Кафедра

Станом на 1 вересня 2016 р. на кафедрі налічується 9 штатних викладачів: завідувач кафедри (з квітня 2007 р.) доктор історичних наук, професор І.Я.Райківський, кандидати історичних наук, доценти В.М.Бурдуланюк, Т.В.Галицька-Дідух, Л.Р.Дрогомирецька, О.І.Єгрешій, С.Й.Кобута, А.З.Королько, А.І.Міщук, М.В.Сигидин. Старшим лаборантом кафедри працює С.П.Дзундза.

Викладачі кафедри історії України в історико-меморіальному музеї Олекси Довбуша.2010 р.

У кадровому потенціалі кафедра являє собою органічний сплав кількох поколінь науковців. Зокрема, В.М.Бурдуланюк працює з часу заснування кафедри історії України в 1990 р. Серед викладачів, які працювали на кафедрі історії України і сьогодні перебувають на заслуженому відпочинку, – кандидат історичних наук Б.М.Гаврилів. Відійшли у вічність колишні викладачі кафедри: доктор історичних наук, професор, перший завідувач кафедри історії України В.В.Грабовецький (1928-2015), доктор історичних наук, професор О.Ю.Карпенко (1921–2013), кандидат історичних наук, доцент І.М.Шумейко (1928-2015).

Доценти Б.М Гаврилів та І.М.Шумейко. 2011 р.

 Професор О.Ю.Карпенко. 1980-ті рр.

За 20 років свого існування кафедра стала своєрідною “кузнею кадрів” для Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та вищих навчальних закладів України. Так, із колишніх працівників і аспірантів кафедри виросли відомі вчені й педагоги, що працюють в університеті: доктор політичних наук, професор, ректор І.Є.Цепенда, доктор історичних наук, професор, проректор з міжнародного співробітництва і зв’язків з громадськістю В.В.Марчук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії О.С. Жерноклеєв, доктор історичних наук, професор кафедри історії і теорії держави і права С.Д.Сворак, доктор історичних наук, професор кафедри історії і теорії держави і права С.В.Адамович, кандидат історичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри міжнародних відносин І.Ф.Гурак, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-економічних та природничих дисциплін Коломийського інституту В.В.Марчук та інші.
Серед колишніх викладачів і аспірантів кафедри, що нині працюють у вищих навчальних закладах України та зарубіжжя – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету І.В.Пилипів, доктор історії Ягеллонського університету (Республіка Польща) В.І.Нагірний, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і політології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу В.П.Педич тощо.