Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма 014 Середня освіта (Історія). ОР Бакалавр. 2023 р.

Освітньо-професійна програма 014 Середня освіта (Історія). ОР Бакалавр. 2020 р.

Обговорення експертного висновку і рекомендацій Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо оцінювання ОП спеціальності 014 Середня освіта (Історія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Обговорення зауважень і пропозицій експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що проводила акредитаційну експертизу ОП спеціальності 014 Середня освіта (Історія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Обговорення зміни кваліфікації, яку забезпечує ОП спеціальності 014 Середня освіта (Історія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма 014 Середня освіта (Історія) ОР Бакалавр. 2016 р.

Відомості про самооцінювання освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР Бакалавр

Заява про акредитацію Освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР Бакалавр

Освітньо-професійна програма 014 Середня освіта (Історія). ОР Магістр. 2023 р.

Освітньо-професійна програма 014 Середня освіта (Історія). ОР Магістр. 2016 р.

З пропозиціями та зауваженнями можна звертатись за адресами:

kiu@pnu.edu.ua

igor.raikivskyi@pnu.edu.ua

andrii.korolko@pnu.edu.ua

tamara.halytska@pnu.edu.ua