (відп. ред.), А. Венгер, О. Журба, О. Каковкіна, С. Каюк, Т. Литвинова, О. Посунько. Дніпро, 2023. С. 114–116.
 6. Івасюта Ю. Найоригінальніші акції щодо декомунізації в Івано-Франківській області в 2020–2022 рр. // The 11th International scientific and practical conference «Modern research in world science» (January 29–31, 2023) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2023. С. 998–1001.
 7. Івасюта Ю. Радянізація окупованих територій України в 2022–2023 рр. // Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє (20 квітня 2023 р). Черкаси. 2023. С. 60–62.
 8. Кашпур А. «Жіноче питання» в підручниках з історії України для 10 класу ЗЗСО // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 59–64. URL: http://surl.li/ouqnv
 9. Кінаш І. Концептуальний підхід НУШ при вивченні постаті Д. Вітовського на уроках історії // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 64–67. URL: http://surl.li/ouqnv
 10. Кузишин Н. Висвітлення американської військової допомоги України 2014–2023 рр. в навчальному процесі у школі: методичні аспекти // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 71–73. URL: http://surl.li/ouqnv
 11. Личковська В. Методи та прийоми навчання на уроках історії в школі крізь призму сучасної військової журналістики // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 73–76. URL: http://surl.li/ouqnv
 12. Луцик В. Методи боротьби радянської агентури проти націоналістичного підпілля на Станіславщині у другій половині 1940-х рр. – першій половині 1950-х рр. // ХІV Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція. Тези доповідей. Чернівці, 27–28 жовтня 2023 р. / Наук. ред. О. В. Добржанський. Чернівці : Технодрук, 2023. С. 122–126.
 13. Мельничук В. Духовенство Галицького деканату в структурі Станиславівської єпархії УГКЦ (1885–1891 рр.): спроба просопографічного портрета // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 154–161. URL: http://surl.li/ouqnv
 14. Мельничук В., Делятинський Р. Галицький деканат в структурі Української Греко-Католицької Церкви (кінець XVIII – початок ХХІ ст..): ретроспективний погляд // Галич: збірник наукових статей / за ред. А. Стасюка. 2023. Вип. 8. С. 205–222.
 15. Мужик Р. Історія парафії святих безсрібників і чудотворців Косми і Дем’яна в селі Петрилів // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 161–167. URL: http://surl.li/ouqnv
 16. Палійчук І. Висвітлення життєпису Ольги Ільків (1920–2021 рр.) в історико-краєзнавчій діяльності в ЗЗСО // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 167–171. URL: http://surl.li/ouqnv
 17. Палійчук І., Райківський І. Ольга Ільків – зв’язкова Романа Шухевича: штрихи до політичного портрету // ХІV Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція. Тези доповідей. Чернівці, 27–28 жовтня 2023 р. / Наук. ред. О. В. Добржанський. Чернівці : Технодрук, 2023. С. 119–122.
 18. Перегінець О. Реалізація компетентнісного підходу засобами гейміфікації у позашкільній історико-краєзнавчій освіті // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 115–120. URL: http://surl.li/ouqnv
 19. Перегінець О., Королько А. Використання інструментів гейміфікації у позашкільній історичній освіті // Молодь і ринок. 2023. № 2 (210). С. 98–104. URL: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/273961
 20. Перегінчук М. Інтерпретація українського національного руху кінця 1950-х – початку 1980-х рр. у шкільних підручниках // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 171–176. URL: http://surl.li/ouqnv
 21. Перегінчук М. Опозиційна поезія у самвидавному часописі «Український вісник» (1970–1972 рр.) // ХІV Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція. Тези доповідей. Чернівці, 27–28 жовтня 2023 р. / Наук. ред. О. В. Добржанський. Чернівці : Технодрук, 2023. С. 173–177.
 22. Печенюк К. Гуртки історико-краєзнавчого профілю Центру освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради: зміст та особливості роботи // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 263–266. URL: http://surl.li/ouqnv
 23. Попович Л. Методика вивчення історичних постатей у загальноосвітніх навчальних закладах // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 266–272. URL: http://surl.li/ouqnv
 24. Романишин В., Маслій О. Культурно-просвітницька діяльність духовенства Гусятинського деканату Станиславівської єпархії ГКЦ на початку ХХ ст. // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 183–198. URL: http://surl.li/ouqnv
 25. Сеничак Х., Єгрешій О. Злочини радянських спецслужб проти греко-католицьких священиків 1940-х рр. // Law and Society. International Journal. 2022. Issue 6. C. 70–79.
 26. Струтинець О. Друга світова війна у сучасних шкільних підручниках з історії України // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 203–208. URL: http://surl.li/ouqnv
 27. Филипчук Л. Гуцульщинознавство у сучасній педагогічній літературі // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 81–89. URL: http://surl.li/ouqnv
 28. Шепітак Н. Промисловість міста Калуша у період післявоєнної відбудови (1944–1958 рр.) // Студентські історичні зошити. 2023. Ч. 15. С. 60–69.
 29. Якубів Н. Міжетнічна культурна спадщина Станиславова – Станіслава – Івано-Франківська: віртуальний контент // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2023. С. 22–29. URL: http://surl.li/ouqnv

