Наукові школи

Кандидатські і докторські дисертації, захищені під науковим керівництвом і консультуванням професора кафедри історії України Володимира Грабовецького

(Прикарпатська історична школа Володимира Грабовецького)

 Кандидатські дисертації

 1. Паньків Богдан Михайлович «Економічний розвиток міст і сіл Галицької землі в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.» (1983 р., Львівський державний університет імені Івана Франка).
 2. Сіреджук Петро Степанович «Історія заселення Галицької землі в ХІV – ХVІІІ ст.» (1982 р., Львівський державний університет імені Івана Франка).
 3. Цепенда Ігор Євгенович «Українська національна освіта в Західній Україні 1919–1939 рр.» (1993 р., Київський державний університет імені Тараса Шевченка).
 4. Гаврилів Богдан Михайлович «Розвиток українського історичного краєзнавства на Прикарпатті (ХІХ – початок ХХ ст.)» (1996 р., Чернівецький державнимй університет імені Юрія Федьковича).
 5. Педич Василь Пилипович «Львівська історична школа М.Грушевського (1890-1914)» (1996 р., НАН України Інститут українознавства, археографії і джерелознавства).
 6. Бурдуланюк Василь Миколайович «Культурні зв’язки Галичини Наддніпрянською Україною в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.» (1996 р., Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича).
 7. Дутчак Парасковія Василівна «Культурно-просвітницька діяльність українських жіночих організацій в Західній Україні в 20–30-х роках ХХ ст.» (1997 р., Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича).
 8. Туранли Фархад Гардашкан-оглу «Українсько-кримські відносини у середині ХVІІ ст. (за тюркськими історичними джерелами)» (1997 р., НАН України Інститут українознавства, археографії і джерелознавства).
 9. Борчук Степан Миколайович «Громадсько-культурна та наукова діяльність Ісидора Івановича Шараневича» (1999 р., Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича).
 10. Ярошинський Олег Богданович «Волинь в період національно-визвольної боротьби 1648–1654 рр.» (2001 р., Харківський державний університет імені Василя Каразіна).
 11. Королько Андрій Зіновійович «Громадсько-політична та наукова діяльність Антона Петрушевича» (2002 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
 12. Єгрешій Олег Ігорович «Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина (1904–1945 рр.)» (2003 р., Прикарпатський університет імені Василя Стефаника).
 13. Дрогомирецька Людмила Романівна «Українська кооперація у громадсько-політичному житті Західної України (1920–1939 рр.)» (2004 р., Прикарпатський університет імені Василя Стефаника).
 14. Хмельовський Петро Михайлович «Українське педагогічне товариство «Рідна школа» в сспільно-політичному житті Західної України» (1919–1939 рр.) (2004 р., Прикарпатський університет імені Василя Стефаника).
 15. Міщук Андрій Іванович «Культурно-освітня, громадська та наукова діяльність Юліана Целевича» (2005 р., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).
 16. Гурак Ігор Федорович «Українське студентство у суспільно-політичному житті Східної Галичини (60-ті роки XIX – початок XX ст.» (2005 р., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).
 17. Скоморовський Віталій Богданович «Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка» (2006 р., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).
 18. Коваль Ігор Михайлович «Наукова та громадська діяльність Ярослава Пастернака (1913–1969 рр.» (2007 р., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).
 19. Зінчук Дмитро Сергійович «Громадсько-політична і релігійна діяльність Василя Романюка (1925–1995 рр.)» (2008 р., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).
 20. Лещишин Ростислав Сергійович «Розвиток української преси Станиславівського воєводства (1921–1939 рр.)» (2011 р., ДВНЗ «Ужгородський національний університет).
 21. Федорак Нестор Дмитрович «Діяльність українських громадських об’єднань Галичини із соціального захисту населення (20–20-ті роки ХХ століття)» (2012 р., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).
 22. Засипко Мар’яна Віталіївна «Політична і соціально-економічна діяльність Данила Апостола» (2015 р., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).
 23. Давибіда Лев Іванович «Розвиток системи охорони здоров’я в Галичині: історичний аспект (1918–1939 рр.)» (2015 р., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

Докторські дисертації

 1. Марчук Василь Васильович «Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст.» (2004 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
 2. Сіреджук Петро Степанович «Соціально-економічне становище і культурне життя німецької меншини Східної Галичини (20–30-і роки ХХ ст.)» (2010 р., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

 

Кандидатські дисертації, захищені під науковим керівництвом професора кафедри історії України Олександра Карпенка

 1. Жерноклеєв Олег Станіславович «Український соціал-демократичний рух в Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (1899–1918 рр.)» (1995 р., Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича).
 2. Райківський Ігор Ярославович «Українська соціал-демократична партія (1918–1939 рр.)» (1996 р., Інститут українознавства імені І. Крип`якевича НАН України).
 3. Великочий Володимир Степанович «Історія ЗУНР: джерела до вивчення державного будівництва» (1999 р., Львівський державний університет імені Івана Франка).
 4. Кобута Степан Йосифович «Суспільно-політичні процеси в західному регіоні України (1988–1999 рр.)» (2001 р., Чернівецький національний університтет імені Юрія Федьковича).
 5. Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна «Східна Галичина і Ризька мирна конференція (1920–1921 рр)» (2002 р., Інститут українознавства імені І. Крип`якевича НАН України).
 6. Адамович Сергій Васильович «Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914–1918 рр.)» (2004 р., Чернівецький національний університтет імені Юрія Федьковича).

 

Кандидатські  дисертації, захищені під науковим керівництвом завідувача кафедри історії України і методики викладання історії, професора Ігоря Райківського

 1. Гайдукевич Олена Олександрівна «Природоохоронна діяльність Греко-католицької церкви в Галичині в 20–30-х роках ХХ століття». Cпеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2 липня 2007р.
 2. Кудлач-Мельник Віра Іванівна «Політичне товариство «Руська рада» (1870–1914 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 18 листопада 2008р.
 3. Ілин Любомир Михайлович «Українське представництво Галицького крайового сейму в 1870–1876рр.». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 16 грудня 2009 р.
 4. Древніцький Юрій Романович «Громадсько-політична та наукова діяльність Володимира Старосольського (1878–1942)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2 липня 2010р.
 5. Стасюк Ірина Михайлівна «Греко-католицьке жіноче чернецтво Станиславівської єпархії (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 16 вересня 2014р.
 6. Маслій Ольга Данківна «Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині (1946–1989 рр.). Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 4 жовтня 2016р.
 7. Савчук Богдан Романович «Громадська діяльність Степана Федака (1861–1937 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 12 листопада 2019 р.

 

Кандидатські дисертації, захищені під науковим керівництвом доцента кафедри історії України і методики викладання історії Тамари Галицької-Дідух

 1. Островський Валерій Васильович «Суспільно-політична діяльність Зіновія Красівського (1929–1991 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 23 вересня 2015 р.
 2. Паска Богдан Валерійович «Громадсько-політична і наукова діяльність Валентина Мороза». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 6 червня 2017 р.

 

Кандидатська дисертація, захищена під науковим керівництвом доцента кафедри історії України і методики викладання історії Андрія Королька

 1. Гавриш Іванна Вікторівна «Станиславівська єпархія Української греко-католицької церкви у період підпілля (1946–1989 рр.)». Спеціальність 07.00.01 – історія України. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 27 грудня 2017 р.