Іменні аудиторії. Кімнати-музеї

Для поглибленого засвоєння студентами нормативних курсів і дисциплін за вільним вибором при кафедрі історії України і методики викладання історії створено навчально-методичні кабінети з історії України імені Володимира Грабовецького (ауд. 618), історії українського війська (ауд. 616). Окреме місце займають музеї, де відбуваються навчальні заняття дисциплін вільного вибору студента: історико-меморіальний музей О. Довбуша (вул. гетьмана І.Мазепи, 1) та музей кафедри історії України (ауд. 617), що були створені з ініціативи академіка В. Грабовецького, відповідно в 1995 і 2000 рр. Створення навчально-методичних кабінетів у навчальних закладах такого типу узагальнено на сторінках “Українського історичного журналу” (№4 за 1992 р.), у посібниках і методичних статтях В. Грабовецького, Б. Гавриліва і А. Королька. Зокрема, в музеї кафедри історії України експонуються видання викладачів кафедри та її випускників: монографії, брошури, науково-популярні видання викладачів, навчально-методичні розробки та посібники, історико-краєзнавчі праці випускників (станом на 1 січня 2019 р. більше 300 видань). Крім того, зберігаються примірники фахових видань Факультету – “Вісника Прикарпатського університету. Серія історія” (з 1998 р.), всеукраїнського наукового і культурно-просвітнього краєзнавчого часопису “Галичина” (з 1997 р.) та наукового журналу з проблем карпатознавства “Карпати. Людина. Етнос. Цивілізація” (з 2007 р.).