2022

 1. Бойда А. Історіографічний доробок науково-педагогічної спадщини Миколи Пирогова // Студентські історичні зошити. 2022. Ч. 14. С. 65–73.
 2. Бойда А. Методика проведення соціологічних досліджень з вивчення сучасних реформ в Україні в рамках підготовки написання студентських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія) // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. С. 34–38.
 3. Бойда А. Покутянин з унікальною долею: політичний злет та падіння Василя Порайка // Еврика–ХХІІІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. С. 18–20.
 4. Бойда А. В. Галичани як учасники створення СРСР в 1920–1937 рр. // Звільнення від СРСР: історія і сьогодення : зб. матер. Всеукр. студ. наук. конф., з міжнародною участю, присвяченої 31-річниці розпаду Радянського Союзу та 100-річчю підписання договору щодо утворення СРСР, 20 травня. 2022 р. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, С. 20–23.
 5. Бойда А. Галицький слід в утворенні СРСР // Травневі студії: історія, міжнародні відносини: Збірка матеріалів IV Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Травневі студії 2022: історія, міжнародні відносини», присвяченої 85-річчю Донецького національного університету імені Василя Стуса і факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. / за ред. Ю. Т. Темірова. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. Вип. 7. С. 164–167.
 6. Дзудзило О. «Школа майбутнього – вже сьогодні» // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. С. 30–34.
 7. Жук А. Єпископська діяльність ієрарха Української греко-католицької церкви Михайла Сабриги (1986–2006 рр.) // Студентські історичні зошити. 2022. Ч. 14. С. 44–49.
 8. Кас’яненко М. Польсько-українське порозуміння 1920 р. // Студентські історичні зошити. 2022. Ч. 14. С. 28–35.
 9. Красневич І. Презентація челенджу «Люби і знай свій рідний край» у веб-просторі: практика застосування студентського проєкту у відеохостингу YouTube-каналу «ПНУ краєзнавство ФІПМВ» // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. С. 38–42.
 10. Кречко В. Реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі закладів загальної середньої освіти в музеях міста Коломиї // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. С. 126–131.
 11. Кузьмич Х. Рідний край 1950–1980-х рр. у навчально-виховній роботі з учнями (на прикладі історії Рожнятівщини) // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. С. 91–96.
 12. Куриляк І. Івано-Франківський краєзнавчий музей як платформа краєзнавчих досліджень школярів закладів загальної середньої освіти // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. С. 135–138.
 13. Куриляк І. Експозиція Івано-Франківського краєзнавчого музею як платформа науково-дослідної роботи учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Музей сьогодні: аспекти діяльності. Івано-Франківськ, 2021. С. 33–42.
 14. Меллеш Л. Освітньо-виховний потенціал шкільного музею Діловецього ЗЗСО Рахівскьої міської територіальної громади // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. С. 143–150.
 15. Павуляк С. Челендж «Люби і знай свій рідний край» у відеохостингу You-Tube-каналу «ПНУ краєзнавство ФІПМВ» – новітня форма популяризація історії рідного краю // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. С. 42–45.
 16. Паньків Л. Політичні репресії радянської каральної системи проти родин учасників національно-визвольного руху 1944–1953 рр. на Прикарпатті // Еврика–ХХІІІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. С. 35–38.
 17. Парцей В. Літні позашкільні табори і фестивалі на Калущині в навчально-виховній роботі з учнівською молоддю // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. С. 180–183.
 18. Перегінець О. Гейміфікація у шкільній та позашкільній історичній освіті // Студентські історичні зошити. 2022. Ч. 14. С. 49–58.
 19. Печенюк К. Діяльність гуртків історико-краєзнавчого спрямування Центру освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради // Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р. / За наук. ред. М. Ю. Косила і А. З. Королька. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. С. 49–52.

