Наукові видання

Назва: Ідея української соборності в підавстрійській Галичині (ХІХ – початок ХХ століття)

Автор: І. Я. Райківський

Місто видання: Івано-Франківськ

Видавництво: Нова Зоря

Рік видання: 2016

Кількість сторінок: 392 с.

Анотація: У монографії висвітлено особливості утвердження ідеї української соборності (національної єдності) в контексті розвитку національного руху в підавстрійській Галичині ХІХ – початку ХХ ст. Автор хронологічно охоплює період від початку народознавчих досліджень і нової української літератури в Галичині під впливом європейських демократичних ідей, проникнення наукової і літературної продукції з Наддніпрянщини в перші десятиліття ХІХ ст., що дали поштовх до утворення “Руської трійці”, до 1914 р., коли почалася Перша світова війна. Особливу увагу приділено зв’язкам між українськими діячами Галичини і Наддніпрянської України, українсько-польським взаєминам у краї, політиці урядів Австрійської (Австро-Угорської) та Російської імперій в “українському питанні”. Книжка присвячена процесу української національної самоідентифікації галицьких русинів, усвідомлення єдності русько-українського простору, на відміну від польського і російського, обабіч кордону між двома імперіями.

Для широкого кола науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами формування сучасної української нації в руслі націотворчих процесів у Центрально-Східній Європі імперського періоду.

Назва: Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття

Автор: І. Я. Райківський

Місто видання: Івано-Франківськ

Видавництво: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Рік видання: 2012

Кількість сторінок: 932 с. + 16 с. іл.

ISBN 978-966-640-371-4
Анотація:  У монографії досліджується утвердження ідеї національної єдності (соборності) України в контексті формування модерної української національної самосвідомості в Галичині ХІХ століття, утвердження українофільства серед місцевих русинів крізь призму суперництва національно-політичних орієнтацій. Особлива увага приділена зв’язкам між
українськими діячами Галичини і Наддніпрянської України, українсько-польським взаєминами у краї, політиці урядів Австро-Угорської та Російської імперій в “українському питанні” Хронологічно книжка охоплює період від початку народознавчих досліджень у Галичині проникнення наукової і літературної продукції з Наддніпрянщини в 11810-20-х рр . що дало поштовх до утворення “Руської трійці”, до 90-х рр. XIX – початку XX ст., коли відбулися кардинальні зрушення в суспільній свідомості, кристалізація ідеї політичної самостійності та “соборності” України.
Для широкого кола науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами вітчизняної історії, формування модерної української нації в контексті “національного відродження” в Центрально-Східній Європі в XIX – на початку XX ст.


Назва: Снятинщина. Історико-Етнографічний нарис

Гол. ред.: А. З. Королько

Місто видання: Снятин-Івано-Франківськ-Львів

Видавництво: Манускрипт-Львів

Рік видання: 2014

Кількість сторінок: 732

ISBN 978-966-2067-22-4
Анотація: Дана книга виходить за рамки вузького наукового видання, покликаного відобразити об’єктивну реконструкцію історичного процесу. Це є синтезована праця, що поєднує багатоманістність методологічних підходів. її зміст, суть та дух спрямовані на всестороннє висвітлення різних аспектів громадського життя Снятинщини. При цьому дослідницька увага зосереджена не тільки на історичних процесах в краї. Вперше значна частина матеріалів присвячена вивченню розвитку освіти, друкованому слову, культурно-мистецькій та етнографічній палітрі, спортивному життю, туристиці регіону. Пропоноване видання дозволяє по-новому переосмислити стан наукового дослідження історії рідного краю, музеєзнавства, пам’яткознавства, релігійних відносин, етнографії, фольклору, літературознавства, освіти, мистецтва, медицини, спорту, туризму Снятинщини, узагальнити досвід, показати роль краю Черемошу і Пруту у формуванні етноісторичної та культурно-мистецької палітри Прикарпаття.

Видання адресоване українські молоді, студентству, науковцям, учителям, жителям краю.