Пропозиції щодо покращення Освітньої програми 014 Середня освіта (Історія)

Шановні учасники навчального процесу, здобувачі вищої освіти, студенти, роботодавці!

Звертаємося до Вас із проханням вносити пропозиції і зауваження щодо вдосконалення навчального процесу і освітньої програми 014 Середня освіта (Історія) та освітньої програми 032 Історія та археологія.

Для того щоб внести відповідні пропозиції просимо перейти за наступними посиланнями і заповнити відповідну анкету:

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання на спеціальності 014 “Середня освіта (Історія)ˮ на факультеті історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Анкета для здобувачів вищої освіти, що навчаються на спеціальності 032 “Історія та археологія” факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Анкета для випускників історичних спеціальностей факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Анкета для роботодавців випускників факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Окрім анкетування свої пропозиції в усній (завітавши особисто чи по телефону), письмовій формі, у вигляді електронного листа, Ви можете здійснити також, безпосередньо звернувшись за контактними адресами кафедри історії України і методики викладання історії чи факультету історії, політології і міжнародних відносин.

Будемо вдячні Вам за допомогу, адже вдосконаленню не має меж, і нові виклики та запити спонукатимуть нас надавати найбільш ефективні відповіді! Станемо кращі і успішніші разом!