Наукові проекти

Наукова робота на кафедрі історії України ведеться за такими напрямками:

    1. Український національний рух у Галичині нового і новітнього часу: політичний, економічний, духовно-культурний аспекти.

    Відповідальний – проф. Райківський І.Я.

    2. Пам’яткознавство і музеєзнавство Галичини.

Відповідальний – доц. Королько А.З.

У 2009-2014 рр. професорсько-викладацький склад кафедри історії України працював над держбюджетною науково-дослідною темою (в межах робочого часу викладачів) 1. Український національний рух у Галичині: політичний, економічний, духовно-культурний аспекти. 2. Пам’яткознавство і музеєзнавство Галичини. № держреєстрації 0109U005847. Звіт про проведену роботу (157 с.) зберігається в Науковій бібліотеці ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З січня 2015 р. кафедра історії України відкрила нову держбюджетну тему “Історія Галичини нового і новітнього часу, історичне краєзнавство, музеєзнавство”.

Колектив кафедри історії України працює над розробкою різних аспектів історії Галичини, історичного краєзнавства від давніх часів до сьогодення. Зокрема, проаналізовано процес утвердження ідеї української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ – початку ХХ ст., партійно-політичні стосунки на регіональному рівні, зв’язки між українськими діячами по обидва боки кордону між Російською та Австро-Угорською імперіями; розроблено проблематику козацької сторінки в історії Західної України, її впливу на становлення модерної української нації;  вивчено процеси українського державотворення в період ЗУНР; з’ясовано розвиток дисидентського руху на Прикарпатті впродовж 1950–1980-х рр., національно-визвольної боротьби в краї новітньої доби; розкрито тенденції трансформацій українського суспільства і держави в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.; досліджено суспільно-політичні та етнокультурні процеси на Покутті в ХІХ – першій половині ХХ ст.; зроблено аналіз релігійно-церковної історії України, зокрема місця і ролі Греко-Католицької Церкви у суспільно-політичному житті Західної України першої половини ХХ ст.
Викладачі кафедри зробили внесок у дослідження історичної регіоналістики, біографістики, музейної справи. Так, вивчено та впорядковано музейні експонати історико-меморіального музею Олекси Довбуша та музею кафедри історії України, надається підтримка науково-дослідної роботи музеям Прикарпаття, зокрема Національному музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й.Кобринського в м. Коломиї, краєзнавчому музею Тетяни і Омеляна Антоновичів “Бойківщина” в м. Долина, літературно-меморіальному музеї Марка Черемшини в м. Снятині, та ін. У рамках науково-дослідної теми вийшли друком науково-популярні публікації з історичного минулого Прикарпаття.
За шість років (2009-2014) авторський колектив видав більше 30 монографічних видань, три колективні монографії, понад 250 наукових і науково-популярних статей у періодичній пресі, близько десяти публікацій у закордонних виданнях. У рамках нової держбюджетної науково-дослідної теми (в рамках робочого часу викладачів) у 2015-2016 рр. колективом кафедри опубліковано кілька монографій, десятки статей у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях.