Федунишин Любомира

Любомира Федунишин – випускниця Факультету історії, політології і міжнародних відносин 2006 р., отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію «історик, викладач».

Закінчила аспірантуру без відриву від виробництва зі спеціальності 07.00.01 – історія України. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Культурно-просвітницька і краєзнавча діяльність Івана Кревецького (1883–1940 рр.)» (науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Бурдуланюк В.М.) та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук. З 2006 р. і по даний час працює викладачем суспільних дисциплін у ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ» (м. Бурштин Івано-Франківської обл.). Очолює циклову комісію соціально-гуманітарних дисциплін, є автором наукових статей, учасницею низки міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Любомира Федунишин відзначає: «Щиро дякую дорогим серцю викладачам за високий професіоналізм, взаєморозуміння та співпрацю».