2021

 1. Гресько А. Єгрешій О., Ліквідація Погонського монастиря радянськими урядовими структурами в 1945–1953 рр. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2021. Ч. 34. С. 211–221.
 2. Гресько А. Погонський монастир у 90-х рр. ХХ ст.: відродження паломницького осередку // Студентські історичні зошити. 2021. Вип. 13. С. 31–38.
 3. Третьякова О. Вплив агентурної роботи карально-репресивного апарату на становище підпілля Богородчанщини та використання спецзасобів проти ОУН і УПА // Студентські історичні зошити. 2021. Вип. 13. С. 25–31.
 4. Парцей В. Заклади позашкільної освіти і літні позашкільні табори на Калущині та їхня роль у навчально-виховній роботі з учнівською молоддю // Студентські історичні зошити. 2021. Вип. 13. С. 58–67.
 5. Дутчак Р., Королько А. Міфологічні та космологічні уявлення про писанку в Україні та світі // Мистецтво писанкового розпису – соціокультурний скарб України. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю заснування Музею писанкового розпису (у рамках проведення ХІ Всеукраїнського фольклорного фестивалю «Писанка», м. Коломия, 21 квітня 2018 р.). Львів : Растр-7, 2021. С. 173–177.
 6. Касюкевічус В. Чорнопотіцька писанка – від космогонічного атрибуту до предмету сучасної рекреації // Мистецтво писанкового розпису – соціокультурний скарб України. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю заснування Музею писанкового розпису (у рамках проведення ХІ Всеукраїнського фольклорного фестивалю «Писанка», м. Коломия, 21 квітня 2018 р.). Львів : Растр-7, 2021. С. 87–92.
 7. Бойда А. Від рядового до генпрокурора: політична кар’єра та доля Василя Порайка // Краєзнавець Прикарпаття. 2020. № 36 (липень-грудень). С. 47–51.
 8. Бойда А. Громадсько-політична діяльність Василя Порайка (1887–1937 рр.) в австро-угорський період // ХІІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 400-річчю Хотинської війни. Тези доповідей, Чернівці, 22–23 жовтня 2021 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. С. 113–116.
 9. Дичкевич (Дзудзило) О. Освітньо-виховний потенціал туристично-краєзнавчої роботи в закладах загальної середньої освіти (досвід реалізації проєкту «Школа майбутнього – вже сьогодні» («Жива історія») у Спаській ОТГ Івано-Франківської області) // Еврика – ХХІІ. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 35–36. https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/122/2021/11/Еврика_22-верстка.pdf
 10. Печенюк К. Позашкільна історико-краєзнавча робота (на прикладі діяльності Центру освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради). Еврика – ХХІІ. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 55–57. https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/122/2021/11/Еврика_22-верстка.pdf
 11. Дичкевич (Дзудзило) О. Педагогіка сучасні [відеофільм – методична розробка]. Івано-Франківськ, 2021. 3 хв. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/7636
 12. Дичкевич (Дзудзило) О. Школа майбутнього – вже сьогодні [відеофільм – методична розробка]. Івано-Франківськ, 2021. 6 хв. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/7635

