Каталог навчальних дисциплін вільного вибору студентів

Каталог вибіркових навчальних дисциплін формується для можливості реалізації здобувачами права на вільний вибір навчальних дисциплін відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту».

Згідно Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» права на вільний вибір навчальних дисциплін (протокол № 6 від 29.06.2016 р.). своє право на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачі вищої освіти здійснюють шляхом: 1) вибору з варіативної складової навчального плану освітньої програми, на якій здобувач вищої освіти навчається; 2) вибору із блоку вибору навчальної програми іншої освітньої програми того ж освітнього рівня; 3) вибору із блоку вибору навчального структурного підрозділу або блоку обов’язкових навчальних дисциплін іншої освітньої програми того ж освітнього рівня; 4) вибору навчальних дисциплін в іншому навчальному закладі при реалізації здобувачем вищої освіти права на академічну мобільність; 5) вибору із Каталогу вибіркових курсів.

Каталог вибіркових навчальних дисциплін – перелік дисциплін вільного вибору для певного рівня вищої освіти із зазначенням альтернатив на кожну позицію вибору. Вибіркові дисципліни надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю та спеціалізацією, що визначає характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності здобувача та його власним вподобанням; формують компетенції відповідно до вимог ринку праці.

Каталог вибіркових навчальних дисциплін. Цикл професійної підготовки. Спеціальність 014 Середня освіта (Історія). Перший (бакалаврський) рівень

Каталог вибіркових навчальних дисциплін. Цикл загальної підготовки. Спеціальність 014 Середня освіта (Історія). Перший (бакалаврський) рівень