Практика

Положення про організацію та проведення практики

Додаток до положення про організацію та проведення практики

Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Робоча програма виробничої (педагогічної) практики для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Магістр” 

Робоча програма виробничої (педагогічної) практики для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр”

Додаток 11 Організація та проведення практики здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія) в умовах карантину та воєнного стану