2020

 1. Кречко В., Королько А. Особливості впровадження музейної педагогіки в сучасному інноваційному освітньому просторі України (на прикладі музеїв міста Коломиї) // Гірська школа Українських Карпат. 2020. № 22. С. 88–94.
 2. Дичкевич О. Освітньо-виховний потенціал туристично-краєзнавчої роботи в закладах загальної середньої освіти та в закладах позашкільної освіти (на прикладі села Спас Спаської ОТГ Івано-Франківської області) // Студентські історичні зошити. 2020. Вип. 12. С. 28–35.
 3. Синяк Ю. Переяслав (1654 р.) як прототип політичної доктрини «русского мира» // Студентські історичні зошити. 2020. Вип. 12. С. 15–21.
 4. Сенів Р. Громадська діяльність Омеляна Огоновського (1833–1894 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2020. № 12. С. 35–39.
 5. Бойда А. Від рядового до генпрокурора: життя та діяльність Василя Порайка (1888–1937) // Студентські історичні зошити. 2020. Вип. 12. С. 39–47.
 6. Будинкевич Л. Діяльність Михайла Геника-Березовського у товаристві «Просвіта» // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Товариство «Просвіта» – символ української національної ідеї (до 150-річчя «Просвіти»)» (м. Івано-Франківськ, 13 грудня 2018 р.) / За ред. С.Волковецького, І.Райківського. Івано-Франківськ: Видавництво «Просвіта», 2019. С. 208–213.
 7. Бойда А. Микола Пирогов – провісник освітньої реформи 1863–1864 рр. // Матеріали науково-практичної конференції «Роль Національного музею-садиби М. І. Пирогова формуванні загальноосвітнього та медичного простору України»: наук. зб.: До 210-річчя від дня народження М. І. Пирогова / Національний музей-садиба М. І. Пирогова. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. С. 45–52.
 8. Бойда А. Переселення жителів села Бонарівка на терени Української СРСР (в контексті переселенських рухів середини 1940-х рр. і операції «Вісла»1947 р.) // Краєзнавець Прикарпаття. Реґіональний науково-методичний альманах. № 34 (липень – грудень). С. 13–15.
 9. Касюкевичус В. Чорнопотіцька писанка як віддзеркалення стародавніх вірувань сучасності // Краєзнавець Прикарпаття. Реґіональний науково-методичний альманах. № 34 (липень – грудень). С. 33–37.
 10. Сенів Р.А Наукова і громадська діяльність Омеляна Огоновського (1833–1894 рр.) // Еврика–ХХІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: Прикарпат. Нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2000. С. 41–43.
 11. Бойда А. Пострадянські вектори еволюції авторитаризму (на прикладі Республіки Казахстан та Російської Федерації) // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27–28 березня 2020 р., м. Дніпро. Частина ІI. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 59–61.
 12. Бойда А. В. Процедури імпічменту та екстрадиції глав держав на пострадянському просторі // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали II Міжнародної наукової конференції. 26–27 червня 2020 р., м. Дніпро / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С. 27–29.

 2019 

 1. Капущак Я., Королько А. Українська громада міста Станиславова у виборчому русі в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ. 2019. Ч. 32. С. 9–24.
 2. Бойда А. Переселення жителів села Бонарівка на терени Української СРСР ( в контексті переселенських рухів середини 1940-х рр. і операції«Вісла»1947 р.) // Краєзнавець Прикарпаття. 2019. № 34 (липень-грудень). С. 13–15.
 3. Бойда А. Міжнародне співробітництво України в сфері пробації // Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29–30 листопала 2019 р., м. Дніпро. Част. І / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро, 2019. С. 10–11.
 4. Бойда А. Західноукраїнські землі в сталінській депортаційній політиці // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24–25 травня 2019 р., м. Дніпро / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро, 2019. С. 136–138.
 5. Бойда А. Законодавчі основи управління освітнім процесом у сучасній українській школі // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. № 31. С. 19–25.
 6. Бойда А. Інститут глави держави в Казахстані, Туркменістані та Киргизстані: авторитаризм на противагу демократії // Еврика XX. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: ПНУ імені В. Стефаника. 2019. С. 15–16.
 7. Кобута С., Паска Г. Адвокат Лев Бачинський: штрихи до біографічного портрета // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, Ч. 31. С. 126–135.
 8. Водославський Т. Боротьба українського представництва за виборчу реформу до Галицького крайового сейму (1908–1914 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2019. № 11. С. 25–30.

