Настановча нарада з організації проведення виробничої педагогічної (асистентської) практики студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) і 032 Історія та археологія ОР «Магістр»

    11 жовтня 2021 р. за допомогою сервісу організації конференцій Google Meet відбулася настановча наради з організації проведення виробничої педагогічної (асистенської) практики в закладах вищої освіти і закладах загальної середньої освіти для студентів ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) і 032 Історія та археологія ОР «Магістр» (денна форма навчання).

    Зазначена практика студентів є невіддільною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців цих спеціальностей. Вона спрямована на формування загальних і фахових компетентностей здобувачів вищої освіти, закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і умінь за спеціальностями 014 Середня освіта (Історія) і 032 Історія та археологія ОР «Магістр».

    У ході зустрічі керівник по Факультету з проведення виробничої педагогічної (асистенської) практики в закладах вищої освіти і закладах загальної середньої освіти кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Т.В. Галицька-Дідух наголосила, що ця практика для студентів ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) і 032 Історія та археологія ОР «Магістр» (денна форма навчання) спрямована на конкретну професіоналізацію та збільшує можливості самореалізації майбутніх учителів та викладачів закладів освіти, мобілізує особистісний потенціал та виявляє приховані здібності студента, забезпечує появу ідей у ситуації вирішення педагогічної проблеми, допомагає усвідомленню та почуттю задоволення від власної діяльності.

    Тамара Вячеславівна Галицька-Дідух виокремила основні напрямки роботи викладача/вчителя-практиканта в закладах вищої освіти і закладах загальної середньої освіти, його права та обов’язки. Викладачка зауважила, що програма практик двох спеціальностей студентів розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», до «Положення про організацію та проведення практики у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника від 27 листопада 2019 р., «Стратегії розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» на 2020–2025 рр.», навчального плану спеціальностей й кваліфікаційним характеристикам, освітнім програмам, інструкції з охорони праці та навколишнього середовища, Наскрізної програми практики спеціальності 014 Середня освіта (Історія) і спеціальності 032 Історія та археологія Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Т.В. Галицька-Дідух відзначила, що під час виробничої педагогічної (асистенської) практики в закладах вищої освіти і закладах загальної середньої освіти поглиблюються і закріплюються знання студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) і 032 Історія та археологія ОР «Магістр» із педагогіки вищої школи та педагогічної майстерності викладача, сучасних освітніх технологій, методики викладання історичних дисциплін у вищій школі, методики викладання історії і суспільствознавчих предметів у закладах загальної середньої освіти, інших фахових предметів. Під час практики виробляються навички педагогічної праці, удосконалюються сформовані методичні уміння. Тамара Вячеславівна розповіла студентам про особливості практики, компетенції, якими має оперувати нинішній вчитель та викладач-історик.

    Викладачка також наголосила, що молодий викладач-практикант (-ка) і вчитель-практикант (-ка) передусім має бути у взаємодії з викладацьким і вчительським колективом закладу вищої освіти (університету) і закладу загальної середньої освіти (школи), співпрацювати з батьками та дітьми. Т.В. Галицька-Дідух підкреслила, що студенти мають широкі можливості для своєї педагогічної реалізації, на підмогу їм завжди прийдуть вчителі, викладачі – керівники практики в окремо взятих закладах освіти.

    Для спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Магістр» (денна форма навчання) практика розділена на дві частини, триватиме вісім тижнів, з 11 жовтня по 3 грудня 2021 р.: перша – виробнича педагогічна асистентська практика в закладах вищої освіти (11 жовтня – 5 листопада 2021 р.); друга – виробнича педагогічної практика в закладах загальної середньої освіти (8 листопада – 3 грудня 2021 р.). Для спеціальності 032 Історія та археологія ОР «Магістр» (денна форма навчання) виробнича педагогічна асистентська практика в закладах вищої освіти триватиме вісім тижнів (11 жовтня – 3 грудня 2021 р.). Базами для практик є Факультет історії, політології і міжнародних відносин та заклади загальної середньої освіти, які забезпечені висококваліфікованими кадрами (викладачі, вчителі вищої категорії, вчителі-методисти) і відповідають вимогам програми практик ОР «Магістр» спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) і 032 Історія та археологія.

    Віримо, що студенти денної форми навчання під час проходження цієї практики закріплять свої теоретичні знання, отримані під час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і умінь за спеціальностями 014 Середня освіта (Історія) і 032 Історія та археологія ОР «Магістр»; зуміють правильно оформляти письмові результати спостережень та вести звітну документацію.