Дисципліни вільного вибору студента

Процедура обрання студентами навчальних дисциплін вільного вибору

ДИСЦИПЛІНИ

вільного вибору студента спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)»

 

№ п/п ПІБ викладача Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач на ОП Кількість кредитів ЄКТС Кількість аудиторних годин Форма контролю
V семестр
1. Дрогомирецька Людмила Романівна Методичні аспекти викладання давньої і середньовічної історії України у школі 6 (180 год.) 44 год. екзамен
2. Сигидин Михайло Васильович Історія українського козацтва 3 (90 год.) 30 год. залік
3. Райківський Ігор Ярославович Науковий семінар «Методика підготовки дипломної роботи першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти»

1,5 (45 год.) 16 год. підсумкова оцінка
VІ семестр
4. Сигидин Михайло Васильович Сучасні підходи до вивчення ранньомодерної історії України в школі 3 (90 год.) 40 год. екзамен
5. Сигидин Михайло Васильович Тенденції розвитку української національної ідеї ХVII–XVIII ст. 3 (90 год.) 40 год. екзамен
6. Міщук Андрій Іванович Українське національне відродження ХІХ – початку ХХ ст. 3 (90 год.) 40 год. екзамен
7. Міщук Андрій Іванович Історія українського війська в шкільних курсах з історії. 3 (90 год.) 30 год. залік
8. Кобута Степан Йосифович Науковий семінар «Пошукова та дослідницька робота в архівах і бібліотеках» 1,5 (45 год.) 14 год. підсумкова оцінка
VІІ семестр
9. Райківський Ігор Ярославович Методичні аспекти викладання історії України ХІХ – поч. ХХ ст. у школі 6 (180 год.) 44 год. екзамен
10. Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя історії 3 (90 год.) 30 год. залік
11. Паска Богдан Валерійович Теорія і методика навчання суспільствознавчих дисциплін 3 (90 год.) 30 год. залік
12. Міщук Андрій Іванович Актуальні проблеми української революції 1914-1923 рр. у шкільному курсі історії 3 (90 год.) 30 год. залік
13. Королько Андрій Зіновійович Науковий семінар «Академічна доброчесність у написанні кваліфікаційної роботи» 1,5 (45 год.) 16 год. підсумкова оцінка
VІІІ семестр
14. Королько Андрій Зіновійович Організація позакласної гурткової роботи в школі 3 (90 год.) 40 год. екзамен
15. Королько Андрій Зіновійович Основи шкільного краєзнавства 3 (90 год.) 30 год. залік
16. Єгрешій Олег Ігорович Історія повсякденності в шкільних курсах з історії 3 (90 год.) 30 год. залік
17. Єгрешій Олег Ігорович Науковий семінар «Наукове і технічне оформлення дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти» 1,5 (45 год.) 14 год. підсумкова оцінка