2018 

 1. Паска Г. Лев Бачинський: творець української соборності / За науковою редакцією А. Королька. Івано-Франківськ, 2018. 122 с.
 2. Паска Г. Громадсько-політична діяльність Лева Бачинського у кінці ХІХ – на початку ХХ століть // Po stronie pamęci i dialogu … Stanisławów i ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. T. 1. Warszawa – Stanisławów, 2017. С. 35–48.
 3. Паска Г., Королько А. Депутатська діяльність Лева Бачинського в австрійському парламенті (1907–1912) // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці, 2017. № 2. С. 92–96.
 4. Паска Г. Участь Лева Бачинського у передвиборчих кампаніях 1907 і 1911 рр. до австрійського парламенту // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, Ч. 29–30. С. 343–349.
 5. Паска Г. Партійна діяльність Лева Бачинського на початку ХХ ст. // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 10. С. 67–73.
 6. Паска Г. Роль Лева Бачинського в боротьбі за створення у Львові українського університету // Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / За наук. редакцією І. Федоришина та А. Королька. Тисмениця; Івано-Франківськ, 2018. С. 304–306.
 7. Паска Г. Бачинський Лев Васильович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ – Львів, 2018. С. 105–106.
 8. Капущак Я. Станиславівська ратуша: етапи історичного розвитку // Stanisławów i ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. T. II. Gospodarka, kultura, religia. Warszawa – Stanisławów, 2017. С. 250–265.
 9. Уманців Н., Королько А. Форми і методи боротьби ОУН (б) та УПА проти радянської влади в 1944–1957 рр. (на прикладі Станіславської області) // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. Чернівці, 2018. Т. 20. С. 29–36.
 10. Николин Л. Середньовічні та ранньомодерні сакральні івано-франківського Опілля: вибрані проблеми // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ. 2018. Вип. 10. С. 37–44. (науковий керівник – А.З. Королько).
 11. Водославський Т. Утворення і механізм діяльності Галицького крайового сейму // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2018. № 10. С. 50–58.
 12. Будинкевич Л. «Малорусько-німецький словник» Євгена Желехівського // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2018. № 10. С. 58–66.
 13. Будинкевич Л. Деякі цікаві відомості про життя та погляди викладачів-істориків Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2018. № 10. С. 95–97.
 14. Малик А., Дрогомирецька Л., Репресії проти селян в західних областях України в період колективізації (1944–1953 рр.) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 138. № 11. Ч. 1. Історичні науки. К., 2018. С. 97–100.

2017 

 1. Сагайдачна К. Культурно-освітня і наукова діяльність українців у Чехо-Словацькій республіці (1918–1939 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2017. Вип. 9. С. 22–27.
 2. Приймак В. Історичний портрет Олекси Гірника // Еврика. Т. ХVІІІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ, 2017. С. 36–38.
 3. Чорній А. Військово-політична діяльність Миколи Твердохліба (1911–1954 рр.) // Еврика. ХVІІІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ, 2017. С. 39–40.
 4. Федоришин І. Тисмениччина. Суспільно-політичне та національно-культурне життя українців краю (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. 204 с.
 5. Паска Г. Найдовша промова Лева Бачинського в австрійському парламенті // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. Городенка, 2017. Ч. 28. С. 186–189.
 6. Капущак Я. Палац Потоцьких в м. Івано-Франківську: історія та сучасний стан // Матеріали ХХХІV Міжнародної краєзнавчої конференції молодих вчених, присвяченої 50-річчю Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Харків, 2017. С. 45–47.
 7. Капущак Я. Станиславівська фортеця: віхи історії // Краєзнавець Прикарпаття. Івано-Франківськ, 2017. № 29 (січень – червень). С. 15–20.
 8. Капущак Я. Палац Потоцьких у м. Івано-Франківську: історія та сучасний стан // Краєзнавець Прикарпаття. Івано-Франківськ, 2017. № 29 (січень – червень). С. 20–24.

