Навчальні дисципліни

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін

Перелік навчальних дисциплін. 2018-2019 навч. рік

Перелік навчальних дисциплін. 2017-2018 навч. рік.

Перелік навчальних дисциплін. 2016-2017 навч. рік.

Перелік нормативних курсів за вибором 2016-2017 навч. рік.