Ілин Любомир

Любомир Ілин – кандидат історичних наук, доцент, проректор із забезпечення якості освіти та цифрової трансформації Університету Короля Данила, викладач Коледжу цього Університету.

У 2005 р. закінчив з відзнакою магістратуру за спеціальністю «Історія», здобув кваліфікацію «історик, викладач» на факультеті (тоді – Інститут) історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, навчався в рамках наукової спеціалізації на кафедрі історії України. Після закінчення аспірантури в грудні 2009 р. захистив дисертаційне дослідження на тему «Українське представництво Галицького крайового сейму в 1870–1876 рр.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук під керівництвом доктора історичних наук, професора І.Я. Райківського (спеціальність 07.00.01 – історія України). Працював на кафедрі теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ, за сумісництвом – асистентом кафедри історії України Прикарпатського університету. З 2011 р. працює в Університеті Короля Данила, пройшов трудовий шлях від викладача до проректора, отримав вчене звання доцента. Є автором численних наукових статей, учасником міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Життєве кредо Любомира Ілина: «Педагог – це не професія, а покликання. Переконаний, що робота зі студентами або учнями – найцінніше, що може бути в професії педагога. Навіть через багато років з приємністю і легкістю згадуються не тільки імена викладачів, а й цікаві моменти з їхніх пар. Стараюся тепер передати знання своїм студентам, отримані в рідному виші».