Робота підсекції історії України і методики викладання історії звітної наукової конференції викладачів та аспірантів кафедри за 2022 рік

    5 квітня 2023 р. у рамках звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів та студентів Університету за 2022 рік відбулася звітне засідання викладачів та аспірантів підсекції кафедри історії України і методики викладання історії секції історичних наук Факультету історії, політології і міжнародних відносин (керівник підсекції – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Ігор Райківський, секретар підсекції – кандидат історичних наук, доцент кафедри Олег Єгрешій). Загалом, згідно програми звітної наукової конференції, було заявлено 19 доповідей викладачів та аспірантів кафедри історії України і методики викладання історії. Більшість її учасників в рамках роботи підсекції озвучили свої результати дослідження.

    Протягом усього дня проведення наукового форуму тривали плідні дискусії, основні аргументи яких стали основою для вироблення спільних рішень доповідачів підсекції кафедри історії України і методики викладання історії. Її керівник проф. Ігор Райківський відзначив високий науковий рівень доповідей учасників, полемічність їхніх виступів, що сприяє розвитку досліджень з різноманітних наукових проблем у царині історії України і методики викладання історії, налагодженню наукової комунікації та обміну власними науковими здобутками.