Інформаційний пакет ЄКТС

Інформаційний пакет ЄКТС. Спеціальність 014 Середня освіта (Історія). ОР “Бакалавр”

Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС)

Глосарій термінів європейської вищої освіти

Інформаційний пакет університету ECTS. Загальна характеристика