2016 

 1. Лесюк (Паска) Г., Королько А. Діяльність Лева Бачинського у 1920-х рр. (за матеріалами часопису «Громадський голос») // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія. Чернівці, 2016. № 1. С. 44–50.
 2. Димова О., Єгрешій О. «Фестиваль рівності» 2016 р. у Львові: перебіг, громадський резонанс, наслідки // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Збірник наукових праць. Богослов’я / Гол. ред. Р.А. Горбань. Вип. 9: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору. Івано-Франківськ, 2016.С. 255–263.
 3. Кавацюк Д. Українське представництво в Палаті послів австрійського парламенту 1861–1873 рр. // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2016. № 8. С. 28–32.
 4. Соф’як Н. Відгуки Січневого польського повстання 1863–1864 рр. у Східній Галичині // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2016. № 7. С. 66–72.
 5. Кавацюк Д. Пастирські послання митрополита Андрея Шептицького про участь духовенства і вірних у виборах до австрійського парламенту і Галицького сейму на початку ХХ ст. // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені Івана Золотоустого «Добрий пастир». Богослов’я. Збірник наукових праць. Вип. 8. Івано-Франківськ, 2015. С. 130–135.
 6. Соф’як Н. Участь римо-католицького духовенства у Січневому польському повстанні 1863 – 1864 рр. // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені Івана Золотоустого «Добрий пастир». Богослов’я. Збірник наукових праць. Вип. 9. Івано-Франківськ, 2016. С. 154–163.
 7. Кавацюк Д. Участь Івана Франка у виборах до австрійського парламенту в кінці 1890-х рр. // Еврика – ХVІІ. Івано-Франківськ, 2016. С. 27–29.
 1. Мельник Ю. Дзвоноливарня братів Фельчинських у Калуші (1808–1939 рр.) // Еврика – ХVІІ. Івано-Франківськ, 2016. С. 29–30.
 2. Лесюк (Паска) Г. Парламентська діяльність Лева Бачинського у 1928–1930 роках // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної науки України» (17 березня 2016 р.). Кам’янець-Подільський, 2016. С. 105–109.
 3. Федоришин І. Етнокультурні процеси на Тисмениччині (кінець ХІХ – початку ХХ ст.) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Етнокультурна спадщина Прикарпаття (на пошану Михайла Паньківа з нагоди його 75-річчя)» (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2015 р.) / Наук. редактор А. Королько. Івано-Франківськ, 2016. С. 120–128.
 4. Лизень Є. Славетний командир УПА – Дмитро Гах («Скуба») // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Етнокультурна спадщина Прикарпаття (на пошану Михайла Паньківа з нагоди його 75-річчя)» (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2015 р.) / Наук. редактор А. Королько. Івано-Франківськ, 2016. С. 403–413.
 5. Шелемей Т. Михайло Горинь в українсько-польських відносинах доби дезінтеграційних процесів у СРСР часів «перебудови» та в період становлення нових незалежних держав // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2016. № 7. С. 91–97.
 6. Сухоручко В. Проблеми війни і миру у відносинах Речі Посполитої з козацькою Україною (1648 – початок 1654 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, № 7. С. 56–65.
 7. Качанський М., Сапіга І. Деякі цікаві відомості про життя та погляди викладачів-істориків Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, № 8. С. 79–86.

2015 

 1. Савчук Б., Дрогомирецька Л. Соціально-економічна політика ЗУНР: історико-правовий аспект // Галичина. Науковий і культурно-просвітницький часопис. Івано-Франківськ, 2014. Ч. 25–26. С. 132–141.
 2. Заріцька-Юнгер О., Єгрешій О. Громадянська позиція кардинала Любомира Гузара у час Революції гідності // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Збірник наукових праць. Богослов’я / Гол. ред. Р.А. Горбань. Вип. 7. До 130-річчя з часу створення Станиславівської єпархії. Івано-Франківськ, 2015. С. 248–264.
 3. Кавацюк Д. Українські депутати в Палаті послів Габсбурзької монархії 1901–1914 рр. // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2015. № 6. С. 23–29.
 4. Кавацюк Д. Греко-католицькі священики в австрійському парламенті (1867–1907 рр.) // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого “Добрий пастир”. Богослов’я. Збірник наукових праць. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 7. С. 127–133.
 5. Розумович (Романович) І. Культурно-мистецьке життя української громади Станиславова в період Західно-Української Народної Республіки // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Івано-Франківськ, 2014. Ч. 25–26. С. 372–376.
 6. Лесюк Г. (Паска Г.) Парламентська діяльність Давида Абрагамовича наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Студентські сторичні зошити. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 6. С. 106–111.
 7. Мельник Т. Музеї Івано-Франківська: перспективи розвитку // Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-культурна спадщина Прикарпаття» (на пошану Петра Арсенича з нагоди його 80-річчя та 55-річчя історико-краєзнавчої діяльності) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 р.) / Наук. редактор А. Королько. Івано-Франківськ, 2014. С. 163–172.
 8. Терлецька Х. Пошуково-збиральницька, науково-дослідна та екскурсійна робота Літературного музею Прикарпаття // Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-культурна спадщина Прикарпаття» (на пошану Петра Арсенича з нагоди його 80-річчя та 55-річчя історико-краєзнавчої діяльності) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 р.) / Наук. редактор А. Королько. – Івано-Франківськ, 2014. С. 172–181.
 9. Тимочко (Славська) Н. Творча спадщина відомих діячів Галичини на сторінках часопису «Краєзнавець Прикарпаття» // Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-культурна спадщина Прикарпаття» (на пошану Петра Арсенича з нагоди його 80-річчя та 55-річчя історико-краєзнавчої діяльності) (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 р.) / Наук. редактор А. Королько. Івано-Франківськ, 2014. С. 181–189.
 10. Сухоручко В. Відносини гетьмана І. Мазепи із Запорозькою Січчю (1687-1709 рр.) // Студентські історичні зошити. Івано-Франківськ, 2015. № 6. С. 7–14.