Міжнародна діяльність

Міжнародні публікації викладачів кафедри історії України і методики викладання історії

 1. Райківський І. Ідея соборності України у працях наддніпрянських істориків першої половини ХІХ століття // Historia– mentalność –  tożsamość. Miejsce і rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego і ukraińskiego w XIX і XX wieku. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 181–191.
 2. Райківський І. Українсько-польські стосунки в ХІХ столітті: між конфронтацією і спробами порозуміння // Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej. –  T. I. Wolni z wolnymi, równi z równymi, zacni z zacnymi… [Від Гадяцької угоди до Європейського Союзу. – Т. І. Вільні з вільними, рівні з рівними, достойні з достойними…] / за редакцією А.Кульчицького, І.Гурака, І.Слоти, М.Ровіцького, О.Бориняка. – Rzeszów– Lwów – Iwano-Frankowsk, 2012. – S. 57–68.
 3. Райківський І. Взаємини українських і польських соціалістів у Другій Речі Посполитій: від конфронтації до пошуку порозуміння // Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej. – T. IІ  Reset czy kontynuacja[Від Гадяцької угоди до Європейського Союзу. – Т. ІІ : Перезавантаження чи продовження?] / за ред. А. Кульчицького, І. Гурака, І. Слоти, М. Ровіцького, О. Бориняка. – Rzeszów ; Lwów ; Iwano-Frankowsk, 2012. – S. 7–16.
 4. Райківський І. Січневе повстання 1863–1864рр. як чинник активізації українського національного руху в Східній Галичині в останній третині ХІХ ст. // Galicja a powstanie styczniowe / pod redakcją M. Hoszowskiej, A. Kawalec i L. Zaszkilniaka. – Warszawa ; Rzeszów : Wydawnictwo DiG, 2013. – S. 411–425.
 5. Райківський І. Ізмаїл Срезневський та Галичина // Дриновський збірник [Дриновски сборник]. – Харків ; Софія : Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2013. – Т. VI. – С. 42–46.
 6. Райковский И. Переписка украинских деятелей Галиции и Надднепрянской Украины первой половины ХІХ в. как исторический источник для изучения национального движения галицких украинцев австрийского периода // Вспомогательные и специальные науки истории в XX – начале ХХI в.: призвание, творчество, общественное служение историка: Материалы XXVIМеждународной научной конференции. Москва, 14–15 апреля 2014 г. / редкол. : Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др. – М.: РГГУ, 2014. – С. 313–315.
 7. Raikivskyi I. The Idea of the Ukrainian National Unity in the Community Life of East Galicia in the 19th Century: Conceptual Analysis// Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. – Kraków, 2014. – T. 141, z. 1. – S. 77–91.
 8. Райковский И. Переписка П. Кулиша с галицкими деятелями как исторический источник для изучения национального движения галицких украинцев австрийского периода // Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: Современные исследования и перспективы развития: Материалы XXVIІМеждународной научной конференции. Москва, 9–11 апреля 2015 г. / редкол. : Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др. – М.: РГГУ, 2015. – С. 369–371.
 9. Райківський І. Перехід галицької УСДП у комуністичний табір на початку 1920-х рр.  // Komunizm: system– ludzie – dokumentacja. Rocznik naukowy. – Lublin, 2015. – Nr – S. 31–52.
 10. Райківський І. Відображення національного руху та українсько-польських відносин у Галичині на сторінках преси українських громадівців на підросійській Україні (60-і рр. ХІХ – початок ХХ ст.) // Galicja. Studia i materiały. – Rzeszów, 2015. – N – S. 153–175.
 11. Райковский И. Переписка М.Драгоманова с галицкими деятелями как исторический источник для изучения украинского национального движения последней трети ХІХ в. // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXVIІІМеждународной научной конференции. Москва, 14–16 апреля 2016 г. / редкол. : Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др. – М.: Аквилон, 2016. – С. 426–429.
 12. Rajkivs’kyj I.J. Pod vlašću Austro-Ugarskoga Carstva(1772–1918) // Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga). Priredili J.Paščenko i T.Fuderer. – Zagreb, 2017. – S. 46–52 (ko-autor O.S. Žernoklejev).
 13. Rajkivs’kyj I. Ideja nacionalnog jedinstva Ukrajine u javnom životu Prykarpattja(od st. do početka 20. st.) // Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga). Priredili J.Paščenko i T.Fuderer. – Zagreb, 2017. – S. 185–190.
 14. Rajkiwśkyj I. Ukraińska socjaldemokracja w II Rzeczypospolitej (1928–1939) // Pamięći Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. – Warszawa, 2019. – № 1 (33). –  302–326(Web of Science).
 15. Королько А. Локализация Покутья в западных иностранных этнографических исследованиях ХІХ – начале ХХ в. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Журнал научных публикаций. – Москва, 2013. – № 04 (51) апрель. – С. 90–95.
 16. Королько А. Театральне життя українців Покуття періоду ЗУНР (1918–1919 рр.) // Zbiór raportów naukowych. Z 40 Zbiór raportów naukowych. «Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka» (30.03.2015 – 31.03.2015). – Warszawa : Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 19–27.
 17. Королько А. Межі Покуття в історико-етнографічних дослідженнях славістів Центральної Європи ХІХ – першої половини ХХ ст. // Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. – 2019. – Nr. 3. – S. 77–91.
 18. Sygydyn M. V. Prykarpattje u sastavu Poljske (od sredine 14 st. do 1772 godine) // Prikarpatska Galicija. – Zagreb, 2017. – S. 37–45.

