Наукові стажування викладачів

Перспективний план стажування викладачів кафедри історії України і методики викладання історії на 2022–2027 рр.

Прізвище. Ім’ я, по-батькові викладача Термін стажування Останнє стажування (дата, місце стажування) Підпис викладача
1. Райківський Ігор Ярославович Жовтень – листопад

2023 р.

Тернопільський національний педагогічний університет

ім. В. Гнатюка, 26 вересня – 26 жовтня 2018 р.

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів), 6 березня – 5 травня 2017 р.
2. Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна Квітень – травень

2023 р.

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів), 21 травня – 29 червня 2018 р.
Тернопільський національний педагогічний університет

ім. В. Гнатюка, 24 вересня – 26 жовтня 2018 р.

3. Дрогомирецька Людмила  Романівна Лютий-березень 2025 р. Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (м. Київ), 17 лютого – 27 березня 2020 р.
4. Єгрешій  Олег  Ігорович Березень-травень 2026 р. Дрогобицький державний педагогічний університет

ім. І. Франка, 22 березня – 21 травня 2021 р.

5. Кобута  Степан Йосифович Квітень-травень 2026 р. Дрогобицький державний педагогічний університет

ім. І. Франка, 13 травня – 25 червня 2021 р.

6. Королько Андрій  Зіновійович Квітень-травень 2023 р. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,

18 травня – 26 червня 2018 р.

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 28 вересня – 30 жовтня 2018 р.
7. Міщук Андрій Іванович Лютий-березень 2027 р. Ягеллонський університет, кафедра польсько-українських студій (м. Краків, Республіка Польща)

12 лютого – 20 березня 2022 р.

8. Сигидин  Михайло Васильович Жовтень-листопад 2022 р. Інститут історії України НАН України, м. Київ,

6 листопада – 6 грудня 2017 р.

9. Паска Богдан Валерійович Жовтень-листопад 2027 р. Куявський університет м. Влоцлавек (Республіка Польща)

27 червня – 7 серпня 2022 р.

Завідувач кафедри                                                     проф. Райківський І.Я.