Підписано угоду про партнерську співпрацю з Чернівецькою філією державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

    4 квітня у м. Чернівці за сприяння доцента кафедри історії України і методики викладання історії Андрій Королька підписано угоду про партнерську співпрацю з Чернівецькою філією державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.

    Під час зустрічі гарант освітньої програми спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» Андрій Королько і начальник Чернівецької філії державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України Любов Тарангул обговорили предмет діяльності і мету співпраці. Наголошено на важливості впровадження та розвитку системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами, ефективного використання матеріальної бази закладів, спільного проведення освітніх і краєзнавчих проєктів, розробки навчально-методичного забезпечення за спеціальністю освітніх рівнів бакалавр і магістр 014.03 «Середня освіта (Історія)», залучення викладачів кафедри історії України і методики викладання історії та студентів спеціальності освітніх рівнів бакалавр і магістр 014.03 «Середня освіта (Історія)» для реалізації цікавих проєктів, які проводить Чернівецька філія ІМЗО МОН України, та ін.

    До слова, Андрій Королько взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Історико-краєзнавчі дослідження в умовах Нової української школи» (тема виступу – Наступність дослідницько-пошукової краєзнавчої роботи закладів загальної середньої і вищої освіти»), яка відбулася у м. Чернівці 16 листопада 2022 р.; організатором цього наукового івенту стала Чернівецька філія державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України (https://kiu.pnu.edu.ua/2022/11/17/uchast-u-roboti-konferentsii-istoryk/). У свою чергу, працівники Чернівецької філії ІМЗО МОН України Любов Тарангул та Інна Дутчак взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи», яка відбулася в м. Івано-Франківську 18 травня 2023 р.; організатором наукового форуму виступила кафедра історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (https://kiu.pnu.edu.ua/2023/05/19/vidbuvsia-vseukrainskyj-naukovo-praktychnyj-forum-istoryko-kraieznavcha-diialnist-u-zakladakh-osvity-v-umovakh-novoi-ukrainskoi-shkoly/). Також опубліковані збірники матеріалів цих наукових конференцій (http://surl.li/rrccg).