 

Участь у міжнародних наукових конференціях

     Доц. А. З. Королько  в рамках проведення ІV Міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання»: Локальна та регіональна специфіка традиційної культури» (Одеський національний університет імені І. Мєчнікова) брав участь у роботі круглого столу “Задунайська Січ в джерелах та історіографії” у м. Тульча (Румунія) 6-9 червня 2013 р. Він налагодив контакти з представниками Союзу Українців Румунії.6 червня здійснив поїздку у м. Ґалац (Ґалаць) на могилу гетьмана Івана Мазепи, а 7 червня 2013 р. – у с. Нижній Дунавець (Дунавецу-де-Жос) провінції Добруджа, де відбулося вшанування пам’яті 200-річчя останнього осередку Задунайської Січі – Дунавецької Січі.

Доц. А.З. Королько під час роботи круглого столу “Задунайська Січ в джерелах та історіографії”. м. Тульча. Румунія. Червень 2013 р.

     Доц. А.З. Королько біля меморіального хреста і таблиці на знак вшанування українських козаків Задунайської Січі. с. Нижній Дунавець (Дунавецу-де-Жос). Румунія. Червень 2013 р.

 

      Доц. А.З. Королько поблизу православного собору, в якому був похований гетьман Іван Мазепа. м. Галац. Румунія. Червень 2013 р.

 

Наукові стажування викладачів за кордоном

       

        Проф. І.Я. Райківський під час наукового стажування в Польській академії наук м. Варшава. Архів актів нових. Липень 2010 р.

     Проф. І.Я. Райківський під час наукового стажування в Словацькій академії наук. м. Кошице, Університет ім. П. Шафарика. Лютий 2014

 

        15-22 грудня 2013 р. доц. А.З. Королько за підтримки Польського туристичного краєзнавчого товариства (PTTK) збирав матеріали для написання докторської дисертації в архівах і бібліотеках м. Кракова.

Доц. А.З. Королько перед входом до польського державного архіву. Королівський замок на Вавелю. м. Краків. Республіка Польща. Грудень 2013 р.

Доц. А.З. Королько в польському державному архіві опрацьовує “теки А. Шнайдера” – важливі документи з історії повсякденного життя жителів Галичини кінця ХVІІІ ст. – 70-х рр. ХІХ ст. м. Краків. Республіка Польща. Грудень 2013 р.

Проф. І.Я. Райківський виступаж на міжнародній науковій конференції у Жешувському університеті. 2012 р.